Obsah

Smernice


Smernica o samovýrobe palivového dreva v podmienkach Obecného podniku lesov, spol. s. r. o., Poniky


Smernica o samovýrobe palivového dreva pdf 292 kB

Interná smernica č. 2/2015 zo dňa 19.6.2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti pdf 162 kB