Navigácia

Obsah

Zamestnanci ZŠ a MŠ:

Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Mária Janovčíková
Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Martina Balleková
Zástupkyňa MŠ: Mgr. Jaroslava Berčíková
Výchovná poradkyňa: Mgr. Daša Mellová
   
Vedúca ŠJ: Zuzana Dupačová
PaM: Martina Šávoltová
   
   
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Katarína Králiková
Koordinátor pre protidrogovú výchovu: PhDr. Mária Palovičová
Koordinátor pre environmentálnu výchovu: Mgr. Lucia Talánová
Koordinátor pre rozvoj finančnej gramotnosti a IKT: Mgr. Michaela Kutelyová
   
Vedúca MZ: Mgr. Janka Stachová
Vedúci PK - prírodovedné predmety: Mgr. Michaela Kutelyová
                 - humanitné predmety: Mgr. Silvia Šlosárová
   
   
UČITELIA MŠ: Slavomíra Lásiková
  Janka Kohútová
  Elena  Šašková

 

Učitelia a odborní zamestnanci ZŠ:

Pracovné zaradenie Meno

RIADITEĽ ŠKOLY

Mgr. Mária Janovčíková

ZÁSTUPCA RIADITEĽA ŠKOLY

Mgr. Matina Balleková
triedny učiteľ pre 1.ročník

Mgr. Katarína Králiková

triedny učiteľ pre 2.ročník
 Mgr. Emília Kružliaková 
triedny učiteľ pre 3.ročník Mgr. Janka Stachová
triedny učiteľ pre 4.ročník Mgr. Barbara Emilová
triedny učiteľ pre 5.ročník Mgr. Matúš Palovič
triedny učiteľ pre 6.ročník Mgr. Lucia Talánová
triedny učiteľ pre 7.ročník Mgr. Janka Badáni
triedny učiteľ pre 8.ročník Mgr. Zuzana Tučeková
triedny učiteľ pre 9.ročník Mgr. Silvia Šlosárová
učiteľ Mgr. Michaela Kutelyová
učiteľ Mgr. Stanislav Maskaľ

Vychovávatelia

 

PhDr. Mária Palovičová

Mgr. Andrea Jaššáková

Asistent učiteľa Ing. Denisa Škutová
Vyučujúci pre náboženskú výchovu Mgr. Peter Kevický
Vyučujúci pre náboženskú výchovu Ing. Mgr. Mária Slobodníková

Špeciálny pedagóg

Mgr. Daša Mellová
Školský psychológ Mgr. Terézia Slivková
Pedagogický asistent

Mgr. Andrea Jaššáková

Mgr. Barbara Emilová

Nepedagogickí zamestnanci:

Školník:  Vladimír Makovický

Upratovačky: Andrea Hrčková, Miroslava Šinglerová, Zuzana Magnová

Kuchárky:  Aurélia Madošová (hlavná kuchárka)

                   Anna Gregorová

                   Lýdia Šimčíková

                   Marcela Golianová

                   Katarína Ondrejkovičová

                   Eva Madošová