Navigácia

Obsah

ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách oznamuje, že

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

školského roka 2018/2019

sa uskutoční dňa

3. septembra 2018

o 8:00 h.

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

#

Keramika pre deti

Majster keramikár v našej škole

"...a Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol mu dych života.
...a Boh videl, že je to dobré."
A tak som to teda s hlinou skúsil aj ja a poviem Vám, že je to veľmi, veľmi dobré.“

Dňa 18. júna zavítal do našej školy majster keramikár, pán Marek Novotňák z Terra Cotta galery, a zaúčal do tajomstiev práce s hlinou deti 1. a 3. ročníka. Všetky deti postupne podľa pokynov, náradia a vlastnej fantázii vytvorili dielko, ktoré im pán majster odniesol vypáliť. Už sa tešíme na hotové dielka.
celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik
V dňoch 11.-15.6.2018 sa už tradične konal základný plavecký výcvik žiakov 1. stupňa
a zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov 6. ročníka našej ponickej školy. Tento rok sa ho
zúčastnilo 46 detí. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
Dom Maríny

Exkurzia Banská Štiavnica

Exkurzia v "Dome Maríny" v Banskej Štiavnici. celý text

ostatné | 12. 6. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
Digitalizačné centrum 1

Digitalizačné centrum

Dňa 5.júna 2018 sme sa zúčastnili exkurzie v digitalizačnom centre pamätníka SNP. celý text

ostatné | 12. 6. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
Príbeh mojej obce 1

Príbeh mojej obce

Ornamentálna mapa je školský projekt, ktorý spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov. Už sme o ňom písali, keď sme maľovali ohnisko a ornament z nášho regiónu. A teraz sme splnili aj tretí krok súťaže - napísali sme príbehy našej obce. Niekoľko vám ich teraz ponúkneme na prečítanie: celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
atletika 2018

Atletika

Súťaž: Atletika žiakov ZŠ
Kolo : Okresné kolo Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Dátum konania: 18.5.2018
Miesto konania: ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM B. BYSTRICA
celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Tatranskí rytieri

Tatranskí rytieri
V školskom roku 2017/2018 sa žiaci 3. ročníka zapojili do projektu Tatranskí rytieri.
celý text

ostatné | 17. 5. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Slávik Slovenska

Dňa 25.apríla sa „slávici“ našej školy so svojimi zlatými hrdielkami predstavili svojim spolužiakom v školskom kole súťaži Slávik Slovenska v interpretácii ľudovej piesne. Vypočuli sme si nádherné piesne z Poník i Podpoľania.
celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Škôlkari a Deň otvorených dverí v ZŠ

Dňa 28. 3. 2018 sa v Základnej škole s materskou školou Štefana Žáryho otvorili dvere pre všetkých. Ani my sme si túto príležitosť nenechali ujsť a navštívili sme našich kamarátov prváčikov. celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Deň učiteľov - 28. marec

Milé pani učiteľky, páni učitelia,
dnešný deň Vám právom patrí a my sa pridávame ku gratulantom. Ďakujeme za Vašu každodennú prácu a starostlivosť o nás, za všetky vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré ste nás v základnej škole naučili. Prajeme Vám veľa síl, porozumenia a radosti z Vašich šikovných žiakov. Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov Vám želá „Žiacky parlament ZŠ s MŠ Š. Žáryho Poniky“.
celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Marec - mesiac knihy

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých, či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci? celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Svetový deň vody

Svetový deň vody
Dňa 22.3. sme si na 1. stupni pripomenuli Svetový deň vody. Symbolicky sme si pripili pohárom čistej vody. Besedovali sme o dôležitosti vody pre človeka, aká je voda vzácna a prospešná pre zdravie. Hľadali a nachádzali sme vodu v ľudskom tele, v prírode, v hudbe i vo výtvarnom umení.
celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Pyžamový deň

Aj na našej škole si žiaci 1. stupňa pripomenuli Svetový deň spánku. Učili sme sa v pyžamách spolu s obľúbenými plyšovými hračkami. Hovorili sme si o význame spánku a pravidlách spánkovej hygieny. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
Hanka

Čitateľský oriešok

Kresba Hanky Štecovej, 2.ročník ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky, SJL a literatúra. Poznáme finalistov celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok!
celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Návšteva kostola sv. Františka v Ponikách

Dňa 8. marca žiaci 3. ročníka v rámci blokového vyučovania predmetov Vlastiveda a Regionálna výchova navštívili vzácnu kultúrnu pamiatku našej obce – Rímsko-katolícky kostol sv. Františka z roku 1310. Kapucín –brat Tadeáš im pútavo prerozprával príbehy na freskách, vysvetlil jednotlivé obrazy, zapojil do súťaže, rozdal cukríky...Bolo to veľmi poučné a príjemné predpoludnie. Keby nás nevyhnala z kostola veľká zima, asi by sme sa pokúsili niektoré fresky prekresliť. Takto sme sa následne v škole museli spoľahnúť len na pamäť...

celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
Mýto pod Ďumbierom

Lyžiarsky kurz - 2018

Lyžiarsky kurz sa uskutočnil 12.2. - 16.2. 2018 v lyžiarskom stredisku Mýto pod Ďumbierom. celý text

ostatné | 13. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
ZŠ s MŠ Š. Žáryho Poniky

Florbal žiačok ZŠ a OG v B. Bystrici

Okresné kolo vo florbale žiačok ZŠ a OG v B. Bystrici 2017/18
Usporiadateľ: CVČ, Havranské 9, B. Bystrica
Technické prevedenie: telocvičňa ZŠ Moskovská 2,B.Bystrica.
Termín: 27.02. 2018 celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
Okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ a OG v B. Bystrici 2017/18 1

Okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ a OG v B. Bystrici 2017/18

Usporiadateľ: CVČ, Havranské 9, B. Bystrica
Technické prevedenie: telocvičňa ZŠ Školská Selce.
Termín: 07.02. 2018 celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
zapis

zápis

zápis do 1. ročníka ZŠ celý text

ostatné | 6. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Vianočný koncert

Vianočný koncert

Všetky cesty domov sa zbiehajú, keď krásne Vianoce Tichú noc spievajú,
a radostné posolstvo prinášajú: celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Martina Šávoltová
Od Lucie do Vianoc 1

Od Lucie do Vianoc

S prichodom Vianoc začina obdobie príprav pre narodenie Božieho dieťaťa v každom ľudskom srdci. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Martina Šávoltová
#

Ornamentálna mapa Slovenska

Ornamentálna mapa Slovenska.
Naša škola sa už 15 rokov venuje regionálnej výchove a preto sme sa v školskom roku 2017/2018 zapojili do školského projektu Ornamentálna mapa, ktorý spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Martina Šávoltová
#

Dobrý skutok

DOBRÝ SKUTOK SA POČÍTA...
Sme siedmaci zo ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách. Vydavateľstvo Libera Terra, ktoré vydáva kvalitné pracovné zošity z matematiky od autorskej dvojice Zuzana a Peter Berovci každý rok vyhlasuje súťaž Dobrý skutok sa počíta... celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor: Martina Šávoltová

Imatrikulácia

"Čvirikajú vrabce od samého rána, že ponický prváčik školákom sa stáva!"
Utorok, 29. 11. 2017, bol slávnostným dňom pre žiakov 1. triedy.
celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor: Martina Šávoltová

TESTOVANIE-5

22. NOVEMBER 2017

Vážení rodičia, milí  priatelia školy,
    národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) uskutoční 22. novembra 2017 celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Testovanie-5 sa v našej škole uskutoční v papierovej forme a zúčastnia sa ho všetci žiaci V. ročníka. celý text

ostatné | 10. 11. 2017 | Autor: Martina Šávoltová

Hasičská súťaž

Memoriál Júliusa Krňana - Poltár a Jesenné preteky Plameň - Brusno celý text

ostatné | 24. 10. 2017 | Autor: Martina Šávoltová

Daj si čas

Naša škola prijala výzvu a zapojila sa do zábavno-súťažnej relácie pre piatakov "Daj si čas". V tejto relácii získavajú deti nové poznatky z histórie a hravou formou si preverujú nielen svoje vedomosti, ale aj šikovnosť a pohotovosť. celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Martina Šávoltová
#

NA HOREHRONSKÝCH ATLETICKÝCH HRÁCH SA BLYŠŤALI MEDAILE AJ PONIČANOM

57. ročník Horehronských hier celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Martina Šávoltová

Exkurzia tretiakov na obecnom úrade

Dňa 5. októbra 2017 sa tretiaci našej Základnej školy  v rámci vyučovania regionálnej výchovy a vlastivedy zúčastnili exkurzie na Obecnom úrade. Osobne  ich privítal pán starosta Ing. Ján Beňo, prednosta úradu pán Pavol  Ondrejko, pani matrikárka Janka Ondrejková a asistentka pani Anna Trnková. Všetci ich spoločne sprevádzali a  venovali  im veľmi plodnú hodinu svojho času. celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Martina Šávoltová

Šarkaniáda

Spestrili sme našim žiakom deň netradičným vyučovaním. Prečítajte si, čo o tom píšu naše deti... celý text

ostatné | 7. 10. 2017 | Autor: Martina Šávoltová
prvá prechádzajúci
z 3
posledná