Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.01.2019

Darovacia zmluva

2019/10

77,67 EUR sedemdesiatsedem eur šesťdesiatsedem centov

Poľovnícke združenie, Bukovina Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18.01.2019

Zmluva o dielo č.2/2019/T

2019/09

44 064,43 EUR štyridsaťštyri tisíc šesťdesiatštyri eur štyridsaťtri centov

Vladimír Magna

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18.01.2019

Kúpna zmluva 33/I a II Q/2019/RTT

2019/08

70,00 EUR sedemdesiat eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

14.01.2019

Darovacia umluva

2019/07

77,67 EUR sedemdesiatsedem eur šesťdesiatsedem centov

Dobrovoľný hasičský zbor Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

14.01.2019

Príloha č. 3 k Dodatku č.2 k Rámcovej zmluve č. Z54140001

2019/06

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

EBA, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

08.01.2019

Zmluva o dielo č. 1/2019/T

2019/05

133 628,91 EUR jedenstotridsaťtri ticíc šesťstodvadsaťosem eur deväťdesiatjeden centov

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

07.01.2019

Kúpna zmluva č. 9/2019

2019/04

63,00 EUR šesťdesiattri eur

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

02.01.2019

Zmluva o dielo č. 03/2019/PP

2019/03

7,00 EUR sedem eur

Ľubomír Šajgal

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

02.01.2019

Zmluva o dielo č.02/2019/PP

2019/02

7,00 EUR sedem eur

Michal Piar

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

02.01.2019

Zmluva o dielo č. 01/2019/PP

2019/01

7,00 EUR sedem eur

Branislav Rýs

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

03.12.2018

Dodatok č. 2 ku KZ 33/III a IV. q/2018/RTT

2018/35

84,00 EUR osemdesiatštyri eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

19.11.2018

Darovacia zmluva

2018/35

143,20 EUR jedenstoštyridsaťtri eur dvadsať centov

Občianske združenie "Ponickje deti"

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

13.11.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2018/34

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

Ing. Oľga Cilíková

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18.10.2018

Zmluva o reklame

2018/33

200,00 EUR dvesto eur

Drienok Poniky o. z.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

09.10.2018

Kúpna zmluva

2018/32

30,00 EUR tridsať eur

KOLIBA Trade, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

01.10.2018

Dodatok č. 1 ku KZ 33 /III. a IV. Q/2018RTT

2018/31

84,00 EUR osemdesiatštyri eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

30.08.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2018/30

1 200,00 EUR jedentisíc dvesto eur

Ing.Oľga Cilíková,PhD

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

17.07.2018

Kúpna Zmluva 33/III. a IV. Q/201//RTT

2018/29

70,00 EUR sedemdesiat eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

13.07.2018

Kúpna zmluva č. 5/OPL/2018

2018/28

10 800,00 EUR desaťtisíc osemsto eur

Matúš Kohút

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29.06.2018

Kúpna zmluva č.4/OPL/2018

2018/27

22,00 EUR dvadsaťdva eur

KLanex, spol. s r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

25.06.2018

Kúpna zmluva č. 3/OPL/2018

2018/26

2,00 EUR dva eur

EKOSYSTEM M, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

14.06.2018

Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

2018/25

30,00 EUR tridsať eur

no-one, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29.05.2018

Darovacia zmluva

2018/24

100,00 EUR jedensto eur

Občianske združenie Hradisko na Kláštore - Ponická Huta

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

23.05.2018

Darovacia zmluva

2018/23

100,00 EUR jedensto eur

Občianske združenie Ponickje deti

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

15.05.2018

Kúpna zmluva č.1/OPL/2018

2018/22

2,00 EUR dve eur

Stanislav Výbošťok

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: