Obec Poniky
Poniky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 6. 2017

Kúpna zmluva č. 3/OPL/2017

2017/21

3,60 EUR tri eur šesťdesiat centov

Stanislav Výbošťok

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

13. 6. 2017

Darovacia zmluva

2017/22

50,00 EUR päťdesiat eur

Občianske združenie Hradisko na Kláštore - Ponická Huta

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

13. 6. 2017

Darovacia zmluva

2017/23

100,00 EUR jedensto eur

Občianske združenie "Ponickje deti"

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

23. 6. 2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie

2017/24

0,83 EUR osemdesiattri centov

Orange Slovensko, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

23. 6. 2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2017/25

144,37 EUR jedenstoštyridsaťštyri eur tridsaťsedem centov

Orange Slovensko, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

27. 6. 2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2017/26

0,42 EUR štyridsaťdva centov

Orange Slovensko, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

27. 6. 2017

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2017/27

30,42 EUR tridsať eur štyridsaťdva centov

Orange Slovensko, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29. 6. 2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.A11082618

2017/28

5,66 EUR päť eur šesťdesiatšesť centov

Orange Slovensko, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

27. 7. 2017

Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby

2017/29

400,00 EUR štyristo eur

JUDr. Blanka Gondová

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

23. 8. 2017

Zmluva o reklame / sponzoringu

2017/30

200,00 EUR dvesto uer

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

1. 10. 2017

Kúpna zmluva 36/III. a IV.Q/2017/RTT

2017/31

84,00 EUR osemdesiatštyri eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

9. 10. 2017

Kúpna zmluva 06/IV.Q/2017/RTT

2017/32

50,00 EUR paťdesiat eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

15. 10. 2017

Kúpna zmluva č. 5/2017

2017/33

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

KLanex, spol. s r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18. 10. 2017

Kúpna zmluva č. 4/2017

2017/34

100,00 EUR jedensto eur

Miroslav Driečny

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

26. 10. 2017

Zmluva o dielo č. zhotoviteľa 2017/DA/01/022

2017/35

31 926,80 EUR tridsaťjeden tisíc deväťstodvadsaťšesť eur osemdesiat centov

STRABAG, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

21. 11. 2017

Darovacia zmluva

2017/36

136,00 EUR jedenstotridsaťšesť eur

Občianske združenie "Ponickje deti"

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

22. 11. 2017

Dodatok číslo2017/1 k zmluve o udelení licencie

2017/37

1 040,99 EUR Jedentisícštyridsať eur deväťdesiat centov

Foresta SK, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

5. 12. 2017

Príloha č.2 k Dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve č. Z54140001

2017/38

256,00 EUR dvestopäťdesiatšesť eur

EBA, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

7. 12. 2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 2017/DA/01/022

1 (2017/35)

31 926,80 EUR tridsaťjedentisíc deväťstodvadsaťšesť eur osemdesiat centov

STRABAG, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

10. 1. 2018

Zmluva o dielo č. 1/2018/T

2018/1

41 165,00 EUR štyridsaťjeden tisíc jedenstošesťdesiatpäť eur

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

10. 1. 2018

Zmluva o dielo č. 3/2018/T

2018/2

72 521,50 EUR sedemdesiatdva tisíc päťstodvadsaťjeden eur päťdesiat centov

Vladimír Magna

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

11. 1. 2018

Darovacia zmluva

2018/3

72,00 EUR sedemdesiat dva eur

Dobrovoľný hasičský zbor Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18. 1. 2018

Servisná zmluva

2018/4

199,00 EUR Jedenstodeväťdesiatdeväť eur

ITERSOFT SK, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

22. 1. 2018

Zmluva o dielo č. 2/2018/T

2018/5

47 845,00 EUR štyridsaťsedem tisíc osemstoštyridsaťpäť eur

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

24. 1. 2018

Darovacia zmluva

2018/6

86,00 EUR osemdesiatšesť eur

Poľovnícke združenie, Bukovina Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 178

Obecný podnik lesov spol.s.r.o.

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

DFF ZPM 2022

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 482
TÝŽDEŇ: 925
CELKOM: 626285