Navigácia

Obsah

Zamestnanci ZŠ a MŠ:

Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Mária Janovčíková
Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Martina Balleková
Zástupkyňa MŠ: Mgr. Jaroslava Berčíková
Výchovná poradkyňa: Mgr. Mária Janovčíková, ml.
   
Vedúca ŠJ: Zuzana Dupačová
PaM:,  Ing. Zuzana Kantorová
Sekretariát: Ingrid Kutelyová
   
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Katarína Králiková
Koordinátor pre protidrogovú výchovu: PhDr. Mária Palovičová
Koordinátor pre environmentálnu výchovu: Mgr. Lucia Talánová
Koordinátor pre rozvoj finančnej gramotnosti a IKT: Mgr. Michaela Kutelyová
   
Vedúca MZ: Mgr. Janka Stachová
Vedúci PK - prírodovedné predmety: Mgr. Michaela Kutelyová
                 - humanitné predmety: Mgr. Janka Badáni
   
   
UČITELIA MŠ: Slavomíra Lásiková
  Janka Kohútová
 

Elena  Šašková

Magdaléna Drdošová

Denisa Daneková

 

Učitelia a odborní zamestnanci ZŠ:

Pracovné zaradenie Meno

RIADITEĽ ŠKOLY

Mgr. Mária Janovčíková

ZÁSTUPCA RIADITEĽA ŠKOLY

Mgr. Matina Balleková
triedny učiteľ pre 1.ročník
Mgr. Janka Stachová
triedny učiteľ pre 2.ročník
 Mgr. Katarína Králiková
triedny učiteľ pre 3.ročník
Mgr. Emília Kružliaková
triedny učiteľ pre 4.ročník Mgr. Michaela Kutelyová
triedny učiteľ pre 5.ročník Mgr. Barbara Emilová
triedny učiteľ pre 6.ročník Mgr. Matúš Palovič
triedny učiteľ pre 7.ročník Mgr. Lucia Talánová
triedny učiteľ pre 8.ročník Mgr. Janka Badáni
triedny učiteľ pre 9.ročník Mgr. Zuzana Tučeková
učiteľ Mgr. Mária Janovčíková, ml. 
učiteľ Mgr. Stanislav Maskaľ

Vychovávatelia

 

PhDr. Mária Palovičová

Mgr. Andrea Jaššáková

Asistent učiteľa Ing. Denisa Škutová
Vyučujúci pre náboženskú výchovu Mgr. Peter Kevický
Vyučujúci pre náboženskú výchovu Ing. Mgr. Mária Slobodníková

Špeciálny pedagóg

 
Školský psychológ Mgr. Slavomíra Cabanová
Pedagogický asistent

Mgr. Andrea Jaššáková

Mgr. Barbara Emilová

Mgr. Mária Janovčíková, ml. 

Nepedagogickí zamestnanci:

Školník:  Dušan Magna 

Upratovačky: Andrea Hrčková (ZŠ), Miroslava Šinglerová (ZŠ), Katarína Lomenová (MŠ)

Kuchárky: Aurélia Madošová (hlavná kuchárka)

                   Anna Gregorová

                   Lýdia Šimčíková

                   Marcela Golianová

                   Katarína Ondrejkovičová

                   Eva Madošová