Navigácia

Obsah

Zamestnanci

 

Meno Funkcia Telefón E-mail
Bc. Pavol Ondrejko prednosta 048/419 37 03 prednosta@poniky.sk
    0910 912 821  
       
Jana Klimová hlavný kontrolór 048/419 37 03 kontrolor@poniky.sk
       
Monika Jakubčová ekonómka, dane a poplatky,
mzdy a personalistika
048/419 37 03 monika.jakubcova@poniky.sk
       
Božena Bukvajová účtovníčka 048/419 37 03 bozena.bukvajova@poniky.sk
    0910 912 716  
       
Ing. Jana Ondrejková matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva 048/419 37 03
0910 912 710
jana.ondrejkova@poniky.sk
       
Anna Trnková administratíva 048/419 37 03 anna.trnkova@poniky.sk
    0910912712  
       
Milan Lenár správca obecného majetku 048/419 37 03 milan.lenar@poniky.sk
    0911 490 051