Obsah

Rozvrh hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov:

8. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDELOK INF ANJ SJL DEJ TSV HUV REV
UTOROK FYZ SJL MAT CHE OBN GEG NBV
STREDA MAT SJL ANJ FYZ TSV TSV ETV
ŠTVRTOK MAT SJL VYV ANJ THD NEJ TSV
PIATOK MAT CHE BIO SJL TSV TSV