Obec Poniky
Poniky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 2. 2023

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

22/2023

0,00 EUR

Alžběta Kelemachová

Obec Poniky

16. 2. 2023

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

21/2023

0,00 EUR

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.

Obec Poniky

15. 2. 2023

Poistná zmluva č.2408852204 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-Profi Extra

20/2023

3 619,92 EUR

Generali

Obec Poniky

13. 2. 2023

Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM

01/2023

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Poniky

13. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom (ďalej len „zmluva“) o odbere zložiek komunálneho odpadu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov v zmysle § 81 ods. 13 zá

19/2023

0,00 EUR

INTA, s. r. o.

Obec Poniky

10. 2. 2023

Darovacia zmluva uzavretá podľa § 628 Občianskeho zákonníka

18/2023

Neuvedené

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

10. 2. 2023

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami

17/2023

0,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poniky

Obec Poniky

7. 2. 2023

Z M L U V A č. 19/01/2023/52/RO o vykonávaní služieb bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby podľa zákonov NR SR č. 124/2006, 314/2001 Z. z. a 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2

16/2023

60,00 EUR

PYROBOSS, s. r. o.

Obec Poniky

6. 2. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 35/2006

15/2023

1,66 EUR

Mgr. Marta Melková

Obec Poniky

6. 2. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 108/2007

14/2023

33,20 EUR

Mgr. Marta Melková

Obec Poniky

6. 2. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 36/2006

13/2023

1,66 EUR

Mgr. Marta Melková

Obec Poniky

1. 2. 2023

Zmluva o nájme hnuteľných vecí uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami

12/2023

420,00 EUR štyristodvadsať eur

Balogová Andrea

Obec Poniky

31. 1. 2023

DODATOK K ZMLUVE O VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU Tento dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu zo dňa 31.01.1996

11/2023

Viď zmluva

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica- Šalková

Obec Poniky

27. 1. 2023

Zmluva o nájme hnuteľných vecí uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

10/2023

420,00 EUR štyristodvadsať eur

Berky Róbert+Tatiana Škrváňová

Obec Poniky

27. 1. 2023

Zmluva o nájme hnuteľných vecí uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

09/2023

420,00 EUR štyristodvadsať eur

Michal Berky+Jana Berkyová

Obec Poniky

26. 1. 2023

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

08/2023

0,00 EUR

Poľovnícke združenie, Bukovina Poniky

Obec Poniky

19. 1. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

07/2023

197 042,29 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zastúpení Ministerstvo kultúry SR

Obec Poniky

18. 1. 2023

ZMLUVA O ZRIADENÍ ZBERNÉHO MIESTA uzatvorená podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/91 Zb., v platnom znení

06/2023

Podľa zmluvy

OZV Pneu, s.r.o.

Obec Poniky

13. 1. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 88/2006

05/2023

16,60 EUR Šestnásť euro a 60 centov

Mária Šávoltová

Obec Poniky

13. 1. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č.78/2009

04/2023

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Mária Šávoltová

Obec Poniky

13. 1. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 77/2009

03/2023

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Mária Šávoltová

Obec Poniky

12. 1. 2023

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami

02/2023

200,00 EUR dvesto eur

Mgr. Petra Martincová

Obec Poniky

27. 12. 2022

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

124/2022

1 880,00 EUR jedentisícosemstoosemdesiat EUR

MUDr. Peter Hunák a MUDr. Lýdia Hunáková

Obec Poniky

27. 12. 2022

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

123/2022

Podľa zmluvy

SENIOR ACTIVE Hriňová n.o.

Obec Poniky

27. 12. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo zmluvy 20222124

122/2022

Podľa zmluvy

encare, s.r.o.

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 802

Zverejňovanie

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:162
TÝŽDEŇ:1187
CELKOM:818014

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 21. 9. 2023
zamračené 23 °C 13 °C
piatok 22. 9. slabý dážď 21/14 °C
sobota 23. 9. mierny dážď 18/15 °C
nedeľa 24. 9. mierny dážď 15/10 °C