Navigácia

Obsah

22. riadne zasadnutie ObZ ( VO 2010 - 2014) Stiahnuté: 251x | 28.04.2017

24. riadne zasadnutie ObZ ( VO 2010 - 2014) Stiahnuté: 218x | 28.04.2017

26. riadne zasadnutie ObZ ( VO 2010 - 2014) Stiahnuté: 297x | 28.04.2017

2018 - 2022

Zápis z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo dňa 09. mája 2019 na Obecnom úrade v Ponikách Stiahnuté: 342x | 27.05.2019

Zápis z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo dňa 08. júla 2019 na Obecnom úrade v Ponikách Stiahnuté: 46x | 18.07.2019

Zápis z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia ObZ (VO 2018 - 2022) Stiahnuté: 213x | 13.05.2020

Zápis z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo dňa 1.júla 2020 v KD Ponická Lehôtka Stiahnuté: 130x | 26.07.2020

Zápis z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo dňa 06. augusta 2020 o 17:00 hod. na OcÚ v Ponikách Stiahnuté: 48x | 24.08.2020

Zápis z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo dňa 08. septembra 2020 na Obecnom úrade v Ponikách Stiahnuté: 27x | 28.09.2020

Zápis z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo dňa 21. októbra 2020 v Kultúrnom dome Ponická Lehôtka Stiahnuté: 23x | 20.01.2021

Zápis z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo dňa 15.decembra 2020 v Kultúrnom dome Ponická Lehôtka Stiahnuté: 20x | 20.01.2021

Zápis z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Poniky Stiahnuté: 114x | 18.03.2019

Zápis z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo dňa 27. februára 2019 na Obecnom úrade v Ponikách Stiahnuté: 143x | 18.03.2019

Zápis z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo dňa 04. marca 2020 na Obecnom úrade v Ponikách Stiahnuté: 59x | 16.04.2020

Zápis z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo dňa 04. marca 2020 v KD Ponická Lehôtka Stiahnuté: 48x | 26.07.2020

Zápis zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo dňa 9. októbra 2019 na Obecnom úrade v Ponikách Stiahnuté: 57x | 28.01.2020

Zápis zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo dňa 16. decembra 2019 na Obecnom úrade v Ponikách Stiahnuté: 90x | 28.01.2020

2014 - 2018

Zápis z 02. zasadnutia ObZ (VO 2014 - 2018) Stiahnuté: 157x | 14.06.2017

Zápis z 03. zasadnutia ObZ (VO 2014 - 2018) Stiahnuté: 317x | 27.04.2017

Zápis z 06. zasadnutia ObZ (VO 2014 - 2018) Stiahnuté: 176x | 04.06.2015

Stránka