Obec Poniky
Poniky

Vývoj obce

V roku 1310 synovia majstra Filipa - Andrej, Peter a Tomáš protestovali proti zabratiu čiastky územia Poník synmi komesa Gochola - Jakubom, Petrom a Pavlom. Zabraté územie ležalo pri Hrone, povyše B. Bystrice a na východnej strane pri potoku Môlča. Toto územie bolo zabraté skôr, ale ako spojencov Matúša Čáka sa ich Filipovi synovia neodvážili zažalovať. Táto krivda sa napravila až v roku 1318.

V 14. storočí tu boli objavené ložiská zlata, ktorých písomné doloženie pochádza z roku 1358. Zlato sa tu ťažilo až do roku 1571. Okrem zlata prebiehala na území Poník aj ťažba medi a železnej rudy. Významným dôkazom stabilizácie územia je rozvoj cirkevnej správy. Už v roku 1300, resp. 1310 povolil ostrihomský arcibiskup Tomáš Andrejovi a Tomášovi, synom zakladateľ Poník majstra Filipa, postaviť v obci (alebo presnejšie nad obcou) kaplnku sv. Jána Krstiteľa. Ten istý arcibiskup odpustil roku 1323 ponickému kňazovi polovicu cirkevného desiatku. Kaplnka sv. Jána sa stala základom a jadrom (sakristiou) ponického kostola, pre ktorý dostal farár Vavrinec roku 1492 od pápeža odpustkovú listinu. Rozvoj Poník dokumentuje aj písomná správa potvrdzujúca, že už v roku 1358 existovali na území mestečka dva mlyny. Napriek prvotným výsadám a pomerne úspešnému rozvoju sa obyvatelia Poník nevyhli občasným sporom s vtedajšími mocnými. Ako obranu používali potvrdzovanie svojich práv, či už pri županoch miestnej stolice, vtedajším palatínom, alebo dokonca samotným kráľom. V roku 1400 následkom dvojitého panstva (poddanský zväzok s ľupčianskym panstvom a povinnosti, roboty a dane kráľovských poddaných) žiadali Poničania zvolenského župana Dávida, syna Martina de Albeus o odpustenie týchto povinností. Župan uznal sťažnosti a v snahe napomáhať rozvoju obce 9. apríla 1400 vydal listinu, v ktorej oslobodil Poničanov od povinností a udelil im aj určité práva. Významné potvrdenie práv nastalo v roku 1404, kedy sa ponický richtár Matej a mäsiar Peter vybrali za kráľom Žigmundom a žiadali potvrdenie práv z roku 1400. Tieto im boli potvrdené a navyše im bolo umožnené užívať výsady podľa vzoru práva mesta Krupiny. Následne pokračovala séria potvrdzovaní a rozširovaní pôvodných práv a výsad mestečka. Významným sa stal rok 1657, kedy sa Poničanov ujal sám uhorský palatín Vešeléni. Vydal nariadenie pre Zvolenskú stolicu, aby ochraňovala Poničanov pred všetkými narušovateľmi ich privilégií a práv. Za zvlášť významnú udalosť môžeme považovať nariadenie kráľa Karola III., na základe ktorého posiela 17. marca 1736 krupinská mestská rada mestečku Poniky odpis krupinských mestských práv. Z nich najdôležitejšie boli: slobodná voľba predstavenstva mestečka, súdna právomoc, právo meča a oslobodenie od kráľovského mýta v celom Uhorsku. O rok neskôr, 19. februára 1737 tieto práva potvrdzuje aj Zvolenská stolica. V roku 1848 stratili všetky dohody a privilégiá platnosť následkom zrušenia poddanstva.

Ponikám sa nevyhli ani pochmúrne roky tureckého nebezpečenstva, či vzbury a povstania uhorskej šľachty. Okolie mestečka začali Turci ohrozovať už v roku 1580. Našťastie bez výrazných škôd. V roku 1605 vojská vzbúrenej uhorskej šľachty pod vedením Štefana Bočkaja vyplienili mestečko. Ďalšiu pohromu zažili Poniky v roku 1663, kedy došlo k rozsiahlelšiemu tureckému nájazdu, pri ktorom zhorel kostol a listiny v ňom. Koniec niekdajšej slávy Poník nastal v roku 1678, kedy bolo mestečko úplne vyplienené Turkami.

 

Ponická Lehôtka

Prvýkrát sa spomína v roku 1424 ako „Kysponik“ (Malé Poniky) v listine kráľa Žigmunda, ktorou daroval majetky (medzi nimi aj ľupčianske panstvo) svojej manželke Barbore. Vznikla vyklčovaním lesa asi v 14. storočí spolu s množstvom ďalších Lehôt a Lehôtiek. Na jej mieste vraj kedysi stála horáreň, v ktorej bývali hájnici a sluhovia Ľupčianskeho zámku. Podľa názvu boli jej obyvatelia na určitú dobu oslobodení od všetkých poplatkov, dávok a robôt. S Ponikami splynula v roku 1886.

 

Ponická Huta

Prvýkrát sa spomína v roku 1718 ako „Ponyiker Hochofen“ a od roku 1920 ako Ponická Huta. Vznikla pri vysokej peci, postavenej v roku 1780, v ktorej tavili železnú rudu. Samostatnou obcou bola od roku 1871 až do roku 1943, kedy sa spojila s Ponikami. Od roku 1855 až do nedávna (1950) tu pracovala parná píla.

 

Zaujímavé a významné udalosti

 • začiatok 13. stor.: pravdepodobný vznik pôvodnej osady zničenej tatárskym vpádom
 • 1282: prvá písomná zmienka o území
 • 27. 7. 1284: darovacia listina kráľa Ladislava IV. Filipovi de Turchus
 • 1284: Filip de Turchus daroval časť územia bratovi Saulovi (dnešná Šálková)
 • 1310: ostrihomský biskup Tomáš vydal povolenie postaviť kostol
 • 1358: písomne doložená existencia dvoch mlynov a nálezísk zlata
 • 9. 4. 1400: zvolenský župan Dávid udelil práva podľa vzoru slobodných miest
 • 8. 11. 1404: kráľ Žigmund potvrdil predošlé práva a rozšíril ich o „Krupinské právo“
 • 1424: prvá písomná zmienka o Ponickej Lehôtke
 • 20. 7. 1425: kláštor sv.Márie v Turci vydal hodnoverný odpis listin z rokov 1400-1404
 • 8. 6. 1464: kráľ Matej vydal potvrdenie výsad z rokov 1400-1404
 • 11. 3. 1478: kláštor sv.Márie v Turci vydal hodnoverný odpis listiny z 8.júna 1464
 • 1492: farár Vavrinec získava od pápeža odpustkovú listinu
 • 15. 3. 1525: kraľ Ľudovít potvrdil predchádzajúce privilégia
 • 1547: pravdepodobný vznik školy na Ponikách
 • 10. 3. 1557: osrihomská kapitola vydala hodnoverný odpis listín z r.1282
 • 4. 7. 1557: kráľ Ferdinand potvrdil hranice chotára medzi Ponikami a Hrochoťou
 • 11. 5. 1583: kráľ Rudolf II. vydal potvrdenie predošlých výsad
 • 10. 6. 1598: kráľ Matej II. vydal potvrdenie predošlých výsad
 • 1605: vojská Štefana Bocskaya vyplienili Poniky
 • 4. 10. 1651: vydané svedectvo o vykonávaní práva meča na Ponikách
 • 20. 8. 1655:  kráľ Ferdinand III. vydal potvrdenie predošlých výsad
 • 1663: vyplienenie mestečka Turkami, zhorel kostol i listiny v ňom
 • 6. 1. 1678: vyplienenie Poník Turkami, odvlečenie 300 ľudí do zajatia
 • 1718: prvá písomná zmienka o Ponickej Hute
 • 17. 3. 1736: Zvolenská stolica vydala pre Poniky odpis výsad mesta Krupiny z r. 1242
 • 19. 2. 1737: Zvolenská stolica potvrdzuje právo voľby richtára a právo meča
 • 1750: Vznik pivovaru (zanikol v roku 1848)
 • 1780: vznik vysokej pece na Ponickej Hute
 • 10. 3. 1794: kráľ František II. potvrdil predchádzajúce privilégia
 • 1855: vznik parnej píly na Ponickej Hute
 • 1886: splynutie Ponickej Lehôtky s Ponikami
 • 1895: zriadenie prírodnej rezervácie Ponická dúbrava

Obec

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:133
TÝŽDEŇ:3102
CELKOM:904112

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 21. 4. 2024
polojasno 9 °C 3 °C
pondelok 22. 4. oblačno 11/2 °C
utorok 23. 4. zamračené 11/2 °C
streda 24. 4. mierny dážď 8/6 °C