Obec Poniky
Poniky

Detail zmluvy 37/2022

Číslo zmluvy:
37/2022
Názov:
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
Predmet zmluvy:
Predávajúci Jána Demian je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti (pozemok) nachádzajúcej sa v kat. území Poniky, obec Poniky, okres Banská Bystrica zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor na LV č. 2757 ako:pozemok E – KN, parc. č. 215, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 273 m², vo veľkosti podielu 1/1 k celku, (ďalej aj len ako „Nehnuteľnosť“). Predávajúci Ján Demian touto zmluvou prevádza na kupujúceho svoje vlastnícke právo k nehnuteľnosti podrobne špecifikovanú v čl. II. bod 1 tejto zmluvy vo veľkosti podielu 1/1 k celku a kupujúci ju kupuje do svojho výlučného vlastníctva vo veľkosti podielu 1/1 k celku.
Cena:
2 730,00 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Poniky
Adresa: Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky
2. Zmluvná strana:
Ján Demian rod. Demian
Adresa: Poľná ulica 125/6, 976 33 Poniky, SR
Meno podpisujúcej osoby:
Funkcia podpisujúcej osoby:
Dátum zverejnenia:
25. 4. 2022
Dátum účinnosti zmluvy:
26. 4. 2022
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
25. 4. 2022
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
Kúpna zmluva - Obec kupuje - pozemok - Demian (002).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,27 kB

Zverejňovanie

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 324
TÝŽDEŇ: 2766
CELKOM: 640286