Navigácia

Obsah

 

oznamoznamoznam

 

 

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

#

naša trieda

naša trieda celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Tvorivé písanie v druhej triede

M. Klimovič
vo svojej knihe Tvorivé písanie pre primárne školy o tvorivom písaní píše: „Tvorivé písanie predstavuje súbor aktivít, ktoré motivujú k hre a originálnej manipulácii s jazykovým materiálom, podnecujú využívať jazyk tvorivo. Mení rolu čitateľa na spolutvorcu textu. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Snehulienka

Dňa 22. novembra 2019 nás navštívilo „ Divadlo Cliperton“ zo Zvolena a zahrali nám divadielko Snehulienka. Deti ich sprevádzali neutíchajúcim smiechom a potleskom. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Ornamentálna mapa Slovenska

Naša škola (žiaci 2., 4. a 5. ročníka s pani učiteľkou Kružliakovou)) sa aj v tomto školskom roku zapojila do projektu Ornamentálna mapa Slovenska. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Kyvadlo - vedecká hračka

Dňa 21. novembra 2019 sa druháci zúčastnili na interaktívnej výstave Kyvadlo – vedecká hračka v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.
Deti sa mohli tvorivo hrať, vyskúšať si množstvo hračiek. Najviac sa im páčili rôzne druhy kyvadiel, katapult, levitujúce pero, žeriav, vtáčiky...zajazdili si na koníkovi a vyrobili si aj „frndžali“ .
celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

GULLIVEROVE CESTY


Dňa 7. novembra sa Hupsíci - druháci a žiaci z krúžku Čitateľský maratón z druhého stupňa s pani učiteľkami J. Badáni a E. Kružliakovou zúčastnili divadelného predstavenia Gulliverove cesty v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici.
celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Tekvičkovia a strašidlá

Dňa 29. 10. prišli do školy na vyučovanie samé strašné strašidlá. Mnohé sme ani spoznať nemohli. V tento deň sme aj vyhodnotili súťaž vo vyrezávaných tekviciach. Zistili sme, že je to nesmierne ťažké, pretože máme tvorivé deti i rodičov.

celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Október - mesiac úcty k starším

Aj tento rok sme do vyučovania začlenili tému úcty k starším, osobitne k starým rodičom. Vyrábali sme pre nich darčeky, písali im pozdravy, vyznania, maľovali ich portréty...Pani zástupkyňa Balleková s deťmi z DFS Poničan pripravili i slávnostnú akadémiu pre našich starších obyvateľov obce.
Žiaci z 2. ročníka napísali takéto vyznania ( acrostich) :
celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Šarkaniáda

Dňa 19.septembra sa žiaci 2.- 4. vybrali do prírody a snažili sa vyhnať draky do povetria.
Duháci si pri tejto príležitosti popasovali aj šedú kôru, jazýčky a prstíčky / tvorili cinquain.
celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Týždeň zdravej výživy

V týždni od 14. – 18. októbra sme sa na 1. stupni snažili zdravo stravovať. Každý deň sme si desiau obohatili o niečo zdravé ( ovocie, zelenina, mliečne výrobky, cereálie, orechy). Samozrejme nechýbala ani príprava ovocného šalátu.

celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Deň mlieka

Dňa 30. Septembra sme v bielom oblečení, s mliečnou desiatou, ochutnávkou mliečnych výrobkov a výtvarnou tvorbou z obalov mliečnych výrobkov oslávili Deň mlieka. Žiaci si pozreli aj film Cesta mlieka.

celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Deň Bielej pastelky

Piatok 20. september bol tento rok hlavným dňom verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich ľudí v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. V našej škole sme vyzbierali až 83 €. Všetkým darcom ďakujeme.
My sme si v škole aspoň na chvíľku vyskúšali, aké je to nevidieť a rozprávali sme sa, ako môžeme nevidiacemu človeku pomôcť :).

celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová

KOMPARO a TESTOVANIE 5 - 2019

OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 8. a 9. ročníka :
14. novembra sa na našej škole uskutoční testovanie KOMPARO z predmetov : MAT, SJL, BIO, GEG a VŠP (všeobecné študijné predpoklady). Pre žiakov 8. ročníka to bude priebežné testovanie + príprava na Testovanie 9 a pre žiakov 9. ročníka výstupné testovanie na konci ZŠ + generálka na Testovanie 9. Testovanie bude prebiehať 1. - 4. vyučovaciu hodinu /s dlhšími prestávkami/, potom sa pokračuje vo vyučovaní.

OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 5. ročníka :
20.novembra sa naši piataci zúčastnia testovania z predmetov SJL a MAT.
TESTOVANIE 5 - 2019 je celoslovenským testovaním žiakov 5. ročníkov základných škôl.
Informácie k Testovaniu 5 - 2019 nájdete na stránke www.nucem.sk.
celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
Letná škola

Letná škola malých bádateľov.

Základná škola v Ponikách zorganizovala pre svojich žiakov Letnú školu malých bádateľov pre žiakov 1. – 4. ročníka. Deti strávili druhý júlový týždeň spoznávaním, bádaním, cestovaním a zabávaním. celý text

ostatné | 15. 7. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Prvá pomoc so záchranármi ( 24. Jún 2019 ) – očami prvákov

Zavreli sme Dominika do auta. Učili sme sa prvú pomoc. Spolužiakovi sme robili stabilizovanú polohu.
-VANESKA
celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Plavecký výcvik očami prvákov (17-21. Jún 2019)

Na plavecký výcvik sme cestovali autobusom do Zvolena. Naučila som sa tam plávať. V pondelok budeme dostávať diplom. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Pištík a permoníci

Posledný školský týždeň si žiaci 9. ročníka spolu s pani učiteľkou Kutelyovou pripravili terénnu hru Po stopách Štefana Žáryho „Pištík a permoníci.“ Vyskúšali si ju všetky ročníky. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Tvoriví štvrtáci


Naši štvrtáci sú naozaj veľmi šikovní, ako ste už mohli vidieť.
Pre svojich blízkych vyrobili stromčeky šťastia a výrobky z hliny.
celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Pozdravy od našich prvákov

Naši prváci vyrobili pozdravy pre deti z detského domova. Matúško spolu s rodičmi im ich bol v polovici júna odovzdať aj s hračkami, ktorých sa vzdal. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Týždeň hlasného čítania

Od 13. mája sme „započali“ Týždeň ( či týždne) hlasného čítania na našej škole. Každá trieda si vybrala knihu, ktorú im denne chodili čítať deviataci. Čítania sa zhostili aj panie učiteľky i pani riaditeľka. Deti na záver vytvorili krásne ilustrácie ku knihe. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Čítajú prváci

Hlasné čítanie spolužiakom
Naši prváci si v júni, keď už spoznali všetky písmenká, doniesli do školy knihu, ktorú doma práve čítajú a nahlas z nej čítali spolužiakom.
celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

ATLANTIS - Levice

Dňa 25. júna 2019 sa žiaci 1., 2. a 4. ročníka spolu s pani učiteľkami triednymi a p. vychovávateľkou vybrali do Levíc do ATLANTISU na koncoročný výlet. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Aladin

Divadlo Cliperton – ALADIN

Je to dobrý príbeh. Páčilo sa mi, že Aladin nechcel od džina bohatstvo, slávu, ale bol skromný. Pekne ho aj poprosil, keď niečo žiadal. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Volejbalový turnaj

Dňa 5.6.2019 sa u nás v škole konal volejbalový turnaj. Hrali štyri družstvá. Prvé družstvo sa skladalo iba z učiteľov. Boli to: Katarína Králiková, Milka Kružliaková, Aďa Kučerová, Denisa Škutová, Janka Badáni, Christián Vaľko, Ľuboš Hošala a pán farár Peter Kevický. celý text

ostatné | 6. 6. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
letná škola

Letná škola

Letná škola celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Deň matiek

Naše sovičky – šikovní a tvoriví štvrtáci si pre svoje mamičky na Deň matiek pripravili darček . Ešte majú aj iné nápady, tak sa mamky majú na čo tešiť .
Mgr. Kružliaková
celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová

Sládkovičova lipa

Sládkovičova lipa je celoslovenská súťaž v prednese prózy a poézie Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča. Už tradične sa obvodné kolo koná v susednej obci Hrochoť. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová

Holubica mieru

Mier, slovo či stav, ktorého dôležitosť si ani neuvedomuje, kým ho máme. Podobne je to aj so zdravím. Berieme ho ako samozrejmosť, no nie všade vo svete sa mu ľudia tešia. My máme to obrovské šťastie, že žijeme v krajine, kde je mier. Naši susedia na Ukrajine si to však povedať nemôžu.

celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Deň otvorený dverí u prváčikov

Dňa 3. apríla do našej prvej triedy zavítali predškoláci. Naši budúci prváčikovia si vyskúšali na vlastnej koži ako „chutí“ vyučovanie. Aktívne sa zapojili do všetkých aktivít a činností počas vyučovacej hodiny. Veríme, že sa im páčilo a už sa tešia do školy.
Mgr. Kružliaková
celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová

Deň Zeme

V piatok dňa 26. apríla sme celá škola „oslávili“ Deň Zeme. Deň sme začali rôznymi enviroaktivitami v jednotlivých triedach O 9,00 hod. sme si celá škola nastúpili na dvore a tento nezvyčajný deň oficiálne otvorila svojim príhovorom pani riaditeľka Janovčíková. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
prvá prechádzajúci
z 5
posledná