Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.11.2018

Darovacia zmluva

2018/35

143,20 EUR jedenstoštyridsaťtri eur dvadsať centov

Občianske združenie "Ponickje deti"

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

13.11.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2018/34

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

Ing. Oľga Cilíková

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18.10.2018

Zmluva o reklame

2018/33

200,00 EUR dvesto eur

Drienok Poniky o. z.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

09.10.2018

Kúpna zmluva

2018/32

30,00 EUR tridsať eur

KOLIBA Trade, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

01.10.2018

Dodatok č. 1 ku KZ 33 /III. a IV. Q/2018RTT

2018/31

84,00 EUR osemdesiatštyri eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

30.08.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2018/30

1 200,00 EUR jedentisíc dvesto eur

Ing.Oľga Cilíková,PhD

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

17.07.2018

Kúpna Zmluva 33/III. a IV. Q/201//RTT

2018/29

70,00 EUR sedemdesiat eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

13.07.2018

Kúpna zmluva č. 5/OPL/2018

2018/28

10 800,00 EUR desaťtisíc osemsto eur

Matúš Kohút

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29.06.2018

Kúpna zmluva č.4/OPL/2018

2018/27

22,00 EUR dvadsaťdva eur

KLanex, spol. s r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

25.06.2018

Kúpna zmluva č. 3/OPL/2018

2018/26

2,00 EUR dva eur

EKOSYSTEM M, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

14.06.2018

Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

2018/25

30,00 EUR tridsať eur

no-one, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29.05.2018

Darovacia zmluva

2018/24

100,00 EUR jedensto eur

Občianske združenie Hradisko na Kláštore - Ponická Huta

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

23.05.2018

Darovacia zmluva

2018/23

100,00 EUR jedensto eur

Občianske združenie Ponickje deti

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

15.05.2018

Kúpna zmluva č.1/OPL/2018

2018/22

2,00 EUR dve eur

Stanislav Výbošťok

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

09.05.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2018/21

Cenník účastníckych programov

Orange Slovensko, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

01.05.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2018/T

2018/20

30 363,00 EUR tridsaťtisictristošesťdesiattri eur

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

06.04.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

2018/19

1 150,00 EUR jedentisicstopäťdesiat eur

TUV SUD Slovakia s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29.03.2018

Zmluva o budúcej zmluve

2018/18

cena neuvedená

EKOSYSTEM M, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28.03.2018

Dodatok číslo 2018/1 k Zmluve o udelení licencie

2018/17

1 054,99 EUR jeden tisíc päťdesiatštyri eur deväťdesiatdeväť centov

Foresta SK, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

20.03.2018

Zmluva o dielo č. 2/2018/P

2018/16

42 962,20 EUR štyridsaťdva tisíc deväťstošesťdesiatdva eur dvadsať centov

Michaela Hlinková

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

07.03.2018

Dodatok k Zmluve o plnení vyhradených povinností

2018/15

25,00 EUR dvadsaťpäť eur

NATUR-PACK, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

07.03.2018

Dodatok č.15 k Nájomnej zmluve č. 9/2003

2018/14

482 200,00 EUR štyristoosemdesiatdva tisíc dvesto eur

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

01.03.2018

Kupna zmluva č. 1/2018

2018/13

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

KLanex, spol. s r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28.02.2018

Kúpna zmluva č. Z20188179_Z

2018/12

19 825,00 EUR devätnásť tisíc osemstodvadsaťpäť eur

Anna Argalášová Arnika

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

16.02.2018

Kúpna zmluva č. 27/2018

2018/11

68,00 EUR Šesťdesiatosem eur

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: