Obsah

Školský rok 2006/2007
 

Názov súťaže

Počet žiakov
v okresnom kole 
Počet žiakov
v krajskom kole 
 Cezpoľný beh  1
 Horehronské hry  15  
Strelecká liga   
 Stolný tenis  
 Malý futbal  20  
Atletika   
Vesmír očami detí  15   
 Slávik Slovenska  1  
 Hasiči očami detí  25  
 Čarovná ceruzka 20   
 Chemická olympiáda  3  
 Matematická olympiáda  3  
 Geografická olympiáda  
 Matematická Pytagoriáda  
 Matematický klokan 13   
 Olympiáda zo SJL  1