Navigácia

Obsah

Rada školy

 

Zloženie Rady školy

Ak chcete poslať svoje návrhy alebo pripomienky pre Radu školy pri ZŠ s MŠ Š. Žáryho v Ponikách, urobte tak na mailovú adresu: radaskoly@zsponiky.sk

Predseda Rady školy:  

Ladislav Štec
 

Zástupcovia rodičov:

  • Ing. Jana Ondrejková
  • Ing. Ivana Šatková Klembasová  
  • Katarína Giertlová


Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

  • Mgr. Michaela Kutelyová - ZŠ
  • Janka Kohútová - MŠ


Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

  • Zuzana Dupačová


Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

  • Ing. Alena Ježeková
  • Pavol Ondrejko
  • Roman Meško
  • Marek Matuška