Obec Poniky
Poniky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 7. 2021

Kúpna zmluva

2021/27

3 750,00 EUR Tritisíc sedemsto päťdesiat eur

Samuel Kočtúch - Landrover 4x4 Shop

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

1. 7. 2021

Kúpno-predajná zmluva č.3/2021

2021/26

153,50 EUR Jedenstopäťdesiattri eur päťdesiat centov

FORESTLINE s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29. 6. 2021

Zmluva o pripojení do dátovej siete číslo:1215003

2021/25

15,96 EUR Pätnásť eur deväťdesiatšesť centov

FOST networking, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

21. 6. 2021

Dodatok č.7 ku KZ 33 2021/RTT

2021/24

vid cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

8. 6. 2021

Mandátna zmluva

2021/23

400,00 EUR štyristo eur

Ing. Mioslav Žabka

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

8. 6. 2021

Kupna zmluva č. 2/2021

2021/22

141,50 EUR jedentosto štyridsaťjedem eur paťdesiat centov

FORESTLINE s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

7. 6. 2021

Dodatok č. 6 ku KZ 33 /2021/RTT

2021/21

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

17. 5. 2021

Dodatok č. 5 ku KZ 33_2021_RTT

2021/20

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

14. 5. 2021

Dodatok č. 4 ku KZ 33_2021_RTT

2021/19

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

16. 4. 2021

ZMLUVA o vykonaní prác

2021/18

2,60 EUR dve eur šesťdesiat centov za jednu odpracovanú hodinu

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

1. 4. 2021

Kúpna zmluva č. 1/2021

2021/17

1 070,00 EUR jedentisíc sedemdesiat eur

Dávid Magna

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

30. 3. 2021

Zmluva o dielo 3/2021/T

202116

viď zmluva

Bioforesta, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

30. 3. 2021

Kúpna zmluva č. 1/2021/P

2021/15

8 748,50 EUR osemtisíc sedemstoštyridsaťosem eur 50 centov

LOSKOL s.r.o.,Lesné a okrasné škôlky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

30. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na lesný pozemok

2021/14

170 000,00 EUR jedenstosedemdesiattisíc eur

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

24. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

2021/13

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Ing. Oľga Cilíková

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

16. 3. 2021

Dodatok č. 3 ku KZ 33/2021/RTT

2021/12

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

8. 3. 2021

Dodatok č. 2 ku KZ 33/2021/RTT

2021/11

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

8. 3. 2021

Dodatok č. 1 ku KZ 33/2021/RTT

2021/10

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

9. 2. 2021

Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 074/2021

2021/09

Viď príloha "A"

Commander Services s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

9. 2. 2021

Kúpna zmluva

2021/08

100,00 EUR jedensto eur

Poľovnícke združenie, Bukovina Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

11. 1. 2021

Kúpna zmluva 33

2020/07

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

11. 1. 2021

Kúpna zmluva

2021/06

63,00 EUR šesťdesiattri eur

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

8. 1. 2021

Kúpna zmluva č. 9/2021

2021/05

viď cenník

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

7. 1. 2021

DODATOK č. 4 k Rámcovej zmluve č. Z54140001

2021/04

viď cenník

EBA, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

7. 1. 2021

Zmluva o dielo č. 2/2021/T

2021/03

77 851,80 EUR sedemdesiatsedem tisíc osemstopäťdesiatjeden eur osemdesiat centov

Ján Šingler

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 144

Obecný podnik lesov spol.s.r.o.

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 14
DNES: 53
TÝŽDEŇ: 1434
CELKOM: 507845