Obsah

Rozvrh hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov:

2. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDELOK SJL TSV ANJ MAT SJL  
UTOROK SJL MAT HUV PVO INF/NBV  
STREDA SJL MAT TSV SJL INF  
ŠTVRTOK SJL PVO SJL REV    
PIATOK SJL MAT VYV VYV ETV