Obec Poniky
Poniky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 5. 2020

Dodatok č.2 ku KZ /I a II.Q/2020/RTT

2020/14

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

8. 4. 2020

Dodatok č. 1 ku KZ 33/I a II. Q/2020/RTT

2020/13

viď cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

31. 3. 2020

Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve č. Z5414001 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

2020/12

víď príloha č. 1

EBA, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

25. 3. 2020

Kúpna zmluva č. 2/2020

2020/11

13 839,00 EUR trinásťtisíc osemstotridsaťdeväť

LOSKOL s.r.o.,Lesné a okrasné škôlky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

9. 3. 2020

Nájomná zmluva na lesný pozemok

2020/10

230 000,00 EUR dvestotridsať tisíc

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

9. 3. 2020

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 2.7.2003

2020/09

Neuvedené

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

11. 2. 2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

2020/08

35,00 EUR tridsaťpäť eur

Stanislav Bočan

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

11. 2. 2020

Zmluva o poskytovaní adítorských služieb

2020/07

1 200,00 EUR Jedentisíc dvesto

Ing. Oľga Cilíková

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

31. 1. 2020

Darovacia zmluva

2020/06

118,20 EUR jedenstoosemnásť eur dvadrať centov

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

30. 1. 2020

Kúpna zmluva 33/I a II.Q/2020/RTT

2020/05

vid cenník

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29. 1. 2020

Darovacia zmluva

2020/04

142,25 EUR jedenstoštyridsaťdva eur dvadsať päť centov

Dobrovoľný hasičský zbor Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

23. 1. 2020

Darovacia zmluva

2020/03

viď cenník OPL, spol. s r.o.

Poľovnícke združenie, Bukovina Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

16. 1. 2020

Zmluva o dielo č. 1/2020/P

2020/02

57 372,20 EUR päťdesiatsedem tisíc tristosedemdesiatdva

Mária Demianová DEMA

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

7. 1. 2020

Zmluva o dielo č. 1/2020/T

2020/01

138 412,00 EUR jedenstotridsaťosemtisíc štyristo dvanásť eur

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

20. 12. 2019

Dodatok č. 17 ku Nájomnej zmluve č.9/2003 v znení dodatkov

2019/36

221 600,00 EUR dvesto dvadsaťjedentisíc šesťsto eur

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18. 12. 2019

Dodatok číslo 2019/1 k Zmluve o udelení licencie

2019/35

1 080,99 EUR jedentisícosemdesiat eur deväťdesiatdeväť centov

Foresta SK, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

14. 11. 2019

Darovacia zmluva

2019/34

190,00 EUR jedensto deväťdesiat eur

Občianske združenie "Ponickje deti"

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

22. 10. 2019

Darovacia zmluva

2019/33

200,00 EUR dvesto eur

Dobrovoľný hasičský zbor Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

20. 9. 2019

Zmluva o reklame

2019/32

200,00 EUR dvesto eur

Drienok Poniky o. z.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

16. 9. 2019

Dodatok č.1 ku KZ 33 /III a IV.Q/2019/RTT

2019/31

viď dodatok

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

2. 9. 2019

Zmluva o dielo na údržbu zariadenia

2019/30

viď zmluva

Ing. Drahoslav Paška, výroba, rozvod a využitie el. energie

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28. 8. 2019

Leasingová zmluva č. 095-0057729

2019/29

viď splátkový kalendár

GRENKELEASING s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

27. 8. 2019

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

2019/28

7 324,42 EUR sedemtisíctristodvadsaťštyri eur a štyridsaťdva centov

Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

19. 7. 2019

Kúpna zmluva 33 /III a IV. Q/2019/RTT

2019/27

viď cenník v zmluve

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18. 7. 2019

Kúpna zmluva č. 4/2019

2019/26

300,00 EUR tristo

Ľubica Sujová

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 180

Obecný podnik lesov spol.s.r.o.

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 333
TÝŽDEŇ: 2775
CELKOM: 640295