Navigácia

Obsah

Organizácia vyučovania

 

VYUČOVACIA
 HODINA
ZAČIATOK
VYUČ.
HODINY
KONIEC  
VYUČ. HODINY

1. hodina

  7:45

8:30

2. hodina

8:40

9:25

3. hodina

9:40

10:25

4. hodina

10:35

11:20

5. hodina

11:30

12:15

6. hodina

12:45

13:30

7. hodina

13:35

14:40

8. hodina

14:25

15:10

 

 

 

 

 


Testovanie 9 - 2018 sa začína 21. marca 2018 (v stredu).
 

PRÁZDNINY Posledný deň  
vyučovania
pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
JESENNÉ
PRÁZDNINY
27.október 2017 (piatok)  28. október 2017 - 31.október 2017  2.november 2017 (štvrtok) 
VIANOČNÉ
PRÁZDNINY
22. december 2017 (piatok)  23.december 2016 - 5.január 2017  8.január 2018 (pondelok) 
POLROČNÉ
PRÁZDNINY
1.február 2018 (štvrtok)  3.február 2018 (piatok)  5.február 2018 (pondelok) 
JARNÉ
PRÁZDNINY

16.február 2018 

(piatok)

19.február - 23. február 2018  26.február 2018 (pondelok)
VEĽKONOČNÉ
PRÁZDNINY
28. marec 2018
(streda) 
39. marec - 3. apríl 2018  4. apríl 2018 (streda) 
LETNÉ
PRÁZDNINY
 29.jún 2018 
(piatok)
2. júl - 31.august 2018  3. september 2018 (pondelok)