Navigácia

Obsah

OZNAM. 

Oznamujeme Vám, že od 26.10.2020 žiaci 5. - 9. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie (ostávajú doma). Dištančné vzdelávanie potrvá do 27.11.2020. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu zo začiatkom vyučovania 7:45h. a koncom vyučovania 12:15h. Pokyny žiaci dostanú od vyučujúcich jednotlivých predmetov prostredníctvom EduPage. 

Žiaci 1.- 4. ročníka sa vzdelávajú prezenčnou formou (chodia do školy). Prevádzka ŠKD ostáva nezmenená do 16.00h. 

 

 

 

 

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že Základná škola s materskou školou Š. Žáryho Poniky

je od 21.10.2020 v oranžovej fáze.

 

  • Žiaci 9.ročníka sú do 25.10.2020 v karanténe na základe rozhodnutia RÚVZ BB.

 

  • Žiaci ostatných ročníkov sa vyučujú bežným spôsobom pri dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologického režimu vo všetkých priestoroch školy.

 

 

 

 

Oznam rodičom

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v zmysle Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11.10.2020 a v súlade s opatreniami ÚVZ sa od 14.10.2020 mení organizácia vyučovania nasledovne: 

I. stupeň - sa vyučuje 5 hodín

II. stupeň - sa vyučuje 6 hodín 

Prevádzka ŠKD sa bude realizovať v štyroch skupinách: 

- od 6.30 - 7.30 h.  (ranný klub) 

- od 11.20 - 16.00 h. 

Tieto zmeny budú platiť do ukončenia mimoriadnej situácie.  

 

 

 

Oznam rodičom

Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, v prípade ospravedlňovania neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Tlačivo na ospravedlnenie si môžete stiahnúť na stránke školy v sekcii: Dokumenty na stiahnutie. 

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie  zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. (tlačivo v sekcii - dokumenty na stiahnutie) 

 

 

 

OZNAM 

Vážení rodičia,

od 16.09.2020 bude vyučovanie prebiehať v plnom režime podľa rozvrhu hodín.

 

 

OZNAM

 

Plošné dotovanie obedov v materských a základných školách pokračuje ešte do konca kalendárneho roka 2020.

 

 

Pre žiakov ZŠ začne ŠJ variť od 3.9.2020

Prosíme rodičov, aby deti v priebehu 2. a 3.9.2020 doniesli prihlášky na obedy.  

Tlačivá nájdete na stránke školy zs-s-ms-stefana-zaryho/ v sekcii Školská jedáleň – dokumenty na stiahnutie  

 

 

Vážení rodičia, aktuálne informácie k začiatku školského roka nájdete na stránke:

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/

Rozpracované informácie na podmienky našej školy nájdete v dokumente: Pokyny k Vnútornému poriadku. Potrebné materiály k nástupu do školy 02.09.2020 /dotazník a vyhlásenie/ nájdete na našej stránke aj na stránke Ministerstva školstva. Osobne si ich môžete vyzdvihnúť pri vchode do školy 27.- 28.8.2020.  Bez nich nemôže žiak nastúpiť do školy.

Začiatok školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2.septembra o 8:00 h.

Ďakujeme za pochopenie!

 

Pokyny k Vnútornému poriadku.docx (53.95 kB)

Dotaznik.docx (20.83 kB)

Vyhlasenie.docx (15.03 kB)

 

 

 

 

 

 

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 25
posledná

#

naša trieda

naša trieda celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Tvorivé písanie v druhej triede

M. Klimovič
vo svojej knihe Tvorivé písanie pre primárne školy o tvorivom písaní píše: „Tvorivé písanie predstavuje súbor aktivít, ktoré motivujú k hre a originálnej manipulácii s jazykovým materiálom, podnecujú využívať jazyk tvorivo. Mení rolu čitateľa na spolutvorcu textu. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Snehulienka

Dňa 22. novembra 2019 nás navštívilo „ Divadlo Cliperton“ zo Zvolena a zahrali nám divadielko Snehulienka. Deti ich sprevádzali neutíchajúcim smiechom a potleskom. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Ornamentálna mapa Slovenska

Naša škola (žiaci 2., 4. a 5. ročníka s pani učiteľkou Kružliakovou)) sa aj v tomto školskom roku zapojila do projektu Ornamentálna mapa Slovenska. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Kyvadlo - vedecká hračka

Dňa 21. novembra 2019 sa druháci zúčastnili na interaktívnej výstave Kyvadlo – vedecká hračka v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.
Deti sa mohli tvorivo hrať, vyskúšať si množstvo hračiek. Najviac sa im páčili rôzne druhy kyvadiel, katapult, levitujúce pero, žeriav, vtáčiky...zajazdili si na koníkovi a vyrobili si aj „frndžali“ .
celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
prvá prechádzajúci
z 25
posledná