Navigácia

Obsah

Dokumenty

Vyhodnocovacia správa

Vyhodnocovacia správa 2015/2016 Stiahnuté: 212x | 25.04.2017

Vyhodnocovacia správa za školský rok 2016/2017 Stiahnuté: 185x | 03.11.2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za 2017/2018 Stiahnuté: 99x | 26.10.2018

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Stiahnuté: 235x | 25.04.2017

Inovovaný Školský vzdelávací program Stiahnuté: 251x | 25.04.2017

Inovovaný školský vzdelávací plán na školský rok 2017/2018 Stiahnuté: 255x | 03.11.2017

Školský poriadok

Školský poriadok 2016/2017 Stiahnuté: 239x | 25.04.2017

Akčný plán práce na školský rok 2016/2017

Akčný plán práce na školský rok 2016/2017 Stiahnuté: 215x | 25.04.2017

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 209x | 25.04.2017

Stránka

  • 1