Navigácia

Obsah

Správy

UPOZORNENIE  1

UPOZORNENIE

Obec Poniky žiada všetkých občanov obce Poniky a jej návštevníkov,  aby na presun a pohyb motorovými vozidlami (autá, motocykle, štvorkolky a pod.) v katastrálnom území obce Poniky používali iba na to určené spevnené cesty.  celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
PDF

Záverečný účet obce Poniky za rok 2019

zostavený pri výkone samosprávy v zmysle §4 ods. 3 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý bude následne predložený na schválenie Obecného zastupiteľstva obce Poniky v zmysle § 11 ods.4 písm b) vyššie uvedeného zákona celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Poniky ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Fresky Dúbravica, nadácia VÚB

Podporte obnovu  fresiek v DÚBRAVICI.

Aj pamiatky potrebujú chrániť. Mnohé sú v zlom stave a pomoc Nadácie VÚB môže zabezpečiť, že tu budú s nami aj naďalej.
Práve preto Nadácia VÚB každoročne vyhlasuje súťaž Poklady Slovenska, ktorou pomáha vzácnym kultúrnym pamiatkam grantom do výšky 50 000 €. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
oznam o zmene cestovného poriadku

Mimoriadna zmena cestovného poriadku

liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy zavedením režimu "ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY". celý text

ostatné | 9. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
MEDVED HNEDY PONIKY

Upozornenie na pohyb medveďa hnedého

Upozorňujeme občanov a návštevníkov obce Poniky, že v blízkosti katolíckeho cintorína sa pohybuje niekoľko jedincov medveďa hnedého. Pravdepodobne ide o medvedicu s mláďatami, ktorá môže byť nebezpečná. Z dôvodu vlastnej bezpečnosti, prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v tejto oblasti. Zároveň Vás prosíme o oznámenie prípadného stretu s medveďom hnedým v okolí obce. celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
COVID 19 2

Informácie doručené na  OcÚ  v súvislosti s koronavírusom COVID-19

AKTUALIZOVANÉ 21.4.2020
Pozrite si prehľad základných informácií o ochorení COVID-19, ktoré zaslali oficiálne inštitúcie. celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
nákup pre dôchodcov

Zriadenie telefónnej linky pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín

V zmysle  zabezpečenia úlohy  vyplývajúcej z Uznesenia Vlády SR č. 174 z 27. marca 2020     k opatreniam, vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19, spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, ktorý starostom obcí v bode  A.31. uložil  pri riešení krízovej situácie zriadiť telefónne linky samospráv pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Seniori prevencia Covid 19

SENIORI, SME TU PRE VÁS! Povedzme STOP podvodníkom

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás (nielen počas tejto doby) môže že pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Okresného úradu Banská Bystrica

Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Banská Bystrica, odbor všeobecnej vnútornej správy vykonáva osvedčovaciu agendu v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších zmien a predpisov v budove Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, Banská Bystrica v upravených úradných hodinách  nasledovne:
celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Cestovný poriadok

ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU

V prílohe nájdete zmenu cestovného poriadku s platnosťou od 2.4.2020 do režimu „Sobota Plus“ . celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Okresného úradu Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.

Telefónne čísla call centra:

0961 699 555

048/4306 555

celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
LOGO J&T

MIMORIADNA POMOC PRE RODINY S DEŤMI V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Nadácia J&T pripravila na Slovensku a v Česku grant pre rodiny s deťmi/osamelých rodičov s deťmi, ktorým v súvislosti s opatreniami vlády v dôsledku hrozby nákazou Covid-19 významnou mierou klesli príjmy a majú kvôli tomu problémy s  úhradou nájmu alebo so splátkou hypotéky. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam - Obecný podnik lesov

Vzhľadom na opatrenia týkajúce sa výskytu Corona vírusu Obecný podnik lesov spol. s.r.o Poniky  oznamuje občanom a klientom, že od 26.3.2020 je možné palivové drevo, odrezky a rezivo objednať len telefonicky na telefónom čísle 048/419 37 37 alebo e-mailom na adrese  info@pilaponiky.sk celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
zmena stránkových hodín pošta Poniky

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť

Slovenská pošta oznamuje obmedzenie hodín pre verejnosť od 24.3.2020 celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam - zmena ordinačných hodín

Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie   MUDr.Oľga Motošková ordinuje len do 10.00 hod v Banskej Bystrici. Od 10.00 do 14.00 hod. vybavuje iba telefonáty.

celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom

Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu? celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov na zákazníckych centrách, z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19 oznamuje, že do odvolania sú:celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Obec Poniky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že za rok 2019 bola v obci úroveň vytriedenia komunálnych odpadov vo výške  21,32 %. Sadzba zákonného poplatku na rok 2020  je 22,- euro za tonu.


celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Ponuka pre praktického všeobecného lekára

Obec Poniky hľadá do ordinácie v zdravotnom stredisku v Ponikách praktického/všeobecného lekára pre dospelých v rozsahu dva dni počas pracovného týždňa za výhodných podmienok. celý text

ostatné | 4. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Informácie k projektu Komunitné centrum Poniky

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje   celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Ilustračná foto - zlé parkovanie

Upozornenie na nevhodné parkovanie

Na základe množiacich sa problémov  pri  zimnej údržbe komunikácií  a odvoze odpadu z dôvodu nesprávneho parkovania  vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách  Vás žiadame o dodržiavanie  základných  zásad pre parkovanie vašich vozidiel vyplývajúcich z platných právnych predpisov. celý text

ostatné | 20. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Kompostér  Poniky OPL

PREDAJ KOMPOSTÉROV

Obecný podnik lesom spol. s.r.o. Poniky Vám ponúka na predaj kompostéry. celý text

ostatné | 20. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie pri postupe registrácie chovu  s jednou ošípanou  na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa SR podľa §6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z.z.usmerňuje postu registrácia chovu s maximálne jedným kusom ošípanej  určenej na domácu spotrebu. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
LOGO FPU

Živá knižnica

Obecná knižnica v Ponikách získala v roku 2019 z Fondu na podporu umenia dotáciu na realizáciu skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc vo výške 4500 eur. Za uvedenú sumu sa do obecnej knižnice v Ponikách zakúpi : celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Stojiská separovaný zber

AKTUALIZOVANÉ - Zber triedeného odpadu - oznam

Od 1.6.2019 nastáva zmena v systéme zberu triedeného odpadu v našej obci. Triedený odpad plasty a tetrapaky bude firma Marius Pedersen, a.s. zbierať vo vreciach spred rodinných domov v stanovených termínoch vývozu. Sklo, kovy a papier bude firma vyvážať v 1100 l kontajneroch, ktoré budú umiestnené v obci nasledovne: celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva a upozornenie

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje §3 zákona  č. 219/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Obec Poniky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že za rok 2018 bolo v obci vytriedených 15,37 % komunálnych odpadov.            celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Zmena pri zbere triedeného odpadu - PLASTY

Pri zmene harmonogramu vývozu  triedeného odpadu z našej obce firmou Marius Pedersen nastala aj zmena pri zbere plastov a tetrapakov  (žlté vrecia). Tento odpad firma Marius Pedersen odoberá spolu s plastovými vrecami.

Z tohto dôvodu bude do každej domácnosti v najbližších dňoch doručená sada  žltých vriec v počte 15 ks na celý rok 2019.

Pri triedenom zbere skla a kovov sa odpad bude z vriec vysýpať a  vrecia budú občanom vrátené. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM - MIESTNE DANE

Obec Poniky oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN - STAVEBNÝ ÚRAD

Pracovníčka obecného úradu Poniky na úseku územného konania a stavebného poriadku pani Ohrivalová bude mať v zimných mesiacoch pracovisko na Obecnom úrade v Ponikách a stránkové hodiny vo štvrtok  od 09.00 do 15.00 hodiny.V tomto čase je k dispozícii pre konania a konzultácie vo veciach stavebného poriadku pre občanov obce. 

celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
recyklacne symboly

Recyklačné symboly

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu