Navigácia

Obsah

Organizácia vyučovania

 

VYUČOVACIA
 HODINA
ZAČIATOK
VYUČ.
HODINY
KONIEC  
VYUČ. HODINY

1. hodina

  7:45

8:30

2. hodina

8:40

9:25

3. hodina

9:40

10:25

4. hodina

10:35

11:20

5. hodina

11:30

12:15

6. hodina

12:45

13:30

7. hodina

13:35

14:20

8. hodina

14:25

15:10

 

 

   

 

 

PRÁZDNINY Posledný deň  
vyučovania
pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
JESENNÉ
PRÁZDNINY
30.október 2018 

31. október -

2.november 2018

5.november 2018 
VIANOČNÉ
PRÁZDNINY
21. december 2018 

27.december  -

7.január 2019

8.január 2019 
POLROČNÉ
PRÁZDNINY
31.január  2019 1.február 2019  4.február 2019 
JARNÉ
PRÁZDNINY

1.marec 2019 

 

4. marec  - 

8. marec 2019 

11.marec 2019
VEĽKONOČNÉ
PRÁZDNINY
17. apríl 2019  18. apríl - 23. apríl 2019 24. apríl 2019 
LETNÉ
PRÁZDNINY
 28.jún 2019 1. júl - 31.august 2019  2. september 2019