Obec Poniky
Poniky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 6. 2022

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami

56/2022

nula eur

ZUŠ Stožok

Obec Poniky

3. 6. 2022

Zmluva o príspevku

55/2022

80,00 EUR osemdesiat eur

COOP Jednota Krupina

Obec Poniky

3. 6. 2022

Darovacia zmluva

54/2022

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Evonik Fermas s.r.o.

Obec Poniky

3. 6. 2022

Zmluva č. 1131/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022

53/2022

9 400,00 EUR deväťtisícštyristo eur

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Poniky

31. 5. 2022

Zmluva o grantovom účte

52/2022

poplatok podľa sadzobníka poplatkov banky

Prima Banka Slovensko a.s.

Obec Poniky

30. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného daru

51/2022

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

AG-Poniky, s.r.o.

Obec Poniky

30. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného daru

50/2022

400,00 EUR štyristo eur

AGRO-PONIKY s.r.o.

Obec Poniky

18. 5. 2022

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami

49/2022

nula eur

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Obec Poniky

18. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie č.48/2022

48/2022

1 000,00 EUR Jedentisíc euro

Občianske združenie "Ponickje deti"

Obec Poniky

11. 5. 2022

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj len ako „Zmluva“)

47/2022

990,00 EUR deväťstodeväťdesiat eur

Milan Suchý

Obec Poniky

6. 5. 2022

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj len ako „Zmluva“)

46/2022

10,00 EUR desať eur

Marek Hunák

Obec Poniky

4. 5. 2022

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami

45/2022

27,00 EUR Dvadsaťsedem eur

Jozef Krajan

Obec Poniky

4. 5. 2022

Zmluva š. 455/2022/ODDO o poskytnutí dotácie na rok 2022

44/2022

2 100,00 EUR dvetisícsto eur

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Poniky

4. 5. 2022

Zmluva o dielo č. 36/2022 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

36/2022

46 654,21 EUR štyridsaťšesťtisícšesťstopäťdesiatštyri EUR dvadsaťjeden centov

ENJOY THE RIDE s.r.o.

Obec Poniky

2. 5. 2022

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj len ako „Zmluva“)

43/2022

940,00 EUR deväťstoštyridsať eur

Ondrej Ondrejkovič

Obec Poniky

29. 4. 2022

DODATOK č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

42/2022

0,00 EUR

Obec Badín, Sládkovičova č. 4, 976 32 Badín; Obec Harmanec, Harmanec 6, 976 03 Harmanec; Obec Kordíky, Kordíky 59, 976 34 Kordíky; Obec Kynceľová, Kynceľová 39, 974 01 Kynceľová; Obec Malachov, Ortútska 145, 974 05 Malachov; Obec Môlča, Prostredná Môlča

Obec Poniky

28. 4. 2022

NÁJOMNÁ ZMLUVA uzavretá podľa §663 a nasl. z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

41/2022

64,40 EUR šesťdesiatštyri eur a 40 centov

Ing. Dušan Králik, Mgr. Katarína Králiková

Obec Poniky

27. 4. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

40/2022

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Ing. Peter Matula

Obec Poniky

27. 4. 2022

Zmluva o dielo č. 39/2022 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

39/2022

12 104,86 EUR

Marek Kíšik

Obec Poniky

26. 4. 2022

Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

38/2022

1 470,00 EUR

Obec Poniky

Ing. Michal Boguský, rod. Boguský Ing. Tatiana Duchoňová, rod. Duchoňová

25. 4. 2022

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

37/2022

2 730,00 EUR

Ján Demian rod. Demian

Obec Poniky

14. 4. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 5/2021

35/2022

49,80 EUR Štyridsaťdeväť euro 80 centov

Ingrid Hrdinová

Obec Poniky

6. 4. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu ,,mOBEC“ (ďalej len „Zmluva o mOBEC“)

34/2022

neuvedené

T-MAPY s.r.o.

Obec Poniky

1. 4. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 38/2013

33/2022

33,20 EUR Tridsaťtri euro a 20 centov

Pavol Madoš

Obec Poniky

1. 4. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 15/2013

32/2022

33,20 EUR Tridsaťtri euro a 20 centov

Pavol Madoš

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 656

Zverejňovanie

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 336
TÝŽDEŇ: 2778
CELKOM: 640298