Obsah

Rozvrh hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov:

1. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDELOK SJL MAT SJL PVO  
UTOROK SJL MAT SJL TSV NBV
STREDA SJL PVO SJL HUV ANJ
ŠTVRTOK SJL MAT SJL TSV  
PIATOK MAT SJL VYV VYV ETV