Obec Poniky
Poniky

Škola podporujúca zdravie

Tajomstvo šťastia nespočíva v tom, koľkým svojim chúťkam vyhovieme, ale do akej miery sme schopní prekonať svoje slabosti, ako ovládame svoje telo a myšlienky. Nemusieť sa v živote vracať, nemusieť odolávať ani priveľmi ľutovať – to je jeden z najdôležitejších dôkazov zdravého životného štýlu.

Žijeme v určitom prostredí a spoločenskej klíme, ktoré na nás pôsobia celým radom vplyvov podmieňujúcich náš psychický a fyzický zdravotný stav. Každý človek je trochu iný, preto nemožno zostaviť univerzálne platný a úplne konkrétny recept na zdravý spôsob života a výživy. Telesné cvičenie, dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, zdravý spánok, správne stravovacie návyky, naučiť sa zvládať stres sú faktory veľmi dôležité na udržanie zdravia.

Zmyslom projektu je pripraviť žiakov na plnohodnotné prežitie vlastného života, ovplyvniť ich právanie k vlastnému zdraviu a životnému štýlu, cez indikátory zdravia :

 • Mať pozitívny postoj k sebe samému
 • Začleniť sa do sociálnych skupín
 • Mať normu (váhovú, telesnú zdatnosť)
 • Zvládať obtiažne situácie


Ciele projektu:

 • Starostlivosť o osobné zdravie
 • Ochrana životného prostredia
 • Osobné a interpersonálne vzťahy
 • Nutričná výchova – zdravá výchova


Škola  realizovala a rozvíjala zdravý spôsob života, tým, že si vytýčila jasné ciele v oblasti :

 • Humanizácie školy
 • Kultúry školy
 • Realizáciou projektov, ktoré úzko súvisia so zdravým štýlom žitia

V rámci učebných osnov sme zaviedli v školskom vzdelávacom programe nový predmet regionálna výchova  a vzťah k rodnej obci pestujeme u žiakov cez nosné predmety :


- 1.stupeň (prvouka, prírodoveda, vlastiveda, telesná výchova, etická výchova)
- 2.stupeň (prírodopis, zemepis, chémia, výchovy – telesná, etická, technická)


V rámci koordinátorov jednotlivých výchov má škola vypracované plány:

 • Environmentálnej výchovy
 • Výchovy k manželstvu a rodičovstvu
 • Ochrany človeka a prírody


Splnené úlohy:
V projekte Školy podporujúce zdravie sme zapojení piaty školský rok. Počas tohto školského roku sme plnili nasledovné úlohy z cieľov , ktoré boli vytýčené v projekte.


l. Starostlivosť o osobné zdravie:

 • Uskutočnili sme obidva plánované kurzy /plavecký,lyžiarsky/
 • Žiaci 1.stupňa absolvovali školu v prírode
 • Zúčastnili sme sa na naplánovanej turistickej akcii „ Spoznaj chránené územia nášho regiónu " pod vedením pani uč. Hraškovej
 • Pani výchovná poradkyňa pripravila prednášky o drogách a ich škodlivosti , kriminalite
 • Usporiadali sme „ Cezpoľný beh " medzi okolitými školami pravidelne sme sa zúčastňovali branno – športových súťaží , na ktorých naši žiaci získali ocenenia
 • Zúčastnili sme sa dňa športu v Priechode
 • Obnovili sme mliečny program , ktorí sa nám darí plniť , žiaci majú veľký záujem o jogurty
 • Na hodinách Tch , Pv a Vv deti zhotovovali výrobky z netradičných materiálov , uskutočňovali výstavky o čom svedčia fotografické dokumenty
 • Lyžiarsky poldeň Malachov – 2x
 • Deň hier v spolupráci s rodičmi


II. Ochrana životného prostredia:

 • Zber papiera
 • Súťaž o najkrajšiu tekvicu
 • Deň Zeme

ZŠ s MŠ Štefana Žáryho

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:40
TÝŽDEŇ:40
CELKOM:922307

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 20. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 11 °C
utorok 21. 5. mierny dážď 24/12 °C
streda 22. 5. mierny dážď 20/14 °C
štvrtok 23. 5. slabý dážď 20/13 °C