Obsah

Rozvrh hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov:

7. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDELOK SJL BIO MAT OBN VYV TSV TSV
UTOROK ANJ MAT CHE SJL DEJ TSV NBV/ETV
STREDA ANJ GEG HUV SJL BIO INF  
ŠTVRTOK REV MAT SJL FYZ THD TSV TSV
PIATOK CHE ANJ SJL MAT TSV NEJ