Navigácia

Obsah

Podujatie v okolie

Akcia

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

1. 3. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

1. 3. 2021 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
zber skla celý text

4. 3. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
V deň separovaného zberu každá domácnosť vyloží pred dvere na ulicu všetko čoho sa chce zbaviť, teda hlavne vyseparované zložky odpadu a to : plasty a kombinované materiály (tetrapaky) – do žltého vreca, papier, sklo, kovy – každú komoditu zvlášť do ľubovoľného obalu, ale aj elektroodpad (všetky nepotrebné elektrospotrebiče), batérie, žiarovky, výbojky, použitý kuchynský olej.
Taktiež v čase separovaného zberu môžu občania vyložiť veľkoobjemový odpad, teda rôzne kusy nábytku, pneumatiky, železný šrot, staré koberce, handry a podobne.
Drobný stavebný odpad je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a podľa množstva bude dohodnutá jeho likvidácia.
Všetko odvezú pracovníci obce na miesto kde to patrí.
Len spoločným úsilím môžeme niečo urobiť pre lepšie odpadové hospodárstvo v obci Ľubietová. celý text

8. 3. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

8. 3. 2021 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
Zber plastov celý text

10. 3. 2021 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
Komunálny odpad celý text

15. 3. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

15. 3. 2021 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
zber papiera celý text

22. 3. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

22. 3. 2021 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
zber kovy, tetrapaky celý text

24. 3. 2021 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
Komunálny odpad celý text

29. 3. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

1. 4. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
V deň separovaného zberu každá domácnosť vyloží pred dvere na ulicu všetko čoho sa chce zbaviť, teda hlavne vyseparované zložky odpadu a to : plasty a kombinované materiály (tetrapaky) – do žltého vreca, papier, sklo, kovy – každú komoditu zvlášť do ľubovoľného obalu, ale aj elektroodpad (všetky nepotrebné elektrospotrebiče), batérie, žiarovky, výbojky, použitý kuchynský olej.
Taktiež v čase separovaného zberu môžu občania vyložiť veľkoobjemový odpad, teda rôzne kusy nábytku, pneumatiky, železný šrot, staré koberce, handry a podobne.
Drobný stavebný odpad je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a podľa množstva bude dohodnutá jeho likvidácia.
Všetko odvezú pracovníci obce na miesto kde to patrí.
Len spoločným úsilím môžeme niečo urobiť pre lepšie odpadové hospodárstvo v obci Ľubietová. celý text

3. 4. 2021 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
Zber plastov celý text

5. 4. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

7. 4. 2021 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
Komunálny odpad celý text

12. 4. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

19. 4. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

21. 4. 2021 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
Komunálny odpad celý text

26. 4. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

29. 4. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
V deň separovaného zberu každá domácnosť vyloží pred dvere na ulicu všetko čoho sa chce zbaviť, teda hlavne vyseparované zložky odpadu a to : plasty a kombinované materiály (tetrapaky) – do žltého vreca, papier, sklo, kovy – každú komoditu zvlášť do ľubovoľného obalu, ale aj elektroodpad (všetky nepotrebné elektrospotrebiče), batérie, žiarovky, výbojky, použitý kuchynský olej.
Taktiež v čase separovaného zberu môžu občania vyložiť veľkoobjemový odpad, teda rôzne kusy nábytku, pneumatiky, železný šrot, staré koberce, handry a podobne.
Drobný stavebný odpad je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a podľa množstva bude dohodnutá jeho likvidácia.
Všetko odvezú pracovníci obce na miesto kde to patrí.
Len spoločným úsilím môžeme niečo urobiť pre lepšie odpadové hospodárstvo v obci Ľubietová. celý text

3. 5. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

3. 5. 2021 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
Zber plastov celý text

5. 5. 2021 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
Komunálny odpad celý text

10. 5. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

17. 5. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

17. 5. 2021 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
zber kovy, tetrapaky celý text

19. 5. 2021 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
Komunálny odpad celý text

24. 5. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

27. 5. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
V deň separovaného zberu každá domácnosť vyloží pred dvere na ulicu všetko čoho sa chce zbaviť, teda hlavne vyseparované zložky odpadu a to : plasty a kombinované materiály (tetrapaky) – do žltého vreca, papier, sklo, kovy – každú komoditu zvlášť do ľubovoľného obalu, ale aj elektroodpad (všetky nepotrebné elektrospotrebiče), batérie, žiarovky, výbojky, použitý kuchynský olej.
Taktiež v čase separovaného zberu môžu občania vyložiť veľkoobjemový odpad, teda rôzne kusy nábytku, pneumatiky, železný šrot, staré koberce, handry a podobne.
Drobný stavebný odpad je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a podľa množstva bude dohodnutá jeho likvidácia.
Všetko odvezú pracovníci obce na miesto kde to patrí.
Len spoločným úsilím môžeme niečo urobiť pre lepšie odpadové hospodárstvo v obci Ľubietová. celý text

prvá prechádzajúci
z 2
posledná