Navigácia

Obsah

Evanjelická cirkev a.v. Poniky


Evanjelický kostol

          Služby Božie:
          Poniky o 9.30 hod.
          Dúbravica o 11.00 hod.
          Oravce o 12.30 hod. (1x v mesiaci)

          Počet členov cirkevného zboru:
          987

          Zborové predsedníctvo:
          Mgr. Peter Kevický, zborový farár – konsenior
          Mgr. Božena Lauková, zborová dozorkyňa

          Adresa:
          Horná 236, Poniky 97633

          Kontakt:
          +421 48 4193213