Obec Poniky
Poniky

Rozšírené vyučovanie regionálnej výchovy z okolia Poník

Cieľ projektu:
     „Odkrývaním a opätovným objavovaním hodnôt, ktoré ukrývajú truhlice starých materí, zachovávaním piesní, zvykov a tradícií ponického regiónu, hľadaním ľudskosti ukrytej v nositeľoch ľudovej kultúry, poznávaním histórie nášho kraja, nachádzať vlastnú identitu a svoje miesto na Zemi."


Charakteristika projektu

       Pri realizácii projektu chceme využiť priestor, ktorý je vyčlenený v učebných osnovách pre spoznávanie histórie, geografie, literatúry, prírody blízkeho okolia a regiónu, prostredníctvom predmetov ako sú:
  1. stupeň - vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a výchovy
  2. stupeň - zemepis, dejepis, slovenský jazyk a výchovy
    Nedostatok priestoru v učebných osnovách chceme nahradiť systémom podporných nepovinných predmetov so zameraním na :
Historicko-kultúrne tradície
Hudobno-tanečné tradície
    Pracovno-technickú výchovu ako prostriedok zachovávania hmotného bohatstva t. j. ľudových remesiel.
    Prostredníctvom podporných nepovinných predmetov chceme dať žiakom priestor na rozvíjanie činností, pre ktoré majú osobné predpoklady a tým prispieť k humanizácii výchovno-vyučovacieho procesu.

     Ponukou zaujímavej krúžkovej činnosti viesť žiakov k plánovaniu a správnemu využívaniu voľného času.

      Realizáciou projektu sa zmení prostredie školy, ktoré bude vypovedať prostredníctvom rôznych výstupov o histórii, hmotnom a kultúrnom bohatstve Poník.


Výstupy projektu:

 • Zavedenie inovačných prvkov do výchovno – vzdelávacieho procesu
 • Humanizácia školy
 • Rozvoj talentovaných žiakov (folklórny tanec, ľudový spev, hra na hudobný nástroj)
 • Prehĺbenie pracovnej výchovy (remeselné zručnosti, opracovanie dreva, ľudové remeslá, pestovanie tradičných plodín)
 • Prehĺbenie národného povedomia
 • Rozvoj tvorivosti pedagógov vstupujúcich do projektu, ich aktivizácia a sebarealizácia
 • Zozbieranie archaických predmetov, ľudových výrobkov a zachovanie techniky ich výroby
 • Nový rozmer spolupráce školy a rodiny, školy a obce


Riešenie projektu:

1.Výchovno-vyučovací proces:

 1. Učebné osnovy – nosné predmety
 2. Podporné nepovinné predmety
 3. Krúžková činnosť

2.Budovanie interiéru školy


3.Budovanie exteriéru školy


Splnené úlohy:

 • Pokračovali sme v realizácii podporných nepovinnných predmetov ( Vyšívanie krivou ihlou, Poznávanie regiónu – História Poník, Koliesko)
 • V rámci 1 hodiny TV na prvom stupni sme vyučovali ľudový tanec
 • Na hodinách Hv sa žiaci učili aspoň jednu ponickú ľudovú pieseň. Dosiahli sme aj veľmi dobré výsledky na rôznych súťažiach v ľudovom speve(2.-3.miesto)
 • V rámci technickej výchovy chlapci v 8.a9.ročníku vyrábali tradičné úžitkové predmety – drevené hrable, prútené metly, varešky
 • V rámci učebných osnov, žiaci pracovali na rôznych projektoch SJ – „Vplyv tureckých vpádov na literárnu tvorbu"," Ponický rodák Štefan Žáry"
 • Dejepis – „Pôvodná architektúra Poník", "Dejiny farnosti", "História Poník"
 • „Výtvarné spracovanie historických pamiatok Poník"
 • Prírodopis – fauna a flóra Poník
 • Zriadili sme v pavilóne 1.stupňa pôvodnú ponickú izbu
 • Podarilo sa nám otvoriť detašované pracovisko ľudovej školy umenia s hudobným, tanečným a výtvarným odborom

ZŠ s MŠ Štefana Žáryho

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:9
TÝŽDEŇ:703
CELKOM:935778

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 6. 2024
oblačno 29 °C 16 °C
štvrtok 20. 6. takmer jasno 28/17 °C
piatok 21. 6. oblačno 28/16 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 29/19 °C