Obec Poniky
Poniky

Územno plánovacia dokumentácia

Územno plánovacia dokumentácia Obce Poniky vrátane  zmien a doplnkov 

 

Územný plán  sídelného útvaru  Poniky - zmeny a doplnky č. 8

Predmetom riešenia je doplnenie obytného územia – funkčných plôch bývania v rodinných domoch a plochy občianskeho vybavenia.
Zmeny a doplnky č. 8 (ďalej len „ZaD č. 8“) nemenia platné priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. 

Zmeny a doplnky č. 8“ nemenia základnú koncepciu organizácie územia schválenú v platnom Územnom pláne sídelného útvaru Poniky, sú v súlade so zadávacím dokumentom, ktorým je „Zadávací dokument pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zoskupe-nia sídelných útvarov PONIKY – DÚBRAVICA – ORAVCE“ (URBION, september 1990) schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Poniky dňa 08.10.1992 pod č. 145/1992/02.

 

zmeny a doplnky č. 8  vo formáte zip

Samospráva

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 123
TÝŽDEŇ: 1504
CELKOM: 507915