Obsah

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Družstevná 201
976 33 PONIKY

E-mail:   zsponiky@zsponiky.sk   
              msponiky@gmail.com


Návrhy a pripomiemky pre Radu školy pri ZŠ s MŠ Š. Žáryho v Ponikách napíšte na mailovú adresu:   radaskoly@zsponiky.sk

 

Číslo telefónu:

 
Riaditeľka ZŠ s MŠ: 048/ 419 37 00
Zástupkyňa ZŠ: 048/ 419 37 00
Zástupkyňa MŠ: 048/ 419 32 43
Vedúca ŠJ: 0911 490 052
PaM: 048/ 419 37 00