Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.11.2019

Darovacia zmluva

2019/34

190,00 EUR jedensto deväťdesiat eur

Občianske združenie "Ponickje deti"

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

22.10.2019

Darovacia zmluva

2019/33

200,00 EUR dvesto eur

Dobrovoľný hasičský zbor Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

20.09.2019

Zmluva o reklame

2019/32

200,00 EUR dvesto eur

Drienok Poniky o. z.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

16.09.2019

Dodatok č.1 ku KZ 33 /III a IV.Q/2019/RTT

2019/31

viď dodatok

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

02.09.2019

Zmluva o dielo na údržbu zariadenia

2019/30

viď zmluva

Ing. Drahoslav Paška, výroba, rozvod a využitie el. energie

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28.08.2019

Leasingová zmluva č. 095-0057729

2019/29

viď splátkový kalendár

GRENKELEASING s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

27.08.2019

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

2019/28

7 324,42 EUR sedemtisíctristodvadsaťštyri eur a štyridsaťdva centov

Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

19.07.2019

Kúpna zmluva 33 /III a IV. Q/2019/RTT

2019/27

viď cenník v zmluve

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18.07.2019

Kúpna zmluva č. 4/2019

2019/26

300,00 EUR tristo

Ľubica Sujová

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

01.07.2019

Kúpna zmluva č. 3/2019

2019/25

18,00 EUR osemnásť eur

KLanex, spol. s r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

05.06.2019

Darovacia zmluva

2019/24

187,22 EUR jedenstoosemdesiatsedem eur dvadsaťdva centov

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

31.05.2019

Sponzorská zmluva

2019/23

100,00 EUR jedensto eur

Mesto Brezno

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

23.05.2019

Dohoda o poskytnutí motorového vozidla

2019/22

viď dohoda

Ing. Roman Ferjenčík

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

21.05.2019

Dodatok č. 2 ku KZ 33/I. a II. Q/2019/RTT

2019/21

viď dodatok

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

17.05.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2019/20

viď zmluva

Orange Slovensko, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

17.05.2019

Kúpna zmluva č. 2/OPL/2019

2019/19

2,00 EUR dve eur za tonu

Stanislav Výbošťok

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

01.04.2019

Dodatok č. 1 ku KZ 33/I aII. Q/2019/RTT

2019/18

viď dodatok

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29.03.2019

Kúpna zmluva č. 2/2019

2019/17

11 618,50 EUR jedenásťtisíc šesťstoosemnásť eur

LOSKOL s.r.o.,Lesné a okrasné škôlky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

06.03.2019

Zmluva o dielo č. 1/2019/P

2019/16

60 169,25 EUR šesťdesiat tisíc jedenstošesťdesiatdeväť eur dvadsaťpäť centov

Mária Demianová DEMA

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

06.03.2019

Kúpna zmluva č. 1

2019/15

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

KLanex, spol. s r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

06.03.2019

Dohoda o rozviazaní dohody o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva

2019/14

Neuvedené

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

06.03.2019

Dodatok č. 16 k Nájomnej zmluve č. 9/2003

2019/13

479 366,00 EUR štyristosedemdesiatdeväť tisíc tristošesťdesiatšesť eur

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

27.02.2019

Darovacia zmluva

2019/12

136,00 EUR jedensto tridsaťšesť eur

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

25.02.2019

Zmluva č. 2 o výkone činnosti odborného lesného hospodára

2019/11

jeden eur/jeden hektár lesných pozemkov

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28.01.2019

Darovacia zmluva

2019/10

77,67 EUR sedemdesiatsedem eur šesťdesiatsedem centov

Poľovnícke združenie, Bukovina Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: