Obec Poniky
Poniky

Tlačivá

Zápis do materskej školy:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

Prílohy k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: 

Potvrdenie detského lekára

Informácie o dieťati

Čestné vyhlásenie - vypĺňa zákonný zástupca, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti bez druhého zákonného zástupcu

Splnomocnenie  vypĺňa zákonný zástupca, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti s druhým zákonným zástupcom a týmto ho splnomocňuje v súvislosti s prijatím dieťaťa do školy a s informáciami a korešpondenciou ohľadom dieťaťa

 

 

*Tlačivá je potrebné vypísať, potvrdenie od lekára musí byť potvrdené lekárom a nesmie chýbať údaj o povinnom očkovaní, žiadosť musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami. 

*Naskenované, prípadne odfotené tlačivá je potrebné poslať ako prílohu na email: msponiky@gmail.com

*Žiadosť môžete doniesť aj osobne v uvedenom termíne.

*Ak posielate žiadosť a ostatné tlačivá e-mailom, originály si uchovajte, odovzdáte ich pri nástupe do materskej školy.

 

 

ZŠ s MŠ Štefana Žáryho

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

DFF ZPM 2022

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 486
TÝŽDEŇ: 929
CELKOM: 626289