Navigácia

Obsah

Podujatie v okolie

Akcia

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar

30. 11. 2020 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
KOVY, TETRAPAKY - vyložte si len červené vrecia celý text

30. 11. 2020 začiatok od 07:00,
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
Zber komunálneho odpadu celý text

2. 12. 2020 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
KOMUNÁLNY ODPAD celý text

7. 12. 2020 začiatok od 07:00,
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
Zber komunálneho odpadu celý text

14. 12. 2020 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
PLASTY - vyložte si len žlté vrecia celý text

14. 12. 2020 začiatok od 07:00,
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
Zber komunálneho odpadu celý text

16. 12. 2020 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
KOMUNÁLNY ODPAD celý text

17. 12. 2020 začiatok od 07:00,
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
V deň separovaného zberu každá domácnosť vyloží pred dvere na ulicu všetko čoho sa chce zbaviť, teda hlavne vyseparované zložky odpadu a to : plasty a kombinované materiály (tetrapaky) – do žltého vreca, papier, sklo, kovy – každú komoditu zvlášť do ľubovoľného obalu, ale aj elektroodpad (všetky nepotrebné elektrospotrebiče), batérie, žiarovky, výbojky, použitý kuchynský olej.
Taktiež v čase separovaného zberu môžu občania vyložiť veľkoobjemový odpad, teda rôzne kusy nábytku, pneumatiky, železný šrot, staré koberce, handry a podobne.
Drobný stavebný odpad je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a podľa množstva bude dohodnutá jeho likvidácia.
Všetko odvezú pracovníci obce na miesto kde to patrí.
Len spoločným úsilím môžeme niečo urobiť pre lepšie odpadové hospodárstvo v obci Ľubietová.
celý text

21. 12. 2020 začiatok od 07:00,
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
Zber komunálneho odpadu celý text

28. 12. 2020 začiatok od 07:00,
Miesto konania: Ľubietová, Ľubietová
Zber komunálneho odpadu celý text

30. 12. 2020 začiatok od 07:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Obec Hrochoť, Hrochoť
KOMUNÁLNY ODPAD celý text