Obec Poniky
Poniky

Príroda

Klimatické pomery územia

Územie obce leží v mierne teplej, vlhkej až veľmi vlhkej vrchovinovej oblasti. Počasie sa vyznačuje značnou priestorovou i časovou premenlivosťou. Najdôležitejším klimatickým činiteľom oblasti je teplota vzduchu. Najnižšie priemerné mesačné teploty pripadajú na mesiac január a najvyššie na mesiac júl. Od januára priemerná mesačná teplota stúpa, pričom najrýchlejší vzostup je v apríli. Od júla začína trvalý pokles teplôt, pričom najväčší je v októbri. Priemerné amplitúdy teploty cez deň majú zreteľný ročný chod. Najväčšie denné amplitúdy sa vyskytujú v auguste a septembri (14,5°C), najmenšie v decembri (5,8°C). Priemerná ročná teplota je 7,9°C, čo zaraďuje Poniky do mierne teplej oblasti.

Druhým najdôležitejším klimatickým činiteľom územia sú zrážky. Priemerné množstvo zrážok za rok (777 mm) svedčí o tom, že Poniky patria do vlhkej až veľmi vlhkej zrážkovej oblasti. Najviac zrážok pripadá na mesiac júl (87 mm), najmenej na mesiac apríl (48 mm). Priemerná výška snehovej pokrývky je najväčšia v mesiacoch január a február. Priemerne dosahuje hrúbka snehovej pokrývky 11,1 cm až 16,2 cm. Nie je zriedkavosťou snehová pokrývka hrúbky 30 - 40 cm.

Vzhľadom na reliéf územia prevládajú severné vetry. Východné vetry sú veľmi zriedkavé, čo je spôsobené horskou bariérou Poľany, v ktorej najmä masív Bukoviny predstavuje prirodzenú prekážku východnému prúdeniu vzduchu. 

Najviac jasných dní pripadá na mesiace august, september a október, najmenej na november a december. Absolútne trvanie slnečného svitu je najdlhšie v júli, čo zodpovedá astronomicky možnému svitu slnka v tomto mesiaci.

Obec

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Fašiangy v Ponikách 2023

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:123
TÝŽDEŇ:1956
CELKOM:749889