Obec Poniky
Poniky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 7. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

89/2021

0,00 EUR

ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o.

Obec Poniky

23. 7. 2021

Zmluva o dielo č. 88/2021 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení par . 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. / Ďalej len ZoD /

88/2021

60 772,26 EUR

CONTEST, a.s.

Obec Poniky

23. 7. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 201/2013

87/2021

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Darina Matušková

Obec Poniky

23. 7. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 98/2006

86/2021

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Darina Matušková

Obec Poniky

23. 7. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 97/2006

85/2021

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Darina Matušková

Obec Poniky

23. 7. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 96/2006

84/2021

16,60 EUR Šestnásť euro a 60 centov

Darina Matušková

Obec Poniky

23. 7. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 61/2013

83/2021

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Darina Matušková

Obec Poniky

23. 7. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 59/2016

82/2021

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Darina Matušková

Obec Poniky

23. 7. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 36/2009

81/2021

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Darina Matušková

Obec Poniky

21. 7. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

80/2021

27,00 EUR Dvadsaťsedem euro

Matej Gregor

Obec Poniky

21. 7. 2021

Zmluva o reklame / sponzoringu

79/2021

150,00 EUR jednostopäťdesiat eur

MATULART, s.r.o.

Obec Poniky

19. 7. 2021

MANDÁTNA ZMLUVA č. 21015

78/2021

1 750,00 EUR jedentisícsedemstopäťdesiat eur bez DPH

EU projekty, s. r. o.

Obec Poniky

14. 7. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

77/2021

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Mgr. Eva Saktorová

Obec Poniky

6. 7. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 107/2006

76/2021

33,20 EUR Tridsaťtri euro a 20 centov

Zora Koleničková

Obec Poniky

6. 7. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 21/2009

75/2021

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Zora Koleničková

Obec Poniky

6. 7. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 103/2006

74/2021

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Zora Koleničková

Obec Poniky

6. 7. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 2/2021

73/2021

16,60 EUR Šestnásť euro a 60 centov

Oľga Koscová

Obec Poniky

1. 7. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

72/2021

24,00 EUR Dvadsaťštyri

Dominika Palovičová

Obec Poniky

1. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 71/2021

71/2021

500,00 EUR Päťsto eur

ZO SZPB

Obec Poniky

28. 6. 2021

Zmluva o dielo

70/2021

20 280,00 EUR dvadsaťtisícdvestoosemdesiat euro

ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o.

Obec Poniky

24. 6. 2021

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

69/2021

1 860,00 EUR

Obec Poniky

Pavol Kosec, rod. Kosec, Lucia Magnová, rod. Magnová

24. 6. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 173/2006

69/2021

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Ján Husár

Obec Poniky

21. 6. 2021

Nájomná zmluva

68/2021

138,68 EUR Jedenstotridsaťosemšesťdesiatosem

Alena Bukvajová

Obec Poniky

21. 6. 2021

Nájomná zmluva

67/2021

15,00 EUR Pätnásť

Ing. Lenka Pašková

Obec Poniky

17. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí NFP

66/2021

23 930,88 EUR Dvadsaťtritisícdeväťstotridsať eur osemdesiatosemcentov

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 526

Zverejňovanie

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 127
TÝŽDEŇ: 1508
CELKOM: 507919