Obsah

Kontakty


Adresa:
Obecný podnik lesov, spol. s r.o. Poniky,
Dolná ulica 370, 976 33
Poniky
 

Email: info@pilaponiky.sk
Tel: 048/419 37 37
IČO: 31604510
DIČ: 2020454832
IČ DPH: SK2020454832
   
Konateľ: Ing. Peter Matula (od.08.09.2020)
  matula@pilaponiky.sk
  048/419 37 37
  mobil: +421 907 157 616
Konateľ: Ing. Juraj Piar
  piar@pilaponiky.sk
  mobil: +421 918 334 539