Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.04.2021

Kúpna zmluva č. 1

2021/15

1 070,00 EUR jedentisícsedemdesiat eur

Dávid Magna

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

30.03.2021

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na lesný pozemok

2021/14

170 000,00 EUR jedenstosedemdesiattisíc eur

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

24.03.2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

2021/13

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Ing. Oľga Cilíková

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

16.03.2021

Dodatok č. 3 ku KZ 33/2021/RTT

2021/12

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

08.03.2021

Dodatok č. 2 ku KZ 33/2021/RTT

2021/11

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

08.03.2021

Dodatok č. 1 ku KZ 33/2021/RTT

2021/10

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

09.02.2021

Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 074/2021

2021/09

Viď príloha "A"

Commander Services s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

09.02.2021

Kúpna zmluva

2021/08

100,00 EUR jedensto eur

Poľovnícke združenie, Bukovina Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

11.01.2021

Kúpna zmluva 33

2020/07

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

11.01.2021

Kúpna zmluva

2021/06

63,00 EUR šesťdesiattri eur

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

08.01.2021

Kúpna zmluva č. 9/2021

2021/05

viď cenník

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

07.01.2021

DODATOK č. 4 k Rámcovej zmluve č. Z54140001

2021/04

viď cenník

EBA, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

07.01.2021

Zmluva o dielo č. 2/2021/T

2021/03

77 851,80 EUR sedemdesiatsedem tisíc osemstopäťdesiatjeden eur osemdesiat centov

Ján Šingler

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

07.01.2021

Zmluva odielo č. 1/2021/P

2021/02

48 626,65 EUR štyridsaťosemtisíc šesťstodvadsaťšesť eur šesťdesiatpäť centov

Mária Demianová DEMA

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

07.01.2021

Zmluva o dielo č.1/2021/T

2021/01

78 485,04 EUR sedemdesitosemtisíc štyristoosemdesiatpäť eur štyri centy

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18.12.2020

Kúpna zmluva

2020/26

3 862,50 EUR tritisícosemstošesťdesiatdva eur

Ing. Ľubomír Klementis

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

15.10.2020

Zmluva o dielo 3/2020/T

2020/25

viď zmluva

Agrosev, spol. r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

15.10.2020

Kúpna zmluva

2020/24

5 800,00 EUR päťtisíc osemsto eur

FAIRTRADE-SK s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

14.10.2020

Dodatok č. 3 ku KZ 33 /III a IV. Q/2020/RTT

2020/23

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

09.09.2020

Dodatok č. 2 ku KZ 33 /III a IV. Q/2020/RTT

2020/22

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

02.09.2020

Kúpna zmluva č.25/2020

2020/21

viď cenník

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

02.09.2020

Zmluva č. 59111-2020/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

2020/20

55 552,00 EUR päťdesiatpäť tisíc päťstopäťdesiatdva eur

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

25.08.2020

Dodatok číslo 2020/1 K Zmluve o udelení licencie 116

2020/19

1 110,99 EUR Jedentisícjedenstodesať eur deväťdesiatdeväť centov

Foresta SK, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

07.08.2020

Dodatok č. 1 ku KZ 33/III a IV.Q/2020/RTT

2020/18

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

06.07.2020

Kúpna zmluva 33 /III a IV. Q/2020/RTT

2020/17

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: