Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Dátumy plánovaných zasadaní zastupiteľstva r. 2019:

24. 06. 2019

28. 08. 2019

30. 10. 2019

18. 12. 2019

 

 

Rozdelenie poslaneckých obvodov vo volebnom období 2018 - 2022

 

 

Návrhy uznesení na 4. Obecné zastupiteľstvo obce Poniky dňa 9.5.2019

Návrhy uznesení na 3. Obecné zastupiteľstvo obce Poniky dňa 27.2.2019

Návrhy uznesení na 2. Obecné zastupiteľstvo obce Poniky dňa 27.12.2018

Návrhy uznesení na ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo 

Návrhy uznesení na 26. Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

Návrhy uznesení na 25. Obecné zastupiteľstvo obce Poniky.

 

Poslanci vo volebnom období 2018 - 2022. 

 

POSLANECKÝ OBVOD Č. 1 – PONIKY
MGR. KATARÍNA PIAROVÁ  – POSLANKYŇA

Poslanecký obvod sa skladá z:

 • ulice Družstevná: súpisné čísla 166 – 195, 196, 200, 201, 204 – 216, 376, 381, 382
 • Námestia Štefana Žáryho: súpisné čísla 47 – 50, 147, 148, 150 – 165, 217 – 222, 225

 

 

POSLANECKÝ OBVOD Č. 2 – PONIKY
OĽGA KOSCOVÁ  - POSLANKYŇA

Poslanecký obvod sa skladá z:

 • ulice Dolná: súpisné čísla 51 – 58, 60, 61, 62, 64, 66 – 71, 73 – 77, 80, 82 – 92, 95 – 103, 105 – 110, 112, 113, 117, 118, 137, 142 – 146, 366, 372, 373, 375
 • ulice Poľná: súpisné čísla 119 – 136, 138 – 140, 387, 388, 389, 391, 392

 

 

POSLANECKÝ OBVOD Č. 3 – PONIKY
MIROSLAV ŠÁVOLT - POSLANEC

Poslanecký obvod sa skladá z:

 • časti ulice Malá Stráňa: súpisné čísla  35 – 39, 42, 43, 45, 46, 227, 368
 • ulice Horná: súpisné čísla 223, 224, 228 – 274, 390

 

 

POSLANECKÝ OBVOD Č. 4 – PONIKY
MARTINA ŠÁVOLTOVÁ – POSLANKYŇA

Poslanecký obvod sa skladá z:

 • časti ulice Malá Stráňa: súpisné čísla 23 – 27, 29, 
 • ulice Do Hája: súpisné čísla 1 – 3, 5, 7 – 13, 16 – 22
 • ulice Pod Dielcom: súpisné čísla 342, 343, 345 – 352, 354 – 357, 359 – 365   

 

 

POSLANECKÝ OBVOD Č. 5 – PONIKY
JUDR. VERONIKA POLIAKOVÁ  -  POSLANKYŇA

Poslanecký obvod sa skladá z:

 • ulice Hriadky: súpisné čísla 275 – 280, 282, 284 – 289, 291, 293 – 295, 297 – 301

       303 -311, 313 – 322

 • ulice Na Hlinku: súpisné čísla 323 – 336, 338 – 341, 520

 

 

POSLANECKÝ OBVOD Č. 1. – PONICKÁ LEHÔTKA
ING. PETER MATULA – POSLANEC

Poslanecký obvod sa skladá z:

 • Námestia Mateja Kosca: súpisné čísla 18 –  34, 36, 37, 107, 108, 120
 • ulice Na Vladárke: súpisné čísla  38 – 46, 48, 50 – 56, 58 – 67, 69, 72 – 74, 76 – 87, 89, 95, 96, 103, 143

 


POSLANECKÝ OBVOD Č. 2 – PONICKÁ LEHÔTKA
LADISLAV ŠTEC – POSLANEC

Poslanecký obvod sa skladá z:

 • ulice Podžiar: súpisné čísla 90, 91 – 94, 98 – 102, 104, 105, 123, 145
 • ulice Ponická Cesta: súpisné čísla 1 – 17, 109 – 113, 117, 118, 119, 122, 124, 125, 126, 127,131-146

 


POSLANECKÝ OBVOD Č. 1 – PONICKÁ HUTA
ING. VLADIMÍR FARKAŠ – POSLANEC

Poslanecký obvod sa skladá z:

 • Námestia Pod krížom: súpisné čísla 54 – 57, 60 – 72, 80 – 84, 106 – 112, 117
 • ulice  Bukovinka: súpisné čísla 47 – 52, 113 – 116, 118, 121 – 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 142,208

 


POSLANECKÝ OBVOD Č. 2 – PONICKÁ HUTA
ING. STANISLAV KRAJAN – POSLANEC

Poslanecký obvod sa skladá z:

 • ulice Na píle: súpisné čísla: 1, 2, 12 – 46 
 • ulice Pod Babou: súpisné čísla 58, 59, 75 – 79, 85 – 105, 119, 120, 144

 

 

Rozdelenie poslaneckých obvodov podľa ulíc a súpisných čísiel v PDF formáte na stiahnutie.