Obsah

Rozvrh hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov:

8. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDELOK CHE INF/NEJ BIO MAT SJL    
UTOROK MAT GEG SJL ANJ/NEJ REV INF ETV
STREDA BIO FYZ DEJ MAT SJL TSV TSV
ŠTVRTOK MAT ANJ/NEJ CHE SJL VUM/OBN NBV  
PIATOK SJL FYZ THD/NEJ THD/NEJ NEJ TSV TSV