Navigácia

Obsah

projektV školskom roku 2019/2020 sme začali s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality výchovno - vzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ Š.Žáryho, ktorý bol finančne podporený v rámci výzvy MŠVVaŠ SR " Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole". Cieľmi projektu sú zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií žiakov. V rámci projektu sa budú realizovať nasledovné aktivity : mimoškolská činnosť a extra hodiny, vzdelávanie a pedagogické kluby.  

 

Písomný výstup - Pedagogický klub Čítanie a prax

Písomný výstup pedagogického klubu Veda a technika

Písomný výstup - Pedagogický klub Čítanie a prax za 2.polrok šk. roka 2019/2020