Obec Poniky
Poniky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 10. 2021

Dodatok ku zmluve o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy (pripojenie lokálneho zdroja na odbernom mieste)

2021/34

viď zmluva

Stredoslovenská distribučná,a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29. 10. 2021

Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVY

2021/35

92,00 EUR deväťdesiatdva eur

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

1. 11. 2021

Nájomná zmluva č. 1/2021

2021/36

70,00 EUR sedemdesiat eur

Bager Plus s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

24. 11. 2021

Zmluva o dielo č. 1 01/11/2021/R

2021/37

viď zmluva

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

2. 12. 2021

Kúpna zmluva č. 5

2021/38

850,00 EUR osemsto päťdesiat eur

Martin Sturek, Stará bobrovská 128, Zubrohlava 029 43

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

6. 12. 2021

Darovacia zmluva

2021/39

192,00 EUR jedenstodeväťdesiatdva eur

Pod krídlami anjelov, občianske združenie

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

9. 12. 2021

Dodatok číslo 2021/1 k Zmluve o udelení licencie

2021/40

1 131,99 EUR jedentisícstotridsaťjeden eur deväťdesiatdeväť centov

Foresta SK, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

16. 12. 2021

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve na lesný pozemok

2021/41

330 000,00 EUR tristotridsaťtisíc eur

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

10. 1. 2022

Zmluva o dielo č. 1/2022/P

2022/01

52 524,05 EUR päťdesiatdva tisíc päťstodvadsaťštyri eur päť centov

Mária Demianová DEMA

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

10. 1. 2022

Zmluva o dielo č. 2/2022/T

2022/02

70 347,00 EUR sedemdesiat tisíc tristoštyridsať sedem eur

Ján Šingler

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

10. 1. 2022

Zmluva o dielo č. 1/2022/T

2022/03

127 204,20 EUR jeden sto dvadsaťsedem tisíc dvestoštyri eur dvadsať centov

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

14. 1. 2022

Zmluva o nájme hnuteľnej veci

2022/04

1,20 EUR jedno euro dvadsať centov

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

14. 1. 2022

Kúna zmluva 16/2022/RTT

2022/05

viď zmluva

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

14. 1. 2022

Zmluva o kontrolnej činnosti

2022/06

viď zmluva

TUV SUD Slovakia s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

20. 1. 2022

DODATOK č. 5 k rámcovej zmluve č. Z54140001

2022/07

viď zmluva

EBA, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

26. 1. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2022/08

viď cenník dodávky elektriny

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

9. 2. 2022

Zmluva o dielo 3/2022/T

2022/09

viď zmluva

Radoslav Gavalda

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

23. 2. 2022

Nájomná zmluva na pozemok - ostatnú plochu (LOM)

2022/10

584,00 EUR päťsto osemdesiatštyri eur

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28. 2. 2022

Kúpno-predajná zmluva č. 1/2022

2022/11

160,03 EUR jeden sto šesťdesiat eur tri centy

FAIRTRADE-SK s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

3. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

2022/12

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Ing. Oľga Cilíková

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

15. 3. 2022

Kúpna zmluva č. 020322

2022/13

115 182,48 EUR jedenstopätnásťtisíc stoosemdesiatdva eur štyridsaťosem centov

StrojCAD s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28. 3. 2022

Zmluva o výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zariadenia na výrobu elektriny z lokálneho zdroja

2022/14

viď zmluva

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

31. 3. 2022

Dodatok ku zmluve o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy (pripojenie lokálneho zdroja na odbernom mieste)

2022/15

viď zmluva

Stredoslovenská distribučná,a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

31. 3. 2022

Kúpno-predajná zmluva č. 2/2022

2022/16

176,05 EUR jedenstosedemdesiatšesť eur päť centov

FORESTLINE s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

31. 3. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o spracovaní ekonomickej agendy a zabezpečení poskytovania daňového poradenstva

2022/17

900,00 EUR deväťsto eur

Ing. Zuzana Kantorová

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-175 z 176

Obecný podnik lesov spol.s.r.o.

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 361
TÝŽDEŇ: 2196
CELKOM: 609160