Obec Poniky
Poniky

Detail zmluvy 121/2022

Číslo zmluvy:
121/2022
Názov:
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj len ako „Zmluva“)
Predmet zmluvy:
Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti (pozemky), vedené v katastri nehnuteľností Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, obec: Poniky, katastrálne územie: Poniky ako: - novovytvorené pozemky podľa geometrického plánu č. 43884369-16/2022 zo dňa 18.05.2022 vyhotoveného vyhotoviteľom: Geodet Sk s.r.o., Pod Brezinkou 278/2, 976 62 Brusno, IČO: 43 884 369, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 26.05.2022 pod číslom G1-518/2022 (ďalej aj len ako „ Geometrický plán“), a to: • ako (diel č. 1) druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 131 m², ktorý bol vytvorený oddelením: o od pozemku E – KN parc. č. 5794, druh pozemku: orná pôda o výmere 1141 m² (výmera podľa nového stavu: 860 m²) vedenom na LV č. 2510, kat. územie: Poniky, obec Poniky, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor; o a pridelením ku pozemku C – KN vedenom na LV. č. 1828, parc. č. 117/8, druh: trvalý trávny porast, o výmere: 2791 m2 (výmera podľa nového stavu: 2922 m2) vedenom na LV č. 1828, kat. územie: Poniky, obec Poniky, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor; • ako (diel č. 2) druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 150 m², ktorý boli vytvorený oddelením: o od pozemku E – KN parc. č. 5794, druh pozemku: orná pôda o výmere 1141 m² (výmera podľa nového stavu: 860 m²) vedenom na LV č. 2510, kat. územie: Poniky, obec Poniky, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor; o a pridelením ku pozemku C – KN vedenom na LV. č. 1828, parc. č. 117/11, druh: trvalý trávny porast, o výmere: 2436 m2 (výmera podľa nového stavu: 2586 m2) vedenom na LV č. 1828, kat. územie: Poniky, obec Poniky, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor;
Cena:
2 810,00 EUR dvetisícosemstodesať eur
1. Zmluvná strana:
Obec Poniky
Adresa: Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky
2. Zmluvná strana:
Ing. Tomáš Mastiš a Mgr. Zuzana Mastišová
Adresa: Poľná 140/2, 976 33 Poniky
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Jana Ondrejková
Funkcia podpisujúcej osoby:
starostka obce
Dátum zverejnenia:
20. 12. 2022
Dátum účinnosti zmluvy:
21. 12. 2022
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
15. 12. 2022
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené

Zverejňovanie

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:175
TÝŽDEŇ:1200
CELKOM:818027

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 21. 9. 2023
zamračené 23 °C 13 °C
piatok 22. 9. slabý dážď 21/14 °C
sobota 23. 9. mierny dážď 18/15 °C
nedeľa 24. 9. mierny dážď 15/10 °C