Navigácia

Obsah

Škola, ktorej to myslí


CEFOrava

 

 

 

 

 

Projekt „Škola, ktorej to myslí" ponúka učiteľom školy akreditovaný vzdelávací program , ktorý učí pedagógov používať konkrétne interaktívne vyučovacie postupy, ktoré umožňujú aktívne zapojenie žiaka do procesu učenia tak, aby informácie a podnety vedel sám kriticky zhodnotiť. Projekt podporuje u žiakov samostatné, kreatívne a kritické myslenie, schopnosť analyzovať informácie a efektívne vytvárať a vyjadrovať vlastný názor namiesto ešte stále veľmi rozšíreného memorovania. Projekt sa zameriava na zmenu vyučovacích metód, nie na zmenu obsahu vyučovania. Školení sa zúčastňuje celý učiteľský kolektív, čím sa umocňuje priaznivý účinok na žiakov. Pre úspech projektu sú dôležité silná motivácia a angažovanosť aj samotného vedenia školy, nielen učiteľov.
Organizátormi projektu je Stredoeurópska nadácia a Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Stredoeurópskej nadácie.