Obec Poniky
Poniky

Sociálny úrad

Proces posudzovania odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

  1. Občan podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na obecnom úrade v Ponikách, kde má trvalý pobyt. K žiadosti je potrebné priložiť aktuálne lekárske nálezy, teda všetky prepúšťacie správy z hospitalizácie, nálezy odborných lekárov a podobne nie staršie ako 6 mesiacov. V prípade, že občan nemá takéto lekárske správy, doloží k žiadosti lekársky nález  vyplnený jeho všeobecným lekárom.
  2. Obecný úrad v Ponikách  následne odstúpi túto žiadosť na Spoločný obecný úrad v oblasti sociálnych služieb (ďalej len SOU-OSV) v Banskej Bystrici  spolu s objednávkou, v ktorej uvedie, o ktoré z činnosti  SOU-OSV má záujem.
  3. V prípade, že SOU zistí, že žiadosť o posúdenie odkázanosti nie je kompletná, vyzve obecný úrad o jej doplnenie.
  4. Posudok a rozhodnutie o odkázanosti podpisuje starostka  (starosta) obce. Následne bude posudok a rozhodnutie doručené klientovi. Spôsob doručenia bude dohodnutý s klientom. Pri doručení musí byť dohliadnuté na správoplatnenie rozhodnutia. Správoplatnením  rozhodnutia  je proces posúdenia odkázanosti na sociálnu službu ukončený.

 

Vzor žiadosti o posúdenie odkázanosti

Samospráva

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Fašiangy v Ponikách 2023

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:121
TÝŽDEŇ:1954
CELKOM:749887