Obsah

Rozvrh hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov:

3. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDELOK ANJ SJL MAT SJL REV      
UTOROK SJL MAT PDA SJL   NBV/ETV    
STREDA SJL MAT ANJ PVC VLA      
ŠTVRTOK TSV SJL INF/ANJ VYV VYV      
PIATOK ANJ/INF HUV TSV MAT SJL