Obec Poniky
Poniky

Projekty

MPSVAR,EU EF

              
OBEC PONIKY

realizuje dopytovo -orientovaný projekt

Podpora opatrovateľskej služby v obci Poniky

trvanie projektu: 01.12.2021 - 30.11.2023

ITMS2014+:    312081BIU9

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z  Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje“

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk       www.ludskezdroje.gov.sk

 

POPIS PROJEKTU  

Názov projektu:        Podpora opatrovateľskej služby  v obci Poniky

Prioritná os:               312080 - 8.     REACT-EU

Investičná priorita:   312080010 – 8.1.1 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Cieľom projektu je:  poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby.

Opis projektu: 

Prijímateľ, obec Poniky realizuje projekt z dôvodu poskytovania kvalitnej dostupnosti opatrovateľskej služby v pohodlí domova. Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je pre klienta mnohokrát príjemnejšie, nakoľko i napriek svojmu zdravotnému stavu môže ostať vo svojom rodinnom prostredí. Pozitívne vplýva aj na rodinných príslušníkov klienta, nakoľko pri poskytovanie opatrovateľskej služby pomáha aj im pri neľahkej úlohe v rámci starostlivosti o člena rodiny. Opatrovateľská služba je veľkým prínosom pre zvyšovanie kvality života obyvateľov obce Poniky, ktorí potrebujú pomoc, či sú to seniori, ľudia s ŤZP a v neposlednom rade aj deti. Zároveň je prínosom pre spoločnosť z dôvodu existujúcich problémov s umiestením klientov do zariadení sociálnych služieb, domov seniorov a pod.

Projektom sa naplní merateľný ukazovateľ:

P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia: 6

P0966 Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby: 2

Výsledky projektu k 30.11.2023: Do projektu bola od začiatku realizácie projektu zapojená 1, ďalšia opatrovateľka bola do projektu zapojená od 01.01.2023 opatrovateľka a 7 klientov.

Výška nenávratného finančného príspevku: Max 24 480 eur

 

 

Zvýšenie kapacity v Materskej škole Poniky - publicita

Informácie k projektu Zvýšenie kapacity v Materskej škole Ponikyvo formáte PDF na stiahnutie
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v KD Poniky

Obec Poniky získala NFP na realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v KD Poniky“ v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Obcou Poniky a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť dňa 20.01.2023.

čítaj viac

 

 

 

VONKAJŠIE FITNESS IHRISKO
BBSK podakovanie spolufinancovanie ihrisko

otváracie hodiny

WIFI PRE TEBA

informácie vo formáte PDF  (404.8 kB)JPG (545.79 kB)

WIFI PRE TEBA PLAGAT 2

 

logo eu
Názov projektu:

Vypracovanie energetického auditu pre identifikáciu a návrh opatrení energetickej efektívnosti v Obci Poniky (574.04 kB)

 

Enereticky audit projekt

Plagát vo formáte PDF (722.17 kB)

 

Energetický audit budova Obecného úradu obce Poniky (2.81 MB)
Energetický audit budova Ponikcý dom  (2.82 MB)
Energetický audit budova Domu smútku Poniky (2.63 MB)
Energetický audit budova Kultúrneho domu Poniky (2.9 MB)
Energetický audit budova základnej školy ZŠ s MŠ Štefana Žáryho (3.26 MB)
Energetický audit budova materskej školy ZŠ s MŠ Štefana Žáryho (2.92 MB)

 

 

Covid pracovník Poniky

 


 

Fond na podporu umenia


Názov Projektu: 
Živá knižnica

 

 

Fond na podporu umenia


Názov Projektu: 
Oživme čaro kníh v Ponikách

 

 

Projekt


Názov Projektu: 
Obnova verejného osvetlenia v obci Poniky  

Samospráva

Fotogaléria

Najnovšia fotogaléria

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:295
TÝŽDEŇ:1042
CELKOM:949962

Aktuálne počasie

dnes, streda 24. 7. 2024
mierny dážď 26 °C 15 °C
štvrtok 25. 7. takmer jasno 24/13 °C
piatok 26. 7. polojasno 26/11 °C
sobota 27. 7. oblačno 29/15 °C