Navigácia

Obsah

Poniky v súčasnosti


Poniky sú v súčasnosti poľnohospodárskou obcou nachádzajúcou sa v svojráznom podhorskom prostredí s prekrásnou prírodou a rázovitou kultúrou. Poskytujú množstvo podmienok pre výletnícku turistiku. Sú vynikajúcim východiskovým bodom pre návštevu turistických cieľov v oblasti Poľany.

Na území obce sa nachádza penzión, vďaka ktorému sa môžu návštevníci zdržať v obci dlhšie. Z kultúrnych pamiatok nájde návštevník na území Poník rímskokatolícky kostol z roku 1310, prestavaný v 18. a 19. storočí. V kostole sú gotické fresky, maľby a zaujímavé architektonické prvky. Zo sakrálnych stavieb tu nájdeme ešte evanjelický kostol z roku 1784 s tolerančnou vežou z roku 1868. Na Ponickej Hute nájdeme kaplnku a kamennú sochu. Ďalšími kultúrnymi pamiatkami sú pamiatky pripomínajúce hrôzy a hrdinstvá II.svetovej vojny. V prvom rade je to pomník rumunskym vojakom, potom pamätná tabuľa SNP na kultúrnom dome, pamätná tabuľa na Základnej škole a pomník židovským obetiam na Bôroví.

Kultúrne a športové vyžitie obyvateľom obce a jej návštevníkom poskytujú rôzne stavby a zariadenia občianskej vybavenosti. Nájdeme to tri kultúrne domy, penzión, knižnicu ako aj športový areál. Rozptýlenie poskytujú aj pohostinstvá, či krčmy, ktorých je tu niekoľko. Dvakrát týždenne tu pôsobí lekár.

Poniky dnes prežívajú prudký rozmach zástavby rodinných domov. Dôvodom je zvyšovanie záujmu o zdravé bývanie v tichom prostredí s výhodnou dostupnosťou centrálnych sídel banskobystrického kraja. Poniky majú progresívny vývoj obyvateľstva. V súčasnosti tu žije približne 1578 obyvateľov (r. 2010).

 

Zaujímavé a významé udalosti:

Dátum Udalosť
8. 12. 1918 ľudovým zhromaždením vyhlásený vznik ČSR
1919 obsadenie okolia vojskami Maďarskej republiky rád
1930 vznik ochotníckeho divadla (zánik v roku 1972)
1939 zrušenie obecného zastupiteľstva a jeho nahradenie vládnym komisárom
1943 splynutie Ponickej Huty s Ponikami
23. 10. 1944 obsadenie obce fašistickými jednotkami
31. 10. 1944 povraždenie obyvateľov židovskej národnosti na Bôroví
23. 3. 1945 oslobodenie obce od fašizmu
1947 založenie folklórneho súboru Poničan
28. 2. 1948 komunistickou mocou rozpustené obecné zastupiteľstvo
1948 vznik futbalového oddielu
1952 založenie Jednotného roľníckeho družstva
1953 vznik kina
1958 vznik detského folklórneho súboru (rozpad v roku 1964)
1974 vybudovanie futbalového ihriska na Horedoliní
1984 700. výročie vzniku obce
1989 pád komunizmu, obec nastúpila na demokratickú cestu vývoja
1990 prvé slobodné demokratické voľby
1993 znovuobnovenie detského folklórneho súboru
1996 založenie detského folklórneho festivalu
1. 11. 2000 návšteva Poník britským následníkom trónu princom Charlesom
2010 700. výročie založenia kostola sv.F.Serefíniho v Ponikách