Obsah

Školský rok 2008/2009
 

Názov súťaže Okresné kolo Krajské kolo
Strelecká liga 2.miesto  
Stolný tenis 2. miesto  
Slávik Slovenska 2 žiaci  
Matematická olympiáda 5 žiakov  
Geografická olympiáda 1.miesto 5.miesto
Matematická Pytagoriáda 4.miesto  
Olympiáda zo SJL 4.miesto  
O Ponickú fujarku 1.miesto - spev
2.miesto - spev
2.miesto - husle
 
Mladý zdravotník 1. miesto
2. miesto
 
Mladý záchranári CO 3. miesto