Navigácia

Obsah

Dokumenty

Vyhodnocovacia správa

Vyhodnocovacia správa 2015/2016 Stiahnuté: 173x | 25.04.2017

Vyhodnocovacia správa za školský rok 2016/2017 Stiahnuté: 153x | 03.11.2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za 2017/2018 Stiahnuté: 67x | 26.10.2018

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Stiahnuté: 198x | 25.04.2017

Inovovaný Školský vzdelávací program Stiahnuté: 206x | 25.04.2017

Inovovaný školský vzdelávací plán na školský rok 2017/2018 Stiahnuté: 209x | 03.11.2017

Školský poriadok

Školský poriadok 2016/2017 Stiahnuté: 191x | 25.04.2017

Akčný plán práce na školský rok 2016/2017

Akčný plán práce na školský rok 2016/2017 Stiahnuté: 187x | 25.04.2017

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 172x | 25.04.2017

Stránka

  • 1