Obec Poniky
Poniky

VZN

rok 2022

VZN navrhnuté alebo prijaté v roku 2022

Všeobecne záväzné nariadenia obce Poniky č. 2/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN 2_2022_o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,46 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 22. 3. 2022

Všeobecne záväzné nariadenia obce Poniky č č. 1/2022 o náhradnej evidenčnej známke psa, zákaze vstupu zo psom a znečisťovaní verejných priestranstiev

VZN 1_2022 o náhradnej evidenčnej známke psa, zákaze vstupu so psom a znečisťovaní verejných priestranstiev.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 426,67 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 17. 3. 2022

rok 2021

Všeobecne záväzné nariadenia č. 6/2021 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 2/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

VZN_6_2021 _zrušenie VZN_ 2_2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,96 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 15. 12. 2021

Všeobecne záväzné nariadenia č. 5/2021 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

VZN_5_2021_zrušenie_1_2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,59 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 15. 12. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 4/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

VZN_4_2021_o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 673,89 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 15. 12. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č.3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poniky

VZN 3_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,54 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 29. 9. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN_obce Poniky č. 1_2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,12 kB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 25. 3. 2021

rok 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 7/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN 7_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 508,53 kB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 16. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 5/2020 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach

VZN_5_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,31 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 16. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_4_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,79 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 16. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 3/2020 obce Poniky o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho ,ktorej zriaďovateľom je obec Poniky

VZN o určení spoločného škoského obvodu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,71 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 22. 10. 2020

VZN obce Poniky č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN_01_2020_ibaVZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,32 kB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 16. 10. 2020

VZN obce Poniky č. 2/2020 o ochrannom pásme obecných cintorínov

VZN_02_2020_ibaVZN -pohrebiská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,29 kB
Stiahnuté: 213×
Vložené: 6. 3. 2020

rok 2019 B

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 5/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN 5_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,91 kB
Stiahnuté: 188×
Vložené: 22. 7. 2019

Všeobecno záväzné nariadenie obce Poniky č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 3-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,39 kB
Stiahnuté: 210×
Vložené: 4. 3. 2019

Všeobecno záväzné nariadenie obce Poniky č. 2 /2019 o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

VZN č. 2-2019 - o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,19 kB
Stiahnuté: 243×
Vložené: 4. 3. 2019

Všeobecno záväzné nariadenie obce Poniky č. 1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

VZN č. 1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,06 kB
Stiahnuté: 356×
Vložené: 4. 3. 2019

rok 2018

VZN č. 6/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN_6_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,25 kB
Stiahnuté: 257×
Vložené: 4. 4. 2018

VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Poniky podľa zmien a doplnkov č.7

VZN_4_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,19 kB
Stiahnuté: 319×
Vložené: 4. 4. 2018

VZN č. 3/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN_3_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,03 kB
Stiahnuté: 261×
Vložené: 4. 4. 2018

VZN č. 2/2018 trhový poriadok

VZN_2_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,28 kB
Stiahnuté: 249×
Vložené: 4. 4. 2018

VZN č. 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN_1_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,98 kB
Stiahnuté: 273×
Vložené: 4. 4. 2018

rok 2017

VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

SKMBT_22317121509450.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,44 MB
Stiahnuté: 376×
Vložené: 15. 12. 2017

VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

SKMBT_22317121509440.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 731,57 kB
Stiahnuté: 328×
Vložené: 15. 12. 2017

VZN č. 2/2017 o vedení kroniky obce Poniky

vzn_2_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,39 MB
Stiahnuté: 976×
Vložené: 28. 4. 2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

vzn_1_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 823,37 kB
Stiahnuté: 359×
Vložené: 28. 4. 2017

rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 3 /2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_3_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,56 kB
Stiahnuté: 464×
Vložené: 25. 11. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce PONIKY č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

vzn_2_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,42 MB
Stiahnuté: 550×
Vložené: 28. 4. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č.5/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

___vzn_5_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 730,41 kB
Stiahnuté: 281×
Vložené: 28. 4. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 6/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

___vzn_6_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 416,01 kB
Stiahnuté: 314×
Vložené: 28. 4. 2017

rok 2015

1/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 1/2015 o o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn_1_2015_zapis_deti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,6 kB
Stiahnuté: 217×
Vložené: 28. 4. 2017

2/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 2/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

vzn_2_2015_psy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,45 kB
Stiahnuté: 250×
Vložené: 28. 4. 2017

4/2015 - VZN o umiestňovaní volebných plagátov (16.12.2015)

vzn_4_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,89 kB
Stiahnuté: 257×
Vložené: 28. 4. 2017

6/2015 - VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia (16.12.2015)

vzn_6_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,67 kB
Stiahnuté: 207×
Vložené: 28. 4. 2017

7/2015 - VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (27.11.2015)

vzn_7_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,88 kB
Stiahnuté: 225×
Vložené: 28. 4. 2017

8/2015 - VZN o nakladaní s komunálnym odpadom (16.12.2015)

vzn_8_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,25 kB
Stiahnuté: 245×
Vložené: 28. 4. 2017

rok 2014

3/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_3_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,02 kB
Stiahnuté: 327×
Vložené: 28. 4. 2017

rok 2013

1/2013 - o určení výšky dotácie v Centre voľného času

1-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,91 kB
Stiahnuté: 277×
Vložené: 28. 4. 2017

2/2013 - o nakladaní s komunálnym odpadom

2-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,83 kB
Stiahnuté: 239×
Vložené: 28. 4. 2017

3/2013 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa

3-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,98 kB
Stiahnuté: 194×
Vložené: 28. 4. 2017

4/2013 - o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

4-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,69 kB
Stiahnuté: 213×
Vložené: 28. 4. 2017

5/2013 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

5-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,63 kB
Stiahnuté: 199×
Vložené: 28. 4. 2017

rok 2012

VZN obce Poniky č. 3/2012 o opatrovateľskej službe

SKMBT_22320021911230.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,4 MB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 19. 2. 2020

2/2012 - ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 2/2011

2-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,89 kB
Stiahnuté: 221×
Vložené: 28. 4. 2017

4/2012 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

4-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,84 kB
Stiahnuté: 198×
Vložené: 28. 4. 2017

5/2012 - o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

5-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,68 kB
Stiahnuté: 189×
Vložené: 28. 4. 2017

6/2012 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

6-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,65 kB
Stiahnuté: 184×
Vložené: 28. 4. 2017

7/2012 - o miestnych daniach a miestnom poplatku

7-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,9 kB
Stiahnuté: 404×
Vložené: 28. 4. 2017

rok 2011

2/2011 - o verejnom poriadku (zrušené uznesením č. 128/2015)

2-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,17 kB
Stiahnuté: 251×
Vložené: 28. 4. 2017

3/2011 - o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch

3-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,51 kB
Stiahnuté: 192×
Vložené: 28. 4. 2017

4/2011 - o vodení psa mimo chovného priestoru (zrušené VZN 2/2015)

4-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,38 kB
Stiahnuté: 203×
Vložené: 28. 4. 2017

5/2011 - o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov

5-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,83 kB
Stiahnuté: 190×
Vložené: 28. 4. 2017

6/2011 - o zákaze prevádzkovania hazardných hier

6-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,25 kB
Stiahnuté: 187×
Vložené: 28. 4. 2017

7/2011 - o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody

7-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,26 kB
Stiahnuté: 176×
Vložené: 28. 4. 2017

12/2011 - o povinnosti aktualizovať a vypracovať Povodňový plán

12-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,8 kB
Stiahnuté: 186×
Vložené: 28. 4. 2017

rok 2010

1/2010 - ktorým sa vyhlasujú záväzné časti UP sídelného útvaru Poniky-časť Ponická Huta podľa zmeny a doplnku č. 3

1-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,62 kB
Stiahnuté: 261×
Vložené: 28. 4. 2017

2/2010 - ktorým sa mení znenie VZN č. 1/2010, podľa zmeny a doplnku č. 3

2-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,88 kB
Stiahnuté: 210×
Vložené: 28. 4. 2017

3/2010 - ktorým sa vyhlasujú záväzné časti UP sídelného útvaru obce Poniky podľa zmeny a doplnku č. 4

3-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,37 kB
Stiahnuté: 220×
Vložené: 28. 4. 2017

rok 2009

1/2009 - o poskytovaní opatrovateľskej služby

1-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,66 kB
Stiahnuté: 190×
Vložené: 28. 4. 2017

rok 2008

2/2008 - ktorým sa vyhlasujú záväzné časti UP sídelného útvaru Poniky podľa jeho doplnku č. 2

2-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,59 kB
Stiahnuté: 228×
Vložené: 28. 4. 2017

rok 2005

2/2005 - o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

2-2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,73 kB
Stiahnuté: 211×
Vložené: 28. 4. 2017

3/2005 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

3-2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,73 kB
Stiahnuté: 171×
Vložené: 28. 4. 2017

Samospráva

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 167
TÝŽDEŇ: 2002
CELKOM: 608966