Obsah

Rozvrh hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov:

2. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDELOK TSV SJL MAT HUV    
UTOROK SJL MAT SJL PVO NBV ETV
STREDA MAT SJL TSV ANJ/INF SJL  
ŠTVRTOK SJL PVO REV SJL    
PIATOK SJL INF/ANJ MAT VYV VYV