Navigácia

Obsah

zelenina

Informácie pre rodičov detí v MŠ

 

Prosím rodičov, aby si zadali trvalý príkaz na úhradu stravného v materskej škole nasledovne:

 

malá a veľká trieda v sume 29,26€  k dátumu do 20. dňa v mesiaci

predškoláci v sume  6,46€  k dátumu do 20. dňa v mesiaci

prosím o dodržanie termínu ohľadom účtovných a rozpočtových pravidiel

č.účtu: SK52 5600 0000 0012 5531 0005 do poznámky meno dieťaťa

 

Režijné náklady v sume  4€/mesačne je potrebné uhradiť za mesiace:

 september-december 2020 v sume  16€  VS 09122020  do poznámky reziaSJ

do 30.09.2020

č.účtu: SK83 5600 0000 0012 5531 4006

 

Upozorňujem rodičov, aby tieto úhrady vykonali len v roku 2020 

(účtovné pravidlá)

 

Žiadam rodičov, aby detičky odhlasovali zo stravovania vždy do 15:00 hod deň vopred,

najneskôr však do 7:00 hod ráno na č.tel. 0911 49 00 52 - SMS

Po tomto čase už nebude možné dieťa vyhlásiť.

 

Keď rodičia detí predškolského veku, ktoré majú nárok na štátnu dotáciu neodhlásia svoje

dieťatko zo stravy, tak túto zaplatia v plnej výške 1,54€ a nie je možné vydať Vám

stravu ani do obedára, nakoľko táto dotácia je podmienená tým, že dieťa musí byť

v daný deň vo výchovno-vzdelávacom procese  (musí byť v daný deň v škôlke).

 

Vyúčtovanie obedov sa bude vykonávať na konci kalendárneho roka.

 

 

 

zelenina

 

 

 

 

 

 

 

               

Informácie pre rodičov žiakov v ZŠ

 

Prosím rodičov, aby si zadali jednorazový príkaz na úhradu stravného v základnej škole nasledovne:

 

za mesiace september-december 2020

žiak I.stupňa v sume 1,00 € do 30.09.2020 do poznámky obedy091220

žiak II.stupňa v sume 8,00 € do 30.09.2020 do poznámky obedy091220

prosím o dodržanie termínu ohľadom účtovných a rozpočtových pravidiel

č.účtu: SK52 5600 0000 0012 5531 0005 

 

Režijné náklady v sume  4€/mesačne je potrebné uhradiť za mesiace: september-december 2020

v sume  16 €  VS 09122020  do poznámky reziaSJ do 30.09.2020

č.účtu: SK83 5600 0000 0012 5531 4006

 

Upozorňujem rodičov, aby tieto úhrady vykonali len v roku 2020 

(účtovné pravidlá)

 

Žiadam rodičov, aby deti odhlasovali zo stravovania vždy do 15:00 hod deň vopred,

najneskôr však do 7:00 hod ráno na č.tel.:  0911 49 00 52 - SMS

Po tomto čase už nebude možné dieťa vyhlásiť.

 

Keď nebude dieťa odhlásené zo stravy, tak túto zaplatia v plnej výške I.st 1,21€  a II.st 1,30€ 

a nie je možné vydať Vám stravu ani do obedára, nakoľko táto dotácia je podmienená tým,

že dieťa musí byť v daný deň vo výchovno-vzdelávacom procese

(teda musí sa zúčastniť v daný deň vyučovania).

 

Vyúčtovanie obedov sa bude vykonávať na konci kalendárneho roka.