Obec Poniky
Poniky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 11. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o službách zhodnocovania odpadov č. ČOV/12/2013

2022/32

30,00 EUR

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

ČOV a.s.

8. 11. 2022

Kúpna zmluva č. 2421019032

2022/31

252,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

8. 11. 2022

Zmluva o príjme odpadu na recykláciu č. 03/10/2022

2022/30

viď Priloha č. 2

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

12. 10. 2022

Darovacia zmluva

2022/29

500,00 EUR

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

20. 9. 2022

Zmluva o dielo č. 84/2022 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

2022/28

277 463,78 EUR

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

19. 9. 2022

Kúpna zmluva č. 010922

2022/27

7 488,00 EUR sedemtisícštyristoosemdesiatosem eur

StrojCAD s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

9. 9. 2022

Darovacia zmluva

2022/26

200,00 EUR dvesto

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Drienok Poniky o. z.

8. 9. 2022

Darovacia zmluva

2022/25

500,00 EUR päťsto eur

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

8. 9. 2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 020322

2022/24

viď dodatok

StrojCAD s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

22. 8. 2022

Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora

2022/23

viď zmluva

JUDr. Marek Glemba

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

5. 8. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

2022/22

viď cenník - webová stránka poskytovateľa

O2 Slovakia, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28. 7. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov a implementácie predpisu EÚ GDPR podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

2022/21

469,00 EUR štyristošesťdesiatdeväť eur

Štandart BPPO s. r .o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

1. 7. 2022

Darovacia zmluva

2022/20

100,00 EUR jedensto eur

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

15. 6. 2022

Darovacia zmluva

2022/19

3 000,00 EUR

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

10. 5. 2022

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre lokálny zdroj

2022/18

viď zmluva

Stredoslovenská distribučná,a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

31. 3. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o spracovaní ekonomickej agendy a zabezpečení poskytovania daňového poradenstva

2022/17

900,00 EUR deväťsto eur

Ing. Zuzana Kantorová

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

31. 3. 2022

Kúpno-predajná zmluva č. 2/2022

2022/16

176,05 EUR jedenstosedemdesiatšesť eur päť centov

FORESTLINE s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

31. 3. 2022

Dodatok ku zmluve o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy (pripojenie lokálneho zdroja na odbernom mieste)

2022/15

viď zmluva

Stredoslovenská distribučná,a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28. 3. 2022

Zmluva o výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zariadenia na výrobu elektriny z lokálneho zdroja

2022/14

viď zmluva

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

15. 3. 2022

Kúpna zmluva č. 020322

2022/13

115 182,48 EUR jedenstopätnásťtisíc stoosemdesiatdva eur štyridsaťosem centov

StrojCAD s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

3. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

2022/12

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Ing. Oľga Cilíková

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28. 2. 2022

Kúpno-predajná zmluva č. 1/2022

2022/11

160,03 EUR jeden sto šesťdesiat eur tri centy

FAIRTRADE-SK s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

23. 2. 2022

Nájomná zmluva na pozemok - ostatnú plochu (LOM)

2022/10

584,00 EUR päťsto osemdesiatštyri eur

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

9. 2. 2022

Zmluva o dielo 3/2022/T

2022/09

viď zmluva

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

26. 1. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2022/08

viď cenník dodávky elektriny

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 215

Obecný podnik lesov spol.s.r.o.

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:9
DNES:175
TÝŽDEŇ:3193
CELKOM:783239