Obsah

Školský rok 2004/2005
 

Najlepší geológ školy: 1. miesto: Michal Magna, 8. ročník
   
Úspešný geológ: Patrícia Kmeťová, 7. ročník
  Martina Pavlovská, 8. ročník
   
Najlepší botanik školy: Veronika Pavlovská 5. ročník
  Ján Demian 5. ročník
   
Mladý záchrancovia CO: 1..miesto – okr.súťaž
  7.-11..miesto,krajská súťaž
   
Horehronské hry: 1. miesto M. Černý – hod krik.l optičkou
  1. miesto K. Driečna beh na 60 m
   
Malý futbal: 3. miesto, 2.st
   
Strelecká liga: 6. miesto
   
Stolný tenis: 2. miesto