Obec Poniky
Poniky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25. 1. 2018

Zmluva o dielo č. 1/2018/P

2018/7

10 199,44 EUR desaťtisicjedenstodeväťdesiatdeväť eur štyridsaťštyri centov

Milan Pošta

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

8. 2. 2018

Darovacia zmluva

2018/8

122,00 EUR jedenstodvadsaťdva eur

Cirkevný zbor EACV na Slovensku Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

13. 2. 2018

Kúpna zmluva 30/I. a II. Q/2018/RTT

2018/9

73,00 EUR sedemdesiattri eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

13. 2. 2018

Kúpna zmluva 06/2018/RTT

2018/10

50,00 EUR paťdesiat eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

16. 2. 2018

Kúpna zmluva č. 27/2018

2018/11

68,00 EUR Šesťdesiatosem eur

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28. 2. 2018

Kúpna zmluva č. Z20188179_Z

2018/12

19 825,00 EUR devätnásť tisíc osemstodvadsaťpäť eur

Anna Argalášová Arnika

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

1. 3. 2018

Kupna zmluva č. 1/2018

2018/13

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

KLanex, spol. s r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

7. 3. 2018

Dodatok č.15 k Nájomnej zmluve č. 9/2003

2018/14

482 200,00 EUR štyristoosemdesiatdva tisíc dvesto eur

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

7. 3. 2018

Dodatok k Zmluve o plnení vyhradených povinností

2018/15

25,00 EUR dvadsaťpäť eur

NATUR-PACK, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

20. 3. 2018

Zmluva o dielo č. 2/2018/P

2018/16

42 962,20 EUR štyridsaťdva tisíc deväťstošesťdesiatdva eur dvadsať centov

Michaela Hlinková

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28. 3. 2018

Dodatok číslo 2018/1 k Zmluve o udelení licencie

2018/17

1 054,99 EUR jeden tisíc päťdesiatštyri eur deväťdesiatdeväť centov

Foresta SK, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29. 3. 2018

Zmluva o budúcej zmluve

2018/18

cena neuvedená

EKOSYSTEM M, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

6. 4. 2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

2018/19

1 150,00 EUR jedentisicstopäťdesiat eur

TUV SUD Slovakia s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

1. 5. 2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2018/T

2018/20

30 363,00 EUR tridsaťtisictristošesťdesiattri eur

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

9. 5. 2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2018/21

Cenník účastníckych programov

Orange Slovensko, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

15. 5. 2018

Kúpna zmluva č.1/OPL/2018

2018/22

2,00 EUR dve eur

Stanislav Výbošťok

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

23. 5. 2018

Darovacia zmluva

2018/23

100,00 EUR jedensto eur

Občianske združenie Ponickje deti

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29. 5. 2018

Darovacia zmluva

2018/24

100,00 EUR jedensto eur

Občianske združenie Hradisko na Kláštore - Ponická Huta

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

14. 6. 2018

Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

2018/25

30,00 EUR tridsať eur

no-one, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

25. 6. 2018

Kúpna zmluva č. 3/OPL/2018

2018/26

2,00 EUR dva eur

EKOSYSTEM M, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29. 6. 2018

Kúpna zmluva č.4/OPL/2018

2018/27

22,00 EUR dvadsaťdva eur

KLanex, spol. s r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

13. 7. 2018

Kúpna zmluva č. 5/OPL/2018

2018/28

10 800,00 EUR desaťtisíc osemsto eur

Matúš Kohút

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

17. 7. 2018

Kúpna Zmluva 33/III. a IV. Q/201//RTT

2018/29

70,00 EUR sedemdesiat eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

30. 8. 2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2018/30

1 200,00 EUR jedentisíc dvesto eur

Ing.Oľga Cilíková,PhD

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

1. 10. 2018

Dodatok č. 1 ku KZ 33 /III. a IV. Q/2018RTT

2018/31

84,00 EUR osemdesiatštyri eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 176

Obecný podnik lesov spol.s.r.o.

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 144
TÝŽDEŇ: 1979
CELKOM: 608943