Obsah

Rozvrh hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov:

1. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDELOK SJL MAT SJL TSV    
UTOROK SJL MAT PVO SJL NBV ETV
STREDA SJL MAT SJL VYV VYV  
ŠTVRTOK SJL PVO SJL HUV    
PIATOK SJL MAT ANJ TSV