Obec Poniky
Poniky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 10. 2018

Kúpna zmluva

2018/32

30,00 EUR tridsať eur

KOLIBA Trade, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18. 10. 2018

Zmluva o reklame

2018/33

200,00 EUR dvesto eur

Drienok Poniky o. z.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

13. 11. 2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2018/34

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

Ing. Oľga Cilíková

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

19. 11. 2018

Darovacia zmluva

2018/35

143,20 EUR jedenstoštyridsaťtri eur dvadsať centov

Občianske združenie "Ponickje deti"

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

3. 12. 2018

Dodatok č. 2 ku KZ 33/III a IV. q/2018/RTT

2018/35

84,00 EUR osemdesiatštyri eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

2. 1. 2019

Zmluva o dielo č. 01/2019/PP

2019/01

7,00 EUR sedem eur

Branislav Rýs

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

2. 1. 2019

Zmluva o dielo č.02/2019/PP

2019/02

7,00 EUR sedem eur

Michal Piar

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

2. 1. 2019

Zmluva o dielo č. 03/2019/PP

2019/03

7,00 EUR sedem eur

Ľubomír Šajgal

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

7. 1. 2019

Kúpna zmluva č. 9/2019

2019/04

63,00 EUR šesťdesiattri eur

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

8. 1. 2019

Zmluva o dielo č. 1/2019/T

2019/05

133 628,91 EUR jedenstotridsaťtri ticíc šesťstodvadsaťosem eur deväťdesiatjeden centov

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

14. 1. 2019

Príloha č. 3 k Dodatku č.2 k Rámcovej zmluve č. Z54140001

2019/06

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

EBA, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

14. 1. 2019

Darovacia umluva

2019/07

77,67 EUR sedemdesiatsedem eur šesťdesiatsedem centov

Dobrovoľný hasičský zbor Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18. 1. 2019

Kúpna zmluva 33/I a II Q/2019/RTT

2019/08

70,00 EUR sedemdesiat eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18. 1. 2019

Zmluva o dielo č.2/2019/T

2019/09

44 064,43 EUR štyridsaťštyri tisíc šesťdesiatštyri eur štyridsaťtri centov

Vladimír Magna

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28. 1. 2019

Darovacia zmluva

2019/10

77,67 EUR sedemdesiatsedem eur šesťdesiatsedem centov

Poľovnícke združenie, Bukovina Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

25. 2. 2019

Zmluva č. 2 o výkone činnosti odborného lesného hospodára

2019/11

jeden eur/jeden hektár lesných pozemkov

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

27. 2. 2019

Darovacia zmluva

2019/12

136,00 EUR jedensto tridsaťšesť eur

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

6. 3. 2019

Dodatok č. 16 k Nájomnej zmluve č. 9/2003

2019/13

479 366,00 EUR štyristosedemdesiatdeväť tisíc tristošesťdesiatšesť eur

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

6. 3. 2019

Dohoda o rozviazaní dohody o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva

2019/14

Neuvedené

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

6. 3. 2019

Kúpna zmluva č. 1

2019/15

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

KLanex, spol. s r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

6. 3. 2019

Zmluva o dielo č. 1/2019/P

2019/16

60 169,25 EUR šesťdesiat tisíc jedenstošesťdesiatdeväť eur dvadsaťpäť centov

Mária Demianová DEMA

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29. 3. 2019

Kúpna zmluva č. 2/2019

2019/17

11 618,50 EUR jedenásťtisíc šesťstoosemnásť eur

LOSKOL s.r.o.,Lesné a okrasné škôlky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

1. 4. 2019

Dodatok č. 1 ku KZ 33/I aII. Q/2019/RTT

2019/18

viď dodatok

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

17. 5. 2019

Kúpna zmluva č. 2/OPL/2019

2019/19

2,00 EUR dve eur za tonu

Stanislav Výbošťok

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

17. 5. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2019/20

viď zmluva

Orange Slovensko, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 176

Obecný podnik lesov spol.s.r.o.

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 328
TÝŽDEŇ: 2163
CELKOM: 609127