Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.05.2018

Darovacia zmluva

2018/24

100,00 EUR jedensto eur

Občianske združenie Hradisko na Kláštore - Ponická Huta

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

23.05.2018

Darovacia zmluva

2018/23

100,00 EUR jedensto eur

Občianske združenie Ponickje deti

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

15.05.2018

Kúpna zmluva č.1/OPL/2018

2018/22

2,00 EUR dve eur

Stanislav Výbošťok

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

09.05.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2018/21

Cenník účastníckych programov

Orange Slovensko, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

01.05.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2018/T

2018/20

30 363,00 EUR tridsaťtisictristošesťdesiattri eur

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

06.04.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

2018/19

1 150,00 EUR jedentisicstopäťdesiat eur

TUV SUD Slovakia s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29.03.2018

Zmluva o budúcej zmluve

2018/18

cena neuvedená

EKOSYSTEM M, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28.03.2018

Dodatok číslo 2018/1 k Zmluve o udelení licencie

2018/17

1 054,99 EUR jeden tisíc päťdesiatštyri eur deväťdesiatdeväť centov

Foresta SK, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

20.03.2018

Zmluva o dielo č. 2/2018/P

2018/16

42 962,20 EUR štyridsaťdva tisíc deväťstošesťdesiatdva eur dvadsať centov

Michaela Hlinková

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

07.03.2018

Dodatok k Zmluve o plnení vyhradených povinností

2018/15

25,00 EUR dvadsaťpäť eur

NATUR-PACK, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

07.03.2018

Dodatok č.15 k Nájomnej zmluve č. 9/2003

2018/14

482 200,00 EUR štyristoosemdesiatdva tisíc dvesto eur

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

01.03.2018

Kupna zmluva č. 1/2018

2018/13

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

KLanex, spol. s r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28.02.2018

Kúpna zmluva č. Z20188179_Z

2018/12

19 825,00 EUR devätnásť tisíc osemstodvadsaťpäť eur

Anna Argalášová Arnika

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

16.02.2018

Kúpna zmluva č. 27/2018

2018/11

68,00 EUR Šesťdesiatosem eur

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

13.02.2018

Kúpna zmluva 06/2018/RTT

2018/10

50,00 EUR paťdesiat eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

13.02.2018

Kúpna zmluva 30/I. a II. Q/2018/RTT

2018/9

73,00 EUR sedemdesiattri eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

08.02.2018

Darovacia zmluva

2018/8

122,00 EUR jedenstodvadsaťdva eur

Cirkevný zbor EACV na Slovensku Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

25.01.2018

Zmluva o dielo č. 1/2018/P

2018/7

10 199,44 EUR desaťtisicjedenstodeväťdesiatdeväť eur štyridsaťštyri centov

Milan Pošta

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

24.01.2018

Darovacia zmluva

2018/6

86,00 EUR osemdesiatšesť eur

Poľovnícke združenie, Bukovina Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

22.01.2018

Zmluva o dielo č. 2/2018/T

2018/5

47 845,00 EUR štyridsaťsedem tisíc osemstoštyridsaťpäť eur

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18.01.2018

Servisná zmluva

2018/4

199,00 EUR Jedenstodeväťdesiatdeväť eur

ITERSOFT SK, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

11.01.2018

Darovacia zmluva

2018/3

72,00 EUR sedemdesiat dva eur

Dobrovoľný hasičský zbor Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

10.01.2018

Zmluva o dielo č. 3/2018/T

2018/2

72 521,50 EUR sedemdesiatdva tisíc päťstodvadsaťjeden eur päťdesiat centov

Vladimír Magna

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

10.01.2018

Zmluva o dielo č. 1/2018/T

2018/1

41 165,00 EUR štyridsaťjeden tisíc jedenstošesťdesiatpäť eur

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

07.12.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 2017/DA/01/022

1 (2017/35)

31 926,80 EUR tridsaťjedentisíc deväťstodvadsaťšesť eur osemdesiat centov

STRABAG, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: