Navigácia

Obsah

Milí žiači,

želáme vám príjemné prežitie letných prázdnin, prežite krásne leto na našom nádhernom Slovensku.

Veľa zdravia a zábavy vám prajú : vedenie školy a vaši učitelia :)

slovensky raj

 

 

 

V rámci programu "Školské ovocie" sme dnes, 25.júna 2020, mali v škole ochutnávku ovocia, ktorú nám zabezpečila Firma Valman, s.r.o. Deti mali zdravú a chutnú desiatu. Ďakujeme.

ovocie

ovocie

 

 

 

 

 

 

 

Na Obecnom úrade v Ponikách sa dňa 22.06.2020 uskutočnila milá slávnosť - rozlúčka s našimi deviatakmi. Pani starostka popriala našim žiakom veľa úspechov na stredných školách a odovzdala im pamätný list a darčeky. Na slávnosti boli s deviatakmi aj pani riaditeľka Mária Janovčíková, pani zástupkyňa Martina Balleková, za škôlku pani zástupkyňa Jarka Berčíková, bývalá triedna učiteľka Silvia Šlosárová a súčasná triedna učiteľka Daša Mellová. Ďakujeme pani Trstenskej za krásne fotky.

Celú fotogalériu si môžte pozrieť na našom facebooku :  https://www.facebook.com/zssz.poniky

rozlúčka

foto

 

 

AKTUÁLNE USMERNENIE  (aktualizované 12.06.2020)

V súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2020/12614:1-A2110 s účinnosťou od 15. 6. 2020  vydávam nasledovné usmernenie k organizácii školy:

 1. ŠKD sa vracia do režimu pred prerušením vyučovania – prevádzka bude v dvoch oddeleniach do 16:30 h., bez ranného klubu. 
 2. Režim v ŠJ:

11:20-11:35 h./žiaci 2.stupňa/

11:35-11:45 h./žiaci 1.-2.ročníka/

11:45-12:00 h./žiaci 3.-4.ročníka/

 1. Ruší sa povinné meranie teploty, avšak usmernenie ohľadom rúšok sa nemení.
 2. Otvárajú sa  brány školy pre žiakov 6.-9.ročníka /od 22.6.2020/. Žiaci, ktorí nastúpia do školy sa prihlasujú na stravu najneskôr do 19.6.2020. Platí aj naďalej, že nástup žiakov do školy je na báze dobrovoľnosti.
 3. Stále platí usmernenie na hodnotenie žiakov v čase prerušenia vyučovania. 

 

Organizácia vyučovania:

1.stupeň – prebieha podľa rozvrhu, ktorý platí od 1.6.2020 – vyučuje sa 4 hodiny

2. stupeň od 22.6.2020  - vyučuje sa 5 hodín

 

V Ponikách, 11.6.2020                                                 Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka školy

 

 

 

Letná škola 2020

Program Letnej školy 2020 :

1.7. streda:

V prvý deň letného tábora ponúkame splav rieky Hron. Splavuje sa  na bezpečných raftoch. Samozrejme každý dostane aj plávaciu vestu, pádlo, barel na veci, mapu a potrebnú inštruktáž. Určite sa zamočíme, zasmejeme, zahráme a zašportujeme.

 

2.7. štvrtok :

Vo štvrtok sa vyberieme na návštevu hradu Modrý Kameň. . Po hrade nás prevedie milá zámocká pani – sprievodkyňa. Navštívime v ňom aj Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. Zúčastníme sa aj školy v múzeu, vyrobíme si bábky, nacvičíme divadielko s marionetami, dotkneme sa stredoveku, zistíme ako sa skutočne žilo na hradoch...

Po výdatnom obede z obedárika pôjdeme objaviť zrúcaninu hradu Šomoška s kamenným vodopádom.

 

3.7. piatok:

V piatok sa vyberieme do Banskej Bystrice do laser arény, kde si zahráme akčnú hru. Hrá sa v tmavej aréne, tak si daj niečo tmavé, aby si lepšie splynul s prostredím. V aréne ťa bude čakať veľké množstvo prekážok.

Po ich prekonaní sa vyberieme objavovať krásy  Harmaneckej jaskyne a jej okolia.  

 

6.7. pondelok :

V pondelok sa vyberieme do rozprávkovej dediny Habakuky na Donovaly. Zažijeme tu originálnu atmosféru slovenských ľudových rozprávok. Potom nás bude čakať turistika, hry, tvorenie v prírode....

 

7.7. utorok:

Posledný deň našej letnej školy sa vyberieme na Liptov, kde sa budeme strácať v Galérii Ilusia, navštívime obrátený dom a pohladkáme zvieratká v kontaktnej ZOO. Po celodennom výlete / na ktorom nebude chýbať aj zmrzlina J / už budeme len oddychovať doma.

 

Zmena programu pri nepriazni počasia či neotvorení prevádzok z dôvodu pandémie možná.

 

Na stiahnutie : 

Program Letnej školy 2020

Záväzná prihláška

          

 

 

4.6.2020 : AKTUÁLNE :     Voľné pracovné miesta

 

O Z N Á M E N I E o spôsobe záverečného hodnotenia.

 

Riaditeľka školy oznamuje, že na základe usmernenie MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a prerokovaní v pedagogickej rade  dňa 2.6.2020 rozhodla o spôsobe záverečného hodnotenia takto:

 1. V prvom ročníku sa záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia, podľa pokynov ministerstva školstva.
 2. Neklasifikované predmety v druhom až deviatom ročníku:
 • občianska náuka,
 • technika,
 • hudobná výchova,
 • výtvarná výchova,
 • telesná výchova,
 • pracovné vyučovanie
 • informatická výchova/informatika,

ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou ani plnohodnotnou realizáciou. Na vysvedčení budú predmety hodnotené slovom absolvoval.

 1. Hodnotenie ostatných vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie na konci druhého polroka bude vykonané klasifikáciou.

 

UPOZORNENIE:

 

 • Ako podklad na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v čase prerušeného vyučovania bude slúžiť  portfólio žiackych prác/vypracované pracovné zošity, pracovné listy,  projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce/spracované žiakmi počas domácej prípravy.
 • Portfólio si žiaci 1.-5. ročníka prinesú  pri nástupe do školy, žiaci 6.-9.ročníka do 15.6.2020.   
 • Spôsob doručenia portfólia oznámia žiakom vyučujúci klasifikovaných predmetov.
 • Podkladom na hodnotenie bude aj komunikácia so žiakmi, kontrola zadávaných úloh prostredníctvom EduPage, messengeru, e-mailov, prípadne iná komunikácia medzi žiakom, učiteľom a rodičom.

Mgr. Mária Janovčíková

riaditeľka školy

 

 

Poďakovanie žiakom : 

DOSTALI SME TAKÝTO ZAUJÍMAVÝ EMAIL A VEĽMI SA Z NEHO TEŠÍME 🙂 :
Vážená pani riaditeľka,dnes v popoludňajších hodinách som na bicykli prechádzala obcou Poniky a stretla niekoľko - pravdepodobne Vašich žiakov. Aj keď nie som obyvateľka tejto obce, skoro všetci ma slušne pozdravili, čo v súčasnosti nie je už bežné. Keďže deti v tejto dobe školu nenavštevujú, prosím Vás , aby ste pri najbližšej možnej príležitosti tlmočili žiakom školy pochvalu za slušnosť. Bol to milý zážitok so stretnutia s deťmi a slušnosťou.
Verím, že sa dostane k tým, ktorým patrí ...❤️

 

 

 

Vyhodnotenie Na panské!  &  Do školy života!

Do eko projektu  v týždni od 27.apríla do 1. mája 2020 sa zapojilo spolu 46 žiakov 1. stupňa.

Cieľom projektu bolo vytvoriť deťom vo vhodnom a bezpečnom prostredí prostredníctvom zážitkového učenia úlohy s environmentálnym zameraním, poznávať prírodné prostredie, čo ich bude viesť k pochopeniu a rozvíjaniu vzťahu k tomuto prostrediu a nadobudnúť nové a rozvinúť už získané schopnosti a zručnosti.

Najťažšie bolo pre žiakov dodržať tento sľub: Vydržím aspoň celé 3 dni bez počítača,  mobilu ... – toto bola najnáročnejšia časť projektu, kameň úrazu. Niektoré deti sa práve pre tento bod do projektu nezapojili. ĎAKUJEME VŠETKÝM RODINÁM, KTORÉ SA DO AKTIVÍT ZAPOJILI :) 

Mgr. Emília Kružliaková

Pozrite si krásnu prezentáciu našej druháčky, kde sú zhrnuté všetky aktivity :  Škola života.

Fotogalériu si môžte pozrieť na facebook. stránke školy  : https://www.facebook.com/zssz.poniky

Súťaž v tvorivom písaní :)

 

 

OZNÁMENIE !

Oznámenie riaditeľky školy

 

 

 

Výzva pre všetkých žiakov 1. až 4. ročníka : )

Na stiahnutie tu : Na panské príloha - tričko - taška Dážďovka - príloha

Na panské !

1.deň

 

 

2.deň3.deň4.deň5.deň

 

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA - šk. rok 2020/2021

Vážení rodičia, zápis budúcich prváčikov sa uskutoční bez prítomností detí v dňoch 22.4. a 23.4. od 15.00 do 17.00                 v priestoroch ZŠ Poniky.

Prikladáme vám link na elektronickú prihlášku   https://skolaponiky.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

Bližšie informácie tu : 

Zápis prvákovInformácie k zápisu prvákov

 

 

 

 

 

OZNAM PRE RODIČOV !!

Vo štvrtok 2.apríla 2020 v čase od 15:30  - 17:00 hod. si rodičia môžu vyzdvihnúť veci a pomôcky, ktoré deti potrebujú k výuke a zabudli si ich v škole. Vstup do školy a aj v priestoroch budú koordinovať učitelia. Je potrebné prísť v rúškach a pokiaľ je to možné, aj v rukaviciach.

 

 

 

Deň učiteľov

Dôležitý oznam !! : Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 26.03.2020

 

 

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Mimoriadna situácia na Slovensku v súvislosti so zatvorením škôl kvôli zamedzeniu šírenia choroby COVID-19 mení všetky predchádzajúce termíny. Zápis do 1. ročníka uskutočníme až po návrate žiakov do školských lavíc bez účasti dieťaťa, príde len rodič s rodným listom. Sledujte preto našu webovú stránku a facebook, kde budú aktuálne informácie k zápisu detí do 1. ročníka.

 

FINANČNÁ POMOC PRE RODINY S DEŤMI :

http://online.nadaciajt.sk/nadace-formulare-sk/ZadostFoCorona.do?fbclid=IwAR3Ug_h0n0SOSU_fn7MOyxJiuuMlpPKeLNjb5zGHVNjbiOC-OLQJSGKKa9Y 

 

Aktuálny oznam - 25.03.2020

 

 

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
     Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.
     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.
     V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.
     Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.
     Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.
     Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).
     V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

 

 

UPOZORNENIE ! 

Vnútorný pokyn k šíreniu koronavírusu COVID - 19

 

Oznam

Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Touto cestou prosíme rodičov a priateľov školy poukázať 2% zo svojich daní OZ „Ponickje deti“.

Ako postupovať:

1.       Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.


2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie ,ktoré sme rozdali deťom, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie .

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete. 

oznam

oznamoznamoznam

 

 

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

#

naša trieda

naša trieda celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Tvorivé písanie v druhej triede

M. Klimovič
vo svojej knihe Tvorivé písanie pre primárne školy o tvorivom písaní píše: „Tvorivé písanie predstavuje súbor aktivít, ktoré motivujú k hre a originálnej manipulácii s jazykovým materiálom, podnecujú využívať jazyk tvorivo. Mení rolu čitateľa na spolutvorcu textu. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Snehulienka

Dňa 22. novembra 2019 nás navštívilo „ Divadlo Cliperton“ zo Zvolena a zahrali nám divadielko Snehulienka. Deti ich sprevádzali neutíchajúcim smiechom a potleskom. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Ornamentálna mapa Slovenska

Naša škola (žiaci 2., 4. a 5. ročníka s pani učiteľkou Kružliakovou)) sa aj v tomto školskom roku zapojila do projektu Ornamentálna mapa Slovenska. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Kyvadlo - vedecká hračka

Dňa 21. novembra 2019 sa druháci zúčastnili na interaktívnej výstave Kyvadlo – vedecká hračka v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.
Deti sa mohli tvorivo hrať, vyskúšať si množstvo hračiek. Najviac sa im páčili rôzne druhy kyvadiel, katapult, levitujúce pero, žeriav, vtáčiky...zajazdili si na koníkovi a vyrobili si aj „frndžali“ .
celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

GULLIVEROVE CESTY


Dňa 7. novembra sa Hupsíci - druháci a žiaci z krúžku Čitateľský maratón z druhého stupňa s pani učiteľkami J. Badáni a E. Kružliakovou zúčastnili divadelného predstavenia Gulliverove cesty v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici.
celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Tekvičkovia a strašidlá

Dňa 29. 10. prišli do školy na vyučovanie samé strašné strašidlá. Mnohé sme ani spoznať nemohli. V tento deň sme aj vyhodnotili súťaž vo vyrezávaných tekviciach. Zistili sme, že je to nesmierne ťažké, pretože máme tvorivé deti i rodičov.

celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Október - mesiac úcty k starším

Aj tento rok sme do vyučovania začlenili tému úcty k starším, osobitne k starým rodičom. Vyrábali sme pre nich darčeky, písali im pozdravy, vyznania, maľovali ich portréty...Pani zástupkyňa Balleková s deťmi z DFS Poničan pripravili i slávnostnú akadémiu pre našich starších obyvateľov obce.
Žiaci z 2. ročníka napísali takéto vyznania ( acrostich) :
celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Šarkaniáda

Dňa 19.septembra sa žiaci 2.- 4. vybrali do prírody a snažili sa vyhnať draky do povetria.
Duháci si pri tejto príležitosti popasovali aj šedú kôru, jazýčky a prstíčky / tvorili cinquain.
celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Týždeň zdravej výživy

V týždni od 14. – 18. októbra sme sa na 1. stupni snažili zdravo stravovať. Každý deň sme si desiau obohatili o niečo zdravé ( ovocie, zelenina, mliečne výrobky, cereálie, orechy). Samozrejme nechýbala ani príprava ovocného šalátu.

celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Deň mlieka

Dňa 30. Septembra sme v bielom oblečení, s mliečnou desiatou, ochutnávkou mliečnych výrobkov a výtvarnou tvorbou z obalov mliečnych výrobkov oslávili Deň mlieka. Žiaci si pozreli aj film Cesta mlieka.

celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Deň Bielej pastelky

Piatok 20. september bol tento rok hlavným dňom verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich ľudí v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. V našej škole sme vyzbierali až 83 €. Všetkým darcom ďakujeme.
My sme si v škole aspoň na chvíľku vyskúšali, aké je to nevidieť a rozprávali sme sa, ako môžeme nevidiacemu človeku pomôcť :).

celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová

KOMPARO a TESTOVANIE 5 - 2019

OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 8. a 9. ročníka :
14. novembra sa na našej škole uskutoční testovanie KOMPARO z predmetov : MAT, SJL, BIO, GEG a VŠP (všeobecné študijné predpoklady). Pre žiakov 8. ročníka to bude priebežné testovanie + príprava na Testovanie 9 a pre žiakov 9. ročníka výstupné testovanie na konci ZŠ + generálka na Testovanie 9. Testovanie bude prebiehať 1. - 4. vyučovaciu hodinu /s dlhšími prestávkami/, potom sa pokračuje vo vyučovaní.

OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 5. ročníka :
20.novembra sa naši piataci zúčastnia testovania z predmetov SJL a MAT.
TESTOVANIE 5 - 2019 je celoslovenským testovaním žiakov 5. ročníkov základných škôl.
Informácie k Testovaniu 5 - 2019 nájdete na stránke www.nucem.sk.
celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
Letná škola

Letná škola malých bádateľov.

Základná škola v Ponikách zorganizovala pre svojich žiakov Letnú školu malých bádateľov pre žiakov 1. – 4. ročníka. Deti strávili druhý júlový týždeň spoznávaním, bádaním, cestovaním a zabávaním. celý text

ostatné | 15. 7. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Prvá pomoc so záchranármi ( 24. Jún 2019 ) – očami prvákov

Zavreli sme Dominika do auta. Učili sme sa prvú pomoc. Spolužiakovi sme robili stabilizovanú polohu.
-VANESKA
celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Plavecký výcvik očami prvákov (17-21. Jún 2019)

Na plavecký výcvik sme cestovali autobusom do Zvolena. Naučila som sa tam plávať. V pondelok budeme dostávať diplom. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Pištík a permoníci

Posledný školský týždeň si žiaci 9. ročníka spolu s pani učiteľkou Kutelyovou pripravili terénnu hru Po stopách Štefana Žáryho „Pištík a permoníci.“ Vyskúšali si ju všetky ročníky. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Tvoriví štvrtáci


Naši štvrtáci sú naozaj veľmi šikovní, ako ste už mohli vidieť.
Pre svojich blízkych vyrobili stromčeky šťastia a výrobky z hliny.
celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Pozdravy od našich prvákov

Naši prváci vyrobili pozdravy pre deti z detského domova. Matúško spolu s rodičmi im ich bol v polovici júna odovzdať aj s hračkami, ktorých sa vzdal. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Týždeň hlasného čítania

Od 13. mája sme „započali“ Týždeň ( či týždne) hlasného čítania na našej škole. Každá trieda si vybrala knihu, ktorú im denne chodili čítať deviataci. Čítania sa zhostili aj panie učiteľky i pani riaditeľka. Deti na záver vytvorili krásne ilustrácie ku knihe. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Čítajú prváci

Hlasné čítanie spolužiakom
Naši prváci si v júni, keď už spoznali všetky písmenká, doniesli do školy knihu, ktorú doma práve čítajú a nahlas z nej čítali spolužiakom.
celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

ATLANTIS - Levice

Dňa 25. júna 2019 sa žiaci 1., 2. a 4. ročníka spolu s pani učiteľkami triednymi a p. vychovávateľkou vybrali do Levíc do ATLANTISU na koncoročný výlet. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Aladin

Divadlo Cliperton – ALADIN

Je to dobrý príbeh. Páčilo sa mi, že Aladin nechcel od džina bohatstvo, slávu, ale bol skromný. Pekne ho aj poprosil, keď niečo žiadal. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Volejbalový turnaj

Dňa 5.6.2019 sa u nás v škole konal volejbalový turnaj. Hrali štyri družstvá. Prvé družstvo sa skladalo iba z učiteľov. Boli to: Katarína Králiková, Milka Kružliaková, Aďa Kučerová, Denisa Škutová, Janka Badáni, Christián Vaľko, Ľuboš Hošala a pán farár Peter Kevický. celý text

ostatné | 6. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
letná škola

Letná škola

Letná škola celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Deň matiek

Naše sovičky – šikovní a tvoriví štvrtáci si pre svoje mamičky na Deň matiek pripravili darček . Ešte majú aj iné nápady, tak sa mamky majú na čo tešiť .
Mgr. Kružliaková
celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová

Sládkovičova lipa

Sládkovičova lipa je celoslovenská súťaž v prednese prózy a poézie Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča. Už tradične sa obvodné kolo koná v susednej obci Hrochoť. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová

Holubica mieru

Mier, slovo či stav, ktorého dôležitosť si ani neuvedomuje, kým ho máme. Podobne je to aj so zdravím. Berieme ho ako samozrejmosť, no nie všade vo svete sa mu ľudia tešia. My máme to obrovské šťastie, že žijeme v krajine, kde je mier. Naši susedia na Ukrajine si to však povedať nemôžu.

celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Deň otvorený dverí u prváčikov

Dňa 3. apríla do našej prvej triedy zavítali predškoláci. Naši budúci prváčikovia si vyskúšali na vlastnej koži ako „chutí“ vyučovanie. Aktívne sa zapojili do všetkých aktivít a činností počas vyučovacej hodiny. Veríme, že sa im páčilo a už sa tešia do školy.
Mgr. Kružliaková
celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová

Deň Zeme

V piatok dňa 26. apríla sme celá škola „oslávili“ Deň Zeme. Deň sme začali rôznymi enviroaktivitami v jednotlivých triedach O 9,00 hod. sme si celá škola nastúpili na dvore a tento nezvyčajný deň oficiálne otvorila svojim príhovorom pani riaditeľka Janovčíková. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
prvá prechádzajúci
z 5
posledná