Obsah

Rozvrh hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov:

9.ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDELOK CHE SJL MAT THD/ANJ FYZ DEJ VYV
UTOROK SJL ANJ/THD CHE TSV MAT SJL NBV
STREDA OBN SJL DEJ TSV MAT ANJ ETV
ŠTVRTOK FYZ MAT NEJ/ANJ DEJ SJL GEG  
PIATOK BIO ANJ/NEJ MAT SJL ANJ