Obec Poniky
Poniky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25. 11. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi zmluvnými stranami

106/2022

0,00 EUR

Obec Poniky

Občianske združenie "Ponickje deti"

25. 11. 2022

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VÝKONU uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení a ustanovenia § 269 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení

105/2022

3 800,00 EUR

Tonada, s.r.o.,

Obec Poniky

23. 11. 2022

Zmluva o zbere odpadu uzatvorená v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

104/2022

20 Eur za tonu drobného stavebného odpadu v rámci platného VZN obce Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

21. 11. 2022

Zmluva o grantovom účte

103/2022

neuvedená

Prima Banka Slovensko a.s.

Obec Poniky

16. 11. 2022

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

102/2022

37,00 EUR tridsaťsedem eur

Družstvo chovateľov oviec

Obec Poniky

14. 11. 2022

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

101/2022

1 200,00 EUR jedentisícdvesto eur

TERRA GRATA, nezisková organizácia

Obec Poniky

10. 11. 2022

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami

100/2022

nula eur

ZO SZPB

Obec Poniky

10. 11. 2022

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami

99/2022

37,00 EUR tridsaťsedem eur

Oľga Repáňová

Obec Poniky

7. 11. 2022

Zmluva č. 202202 o poskytnutí služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti Uzatvorená s poukazom na §269 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. v plnom znení (Obchodný zákonník)

98/2022

95,00 EUR deväťdesiatpäť eur mesačne

CYBE s.r.o.

Obec Poniky

3. 11. 2022

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ (uzavretá podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení)

97/2022

článok IV. zmluvy

AGRO-PONIKY s.r.o.

Obec Poniky

28. 10. 2022

Kúpna zmluva č. 96/2022

96/2022

14 234,97 EUR štrnásťtisícdvestotridsaťštyri eur a 97 centov

Insgraf s.r.o.

Obec Poniky

28. 10. 2022

Kúpna zmluva č. 95/2022

95/2022

37 759,00 EUR tridsaťsedemtisícsedemstopäťdesiatdeväť eur

L-DEN Slovakia, spol. s r. o

Obec Poniky

18. 10. 2022

DAROVACIA ZMLUVA

94/2022

100,00 EUR jedensto eur

Obec Poniky

Svetielko nádeje

14. 10. 2022

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami

93/2022

37,00 EUR tridsaťsedem eur

Dominika Pokošová

Obec Poniky

13. 10. 2022

Darovacia zmluva uzavretá podľa § 628 Občianskeho zákonníka

92/2022

500,00 EUR päťsto eur

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

12. 10. 2022

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj len ako „Zmluva“)

91/2022

120,00 EUR jedenstodvadsať eur

Bc. Veronika Gerátová, rod. Göllnerová

Obec Poniky

10. 10. 2022

Darovacia zmluva

90/2022

200,00 EUR dvesto eur

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Obec Poniky

30. 9. 2022

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranam

89/2022

nula eur

Drienok Poniky o. z.

Obec Poniky

28. 9. 2022

Zmluva o dielo č. 2022/DA/01/010

88/2022

64 139,94 EUR šesťdesiatštyritisícstotridsaťdeväť eur a 94 centov

STRABAG, s.r.o.

Obec Poniky

22. 9. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 3/2022

87/2022

16,60 EUR Šestnásť euro a 60 centov

Anna Blašková

Obec Poniky

22. 9. 2022

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

86/2022

27,00 EUR Dvadsaťsedem eur

Ing. Monika Mešková

Obec Poniky

20. 9. 2022

Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo č. 68/2022 (ďalej len ,,Dohoda“)

85/2022

Neuvedené

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

20. 9. 2022

Zmluva o dielo č. 84/2022 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

84/2022

277 463,78 EUR

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

16. 9. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 148/2006

83/2022

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Ing. Ján Kučera

Obec Poniky

12. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 81/2022

81/A/2022

2 000,00 EUR Dvetisíc euro

Drienok Poniky o. z.

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 687

Zverejňovanie

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:322
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:690728