Obsah

Rozvrh hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov:

4. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDELOK PDA SJL MAT VLA ANJ HUV    
UTOROK SJL MAT SJL ANJ VYV NAV/ETV    
STREDA SJL MAT REV SJL ANJ      
ŠTVRTOK SJL INF TSV MAT PDA      
PIATOK SJL TSV VLA PVC