Obsah

Rozvrh hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov:

4. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDELOK SJL ANJ MAT PVC REV      
UTOROK SJL MAT TSV VLA ANJ NAB    
STREDA SJL INF SJL TSV PDA HUV    
ŠTVRTOK SJL MAT ANJ SJL VLA      
PIATOK SJL MAT VYV VYV ETV