Obsah

Školský rok 2007/2008

 
Názov súťaže Okresné kolo Krajské kolo Národné kolo Medzinárodné kolo
Cezpoľný beh 1.miesto 2.miesto    
Strelecká liga 2.miesto 8. miesto    
Malý futbal 4.miesto      
Atletika

1.miesto - GUĽA
1.miesto - 1000m m.ch.
2.miesto - 60m m.ch.
6.miesto - hod kriket. lopt.

1.miesto
4.miesto

 

1.miesto
 

 

1.miesto

 

 

 

Slávik Slovenska 2 žiaci      
Matematická olympiáda 4 žiaci/1 úspešný riešiteľ      
Geografická olympiáda 2 žiaci/1 úspešný riešiteľ      
Biologická olympiáda 2 žiaci/ 1 úspešný riešiteľ