Navigácia

Obsah

Zamestnanci ZŠ a MŠ:

Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Mária Janovčíková
Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Martina Balleková
Zástupkyňa MŠ: Mgr. Jaroslava Berčíková
Výchovná poradkyňa: Mgr. Daša Mellová
   
Vedúca ŠJ: Zuzana Dupačová
PaM: Martina Šávoltová
   
   
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Katarína Králiková
Koordinátor pre protidrogovú výchovu: PhDr. Mária Palovičová
Koordinátor pre environmentálnu výchovu: Mgr. Michaela Kutelyová
Koordinátor pre rozvoj finančnej gramotnosti a IKT: Ing. Janka Šúrová
   
Vedúca MZ: Mgr. Janka Stachová
Vedúci PK - prírodovedné predmety: Mgr. Anna Rybárová
                 - humanitné predmety: Mgr. Silvia Šlosárová
   
   
UČITELIA MŠ: Slavomíra Lásiková
  Janka Kohútová
  Elena  Šašková

 

Učitelia a odborní zamestnanci ZŠ:

Pracovné zaradenie Meno

RIADITEĽ ŠKOLY

Mgr. Mária Janovčíková

ZRŠ, triedny učiteľ pre 4.ročník

Mgr. Martina Balleková
triedny učiteľ pre 1.ročník Mgr. Janka Stachová
triedny učiteľ pre 2.ročník Mgr. Katarína Králiková
triedny učiteľ pre 3ročník Mgr. Emília Kružliaková
triedny učiteľ pre 5.ročník Mgr. Janka Badáni
triedny učiteľ pre 6.ročník Mgr. Anna Rybárová
triedny učiteľ pre 7.ročník Mgr.Silvia Šlosárová
triedny učiteľ pre 8.ročník Mgr. Michaela Kutelyová
triedny učiteľ pre 9.ročník Ing. Mária Volníková, CSc.
učiteľ Ing. Janka Šúrová
učiteľ Mgr. Ľuboš Hošala
Vychovávateľ PhDr. Mária Palovičová
Vychovávateľ a asistent učiteľa Ing. Denisa Škutová
Vyučujúci pre náboženskú výchovu Mgr. Peter Kevický
Vyučujúci pre náboženskú výchovu Ing. Mgr. Mária Slobodníková

Špeciálny pedagóg

Mgr. Daša Mellová
Školský psychológ Mgr. Terézia Slivková
Pedagogický asistent Mgr. Bernadeta Mackov

Nepedagogickí zamestnanci:

Školník:  Vladimír Makovický

Upratovačky: Andrea Hrčková, Miroslava Šinglerová, Zuzana Magnová

Kuchárky:  Aurélia Madošová (hlavná kuchárka)

                  Anna Gregorová

                  Janka Hrčková