Obec Poniky
Poniky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 1. 2022

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

1/2022

1 130,00 EUR jedentisícstotridsať eur

Mgr. Ján Vyletel

Obec Poniky

11. 1. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 6/2021

133/2021

16,60 EUR Šestnásť euro a 60 centov

Jozef Mihalíček

Obec Poniky

29. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálenho fondu

132/2021

63 706,00 EUR Šesťdesiattri tisíc sedemstošesť eur

Environmentálny fond

Obec Poniky

20. 12. 2021

Zámenná zmluva uzatvorená podľa ust. § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

131/2021

33,40 EUR

Anna Hríbiková, Dolná ulica 137/63, 976 33 Poniky, SR, Milan Suchý,Športová ulica 746/5, 976 11 Selce, SR, Miroslav Suchý,SNP 200/76, 976 32 Badín, SR, Janka Roletzká,Mládežnícka 3433/2, 974 04 Banská Bystrica, SR,

Obec Poniky

16. 12. 2021

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve na lesný pozemok

130/2021

330 000,00 EUR Tristotridsaťtisíc

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

14. 12. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 10/2011

129/2021

49,80 EUR Štyridsať euro a 80 centov

Anna Ondrejkovičová

Obec Poniky

14. 12. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 205/2013

128/2021

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Anna Ondrejkovičová

Obec Poniky

14. 12. 2021

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH - CHODNÍKY

127/2021

uvedená v zmluve

Bager Plus s.r.o.

Obec Poniky

7. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 8/2020 Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

126/2021

10,00 EUR tridsať

OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT

Obec Poniky

2. 12. 2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 121025168

125/2021

0,00 EUR nula

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

Obec Poniky

16. 11. 2021

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

124/2021

420,00 EUR štyristotdvadsať eur

Kamil Stacho a Mgr. Janka Stachová

Obec Poniky

11. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí NFP - Z312081BIU901

123/2021

24 480,00 EUR Dvadsaťštyritisícštyristoosemdesiat

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Poniky

10. 11. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

122/2021

23 119,20 EUR Dvadsťtritisícjedenstodevätnásťdvadsať

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Poniky

10. 11. 2021

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1658/2013

121/2021

400,00 EUR Štyristo

MADE spol. s r.o.

Obec Poniky

9. 11. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 5/2019

124/2021

16,60 EUR Šestnásť euro a 60 centov

Mária Piarová

Obec Poniky

5. 11. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

120/2021

37,00 EUR Tridsaťsedem

Oľga Repáňová

Obec Poniky

3. 11. 2021

Ing. Alena Pavlovská

119/2021

16,60 EUR Šestnásť euro a 60 centov

Ing. Alena Pavlovská

Obec Poniky

2. 11. 2021

Zmluva o dielo č. 118/2021 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

118/2021

59 998,30 EUR päťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatosem eur a 30 centov

FARADY s.r.o.

Obec Poniky

22. 10. 2021

Príkazná zmluva č. 19/2020

117A/2021

195,00 EUR jednostodeväťdesiatpäť eur

Zuzana Magnová

Obec Poniky

20. 10. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

117/2021

1 000,00 EUR Jedentisíc euro

Ing. Oľga Cilíková

Obec Poniky

8. 10. 2021

Zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov

116/2021

0,00 EUR nula

Euro Dotácie, a. s.

Obec Poniky

8. 10. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

115/2021

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto

Euro Dotácie, a. s.

Obec Poniky

5. 10. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

114/2021

nula

ZO SZPB

Obec Poniky

30. 9. 2021

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

113/2021

1,00 EUR jedno euro

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Poniky

29. 9. 2021

Dohoda o spolupráci č. Z- D-2021-00153-00

112/2021

0,00 EUR bezplatne

Stredoslovenská distribučná,a.s.

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 575

Zverejňovanie

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 160
TÝŽDEŇ: 2487
CELKOM: 561190