Obec Poniky
Poniky

Aktuality

 

Výsava poľovníckych trofejí  2022/2023

krizvoatky

Upozornenie na možné zdržanie pri prestavbe svetelných križovatiek v meste Banská Bystrica  na ceste I/66

Dátum: 22. 3. 2023

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Banskej Bystrici, oznámilo obci Poniky rozpis prác na prestavbe svetelných križovatiek v meste Banská Bystrica  na ceste I/66,kde boli dohodnuté predbežné termíny uzatvárania jednotlivých svetelných križovatiek

deň vody

Svetový deň vody

Dátum: 21. 3. 2023

22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa  oslavuje od roku 1992, kedy  ho konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať na medzinárodnej úrovni.

OBZ 3/2023

POZVÁNKA

Dátum: 20. 3. 2023

Podľa ustanovenia § 13, ods. 4, písm. a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce Poniky zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poniky.

Chovateľská prehliadka trofejí  2022/2023

Chovateľská prehliadka trofejí 2022/2023

Dátum: 27. 2. 2023

Obvodná poľovnícka komora Banská Bystrica v spolupráci s PZ Bukovina Poniky a obcou Poniky Vás srdečne pozýva na Chovateľskú prehliadku trofejí ulovených v poľovných revíroch okresu Banská Bystrica v poľovníckej sezóne 2022/2023

odpad

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Poniky

Dátum: 21. 2. 2023

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto obec Poniky predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

morho  110 výročie

110. výročie vzniku tajného študentského spolku Mor ho!

Dátum: 15. 2. 2023

V roku 2022 sme si pripomenuli aj 110. výročie vzniku tajného študentského spolku Mor ho! V časoch silnejúcej maďarizácie, keď vzdelávanie v rodnej reči bolo stále viac obmedzované, rozhodlo sa niekoľko stredoškolákov založiť si tajný študentský spolok, ktorý nazvali Mor ho!

doplňujúce voľby 2023 Poniky

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Ponikách

Dátum: 6. 2. 2023

Obec Poniky uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona  č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva  zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých obvodov.

doplňujúce voľby Poniky

Menovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie

Dátum: 25. 1. 2023

Starostka obce Poniky Ing. Jana Ondrejková v zmysle § 169 zák. čo. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov m e n u j e za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie

zákaz voľného pohybu psov

Upozornenie pre majiteľov psov

Dátum: 20. 1. 2023

Na základe množiacich sa sťažností od občanov, upozorňujeme majiteľov psov na to, že voľný pohyb psov po uliciach a verejných priestranstvách je zakázaný. Žiadame všetkých majiteľov psov, aby si skontrolovali svoje ploty a brány a zamedzili ich voľnému pohybu po obci.

zmena v zbere odpadu

Pozor zmena v pravidlách a podmienkach zberu triedených odpadov - ŽLTÉ VRECE / ŽLTÁ NÁDOBA

Dátum: 3. 1. 2023

V zbere plastov, tetrapakov a obalov z kovu nastala zmena. Prostredníctvom žltých vriec a nádob sa bude zbierať odpad podľa nižšie uvedených pravidiel a podmienok

upsvar

Úrady práce začnú vyplácať 2. balík inflačnej pomoci

Dátum: 15. 11. 2022

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú tento mesiac vyplácať vybraným skupinám obyvateľov 2. balík inflačnej pomoci. Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie a pomôcť najzraniteľnejším zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu. Druhý inflačný balík

FITNESS IHRISKO HOREDOLINIE podpora BBSK

VONKAJŠIE FITNESS IHRISKO

Dátum: 8. 9. 2022

Obec Poniky s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja vybudoval vonkajšie fitness ihrisko, ktoré je v športovom areáli na Horedoliní.

Stojiská na triedený odpad.

UPOZORNENIE - ZMENA STOJÍSK NA TRIEDENÝ ODPAD

Dátum: 22. 7. 2022

Upozorňujeme občanov, že došlo k zmenám v umiestnení stojísk na triedený odpad.

ea2021 obec

ENERGETICKÝ AUDIT - VYBRANÉ OBJEKTY V MAJETKU OBCE PONIKY

Dátum: 12. 4. 2022

Obec Poniky sa v zmysle požiadaviek Výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 – Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovni zapojila do tejto výzvy s projektom "Vypracovanie energetického auditu pre identifikáciu a návrh opatrení energetickej efektívnosti v obci Poniky"

transpondér pes

Oznam pre majiteľov psov

Dátum: 20. 3. 2022

V zmysle §19 ods. 11 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti obec Poniky oznamuje vlastníkom psov povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom.

reciklácia odpadu

Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

Dátum: 24. 2. 2022

Obec Poniky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje

#

ČEREVENO-BIELY KONTAJNER NA ELEKTROODPAD A BATÉRIE

Dátum: 10. 6. 2021

Dnes bol  medzi budovu OcÚ Poniky a asfaltové ihrisko umiestnený  červeno-biely kontajner na elektro odpad a batérie.

Oznam k projektu: Komunitné centrum Poniky

Dátum: 28. 1. 2021

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Plagat jpg

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 22. 1. 2021

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón v obci. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s v 7 WiFi zónach

Upozornenie na povinnosti vlastníkov nehnuteľností

Dátum: 1. 10. 2020

podľa § 19 písm. a) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností

#

Informácie k projektu Komunitné centrum Poniky

Dátum: 31. 1. 2020

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  

Ilustračná foto - zlé parkovanie

Upozornenie na nevhodné parkovanie

Dátum: 20. 1. 2020

Na základe množiacich sa problémov  pri  zimnej údržbe komunikácií  a odvoze odpadu z dôvodu nesprávneho parkovania  vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách  Vás žiadame o dodržiavanie  základných  zásad pre parkovanie vašich vozidiel vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Oznam

Dátum: 7. 5. 2017

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je:

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Fašiangy v Ponikách 2023

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:132
TÝŽDEŇ:1965
CELKOM:749898