Navigácia

Obsah

Organizácia vyučovania

 

VYUČOVACIA
 HODINA
ZAČIATOK
VYUČ.
HODINY
KONIEC  
VYUČ. HODINY

1. hodina

  7:45

8:30

2. hodina

8:40

9:25

3. hodina

9:40

10:25

4. hodina

10:35

11:20

5. hodina

11:30

12:15

6. hodina

12:45

13:30

7. hodina

13:35

14:20

8. hodina

14:25

15:10

 

 

    

 

 

PRÁZDNINY Posledný deň  
vyučovania
pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
JESENNÉ
PRÁZDNINY
29.október 2019 

30. október -

31.október 2019

4.november 2019 
VIANOČNÉ
PRÁZDNINY
20. december 2019 

23.december 2019 -

7.január 2020

8.január 2020 
POLROČNÉ
PRÁZDNINY
31.január  2020 3.február 2020  4.február 2020 
JARNÉ
PRÁZDNINY

21.február 2020 

 

24. február  - 

28. február 2020 

2.marec 2020
VEĽKONOČNÉ
PRÁZDNINY
8. apríl 2020  9. apríl - 14. apríl 2020 15. apríl 2020 
LETNÉ
PRÁZDNINY
 30.jún 2020 1. júl - 31.august 2020  2. september 2020