Navigácia

Obsah

Pracovníčka obecného úradu Poniky na úseku územného konania a stavebného poriadku pani Ohrivalová bude mať v zimných mesiacoch pracovisko na Obecnom úrade v Ponikách a stránkové hodiny vo štvrtok  od 09.00 do 15.00 hodiny.


V tomto čase je k dispozícii pre konania a konzultácie vo veciach stavebného poriadku pre občanov obce na nasledovných kontaktoch:

e-mail: stavebnyurad@poniky.sk

mobil: 0910 912 714