Navigácia

Obsah

 

oznam

 

 

oznamoznam

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

KOMPARO a TESTOVANIE 5 - 2019

OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 8. a 9. ročníka :
14. novembra sa na našej škole uskutoční testovanie KOMPARO z predmetov : MAT, SJL, BIO, GEG a VŠP (všeobecné študijné predpoklady). Pre žiakov 8. ročníka to bude priebežné testovanie + príprava na Testovanie 9 a pre žiakov 9. ročníka výstupné testovanie na konci ZŠ + generálka na Testovanie 9. Testovanie bude prebiehať 1. - 4. vyučovaciu hodinu /s dlhšími prestávkami/, potom sa pokračuje vo vyučovaní.

OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 5. ročníka :
20.novembra sa naši piataci zúčastnia testovania z predmetov SJL a MAT.
TESTOVANIE 5 - 2019 je celoslovenským testovaním žiakov 5. ročníkov základných škôl.
Informácie k Testovaniu 5 - 2019 nájdete na stránke www.nucem.sk.
celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
Letná škola

Letná škola malých bádateľov.

Základná škola v Ponikách zorganizovala pre svojich žiakov Letnú školu malých bádateľov pre žiakov 1. – 4. ročníka. Deti strávili druhý júlový týždeň spoznávaním, bádaním, cestovaním a zabávaním. celý text

ostatné | 15. 7. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Prvá pomoc so záchranármi ( 24. Jún 2019 ) – očami prvákov

Zavreli sme Dominika do auta. Učili sme sa prvú pomoc. Spolužiakovi sme robili stabilizovanú polohu.
-VANESKA
celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Plavecký výcvik očami prvákov (17-21. Jún 2019)

Na plavecký výcvik sme cestovali autobusom do Zvolena. Naučila som sa tam plávať. V pondelok budeme dostávať diplom. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Pištík a permoníci

Posledný školský týždeň si žiaci 9. ročníka spolu s pani učiteľkou Kutelyovou pripravili terénnu hru Po stopách Štefana Žáryho „Pištík a permoníci.“ Vyskúšali si ju všetky ročníky. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Tvoriví štvrtáci


Naši štvrtáci sú naozaj veľmi šikovní, ako ste už mohli vidieť.
Pre svojich blízkych vyrobili stromčeky šťastia a výrobky z hliny.
celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Pozdravy od našich prvákov

Naši prváci vyrobili pozdravy pre deti z detského domova. Matúško spolu s rodičmi im ich bol v polovici júna odovzdať aj s hračkami, ktorých sa vzdal. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Týždeň hlasného čítania

Od 13. mája sme „započali“ Týždeň ( či týždne) hlasného čítania na našej škole. Každá trieda si vybrala knihu, ktorú im denne chodili čítať deviataci. Čítania sa zhostili aj panie učiteľky i pani riaditeľka. Deti na záver vytvorili krásne ilustrácie ku knihe. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Čítajú prváci

Hlasné čítanie spolužiakom
Naši prváci si v júni, keď už spoznali všetky písmenká, doniesli do školy knihu, ktorú doma práve čítajú a nahlas z nej čítali spolužiakom.
celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

ATLANTIS - Levice

Dňa 25. júna 2019 sa žiaci 1., 2. a 4. ročníka spolu s pani učiteľkami triednymi a p. vychovávateľkou vybrali do Levíc do ATLANTISU na koncoročný výlet. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Aladin

Divadlo Cliperton – ALADIN

Je to dobrý príbeh. Páčilo sa mi, že Aladin nechcel od džina bohatstvo, slávu, ale bol skromný. Pekne ho aj poprosil, keď niečo žiadal. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Volejbalový turnaj

Dňa 5.6.2019 sa u nás v škole konal volejbalový turnaj. Hrali štyri družstvá. Prvé družstvo sa skladalo iba z učiteľov. Boli to: Katarína Králiková, Milka Kružliaková, Aďa Kučerová, Denisa Škutová, Janka Badáni, Christián Vaľko, Ľuboš Hošala a pán farár Peter Kevický. celý text

ostatné | 6. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
letná škola

Letná škola

Letná škola celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Deň matiek

Naše sovičky – šikovní a tvoriví štvrtáci si pre svoje mamičky na Deň matiek pripravili darček . Ešte majú aj iné nápady, tak sa mamky majú na čo tešiť .
Mgr. Kružliaková
celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová

Sládkovičova lipa

Sládkovičova lipa je celoslovenská súťaž v prednese prózy a poézie Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča. Už tradične sa obvodné kolo koná v susednej obci Hrochoť. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová

Holubica mieru

Mier, slovo či stav, ktorého dôležitosť si ani neuvedomuje, kým ho máme. Podobne je to aj so zdravím. Berieme ho ako samozrejmosť, no nie všade vo svete sa mu ľudia tešia. My máme to obrovské šťastie, že žijeme v krajine, kde je mier. Naši susedia na Ukrajine si to však povedať nemôžu.

celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Deň otvorený dverí u prváčikov

Dňa 3. apríla do našej prvej triedy zavítali predškoláci. Naši budúci prváčikovia si vyskúšali na vlastnej koži ako „chutí“ vyučovanie. Aktívne sa zapojili do všetkých aktivít a činností počas vyučovacej hodiny. Veríme, že sa im páčilo a už sa tešia do školy.
Mgr. Kružliaková
celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová

Deň Zeme

V piatok dňa 26. apríla sme celá škola „oslávili“ Deň Zeme. Deň sme začali rôznymi enviroaktivitami v jednotlivých triedach O 9,00 hod. sme si celá škola nastúpili na dvore a tento nezvyčajný deň oficiálne otvorila svojim príhovorom pani riaditeľka Janovčíková. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Slávik Slovenska

Dňa 15. apríla 2019 sme zorganizovali školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.
Je to už 29. ročník celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne.
celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Farebný týždeň

V týždni od 8. do 12. apríla 2019 sme si oživili chodenie do školy v rovnakých farbách. Bolo milé vidieť ako to „chytilo“ úplne všetkých – nielen maličkých, ale aj veľkých deviatakov, učiteľov aj ostatných zamestnancov školy. celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Trochu inak u štvrtákov

Na vlastivede u štvrtákov nezastupiteľnú rolu majú i úlohy s príbehmi, povesťami a ilustráciami. V blokovom vyučovaní s pracovným vyučovaním sme už vytvorili napr. vartovku z kartónu, venovali sme sa vyšívaniu, tvorbe prezentácií, bábok – postáv k povestiam, ktoré následne zahrali.
celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Vesmír očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami vyhlásili tento rok už
34. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.
Každoročne sa zapája i naša škola.
S veľkou radosťou sme prijali správu, že naša žiačka 1. ročníka Alenka Urbanová so svojou výtvarnou prácou postúpila do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme a držíme palce.

Emília Kružiaková


celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

0.ročník súťaže v tvorivom písaní „Žáryho pero“

Téma úvodného ročníka :
Žáryho úsmevné údolie – miesto, kde žijem.

Dňa 20. marca. 2019 sme na našej základnej škole vyhlásili súťaž v tvorivom písaní „Žáryho pero“.
Poslaním podujatia bolo podporiť a rozvíjať tvorivosť, predstavivosť, kultivovať slovenský jazyk, pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Vyučovanie v maskách

V piatok dňa 1. marca našu školu ovládlo zvláštne kúzlo, lebo všetkých – malých, veľkých i učiteľov premenilo na rozprávkové a iné bytosti. celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Deň vody

Bez vody nebude jedlo,
bez jedla nebudeme my...
Každý z nás môže pomôcť!
celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Deň počatého dieťaťa

Dňa 25. marca sme si pripomenuli Deň počatého dieťaťa. Okrem bielej stužky, ktorá je symbolom rešpektovania práva na život od počatia, si deti mohli podržať v dlani model dieťaťa v prvom trimestri – vek 12. týždeň tehotenstva. V každej triede prebehli diskusie na túto tému.
celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Florbal

Naši žiaci aj žiačky 2.stupňa sa zúčastnili vo februári okresných kôl vo florbale. Chlapci vo svojej skupine skončili na štvrtom mieste. Dievčatá sa stali celkovými VÍŤAZKAMI OKRESU Banská Bystrica a postupujú do krajského kola, ktoré sa odohrá 21.03.2019 v Detve. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Športová gymnastika

Naši žiaci sa jedenkrát do týždňa stretávajú na športovom krúžku - športová gymnastika.Tento rok sa žiaci aj žiačky prvého stupňa prvýkrát zúčastnia okresného kola gymnastického štvorboja v Banskej Bystrici. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Korčuľovanie na ľade

Počas mrazivých dní sme mali telesnú výchovu na ľade pri obecnom úrade. Ďakujeme hasičom za túto možnosť. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Lyžiarsky kurz 2019

V dňoch 11.-15.02.2019 v stredisku Jasná Chopok sa konal lyžiarsky kurz, ktorého sa zúčastnili žiaci druhého stupňa našej školy. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
prvá prechádzajúci
z 4
posledná